Det första som man kanske förknippar med styrelsearbete är det man läser och hör om på nyheterna gällande de olika börsbolagen och deras styrelser. De flesta tänker antagligen att styrelsearbete bara är för de större företagen och att detta är överflödigt i mindre och framförallt nystartade. Här bör man faktiskt tänka om helt.

Det är även viktigt i nystartade företag, ja kanske ännu viktigare, att där bedriva ett aktivt styrelsearbete. Beslut ska tas och riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas ska präntas ner, vilket oftast inte händer per automatik. Oftast sköter de flesta detta i huvudet och tänker att man redan har koll på hur företaget ska drivas och hur beslut skall tas.

Varför man ska utveckla ett styrelsearbete är ganska så svårt att förklara på ett enkelt sätt, men för dem som inte ”bara” driver ett s.k. ”bread&butter-företag”, som endast finns till för att ge en inkomst, så är det ytterst viktigt att förstå vikten utav ett aktivt styrelsearbete för att företaget ska utvecklas.

Ett utvecklat styrelsearbete (helst) med externt intagna styrelsemedlemmar kan gynna företaget på så vis att man får:

  • Ett större kontaktnät som resultat utav att man plockar in externa ledamöter i sin styrelse vilket ger nya perspektiv på hur man kan göra affärer och med vilka man kan göra affärer.
  • Bättre underlag för de beslut som ska tas, vilket är extra viktigt när det gäller ”stora” beslut som helt kan avgöra företagets framtid.
  • Extern experthjälp - om det skulle vara så att man tar in en styrelseledamot som exempelvis har erfarenhet utav juridiska frågor eller annan specifik kunskap, så får företaget denna kunskap som resurs. Detta är en stor fördel då man slipper ta in den tjänsten utifrån av någon som inte direkt är insatt i företaget.

Här är några tips på vad man kan tänka på när man sätter ihop en styrelse och hur man utför styrelsearbetet i ett mindre företag:

  • Börja med att ha riktiga möten, d.v.s. inte endast möten som skrivs ner på ett papper – Det kan leda till att det blir lättare för de som arbetar i företaget att byta roll från arbetare till strateg.
  • Se till att deltagarna alltid passar tider och är pålästa när det är mötesdags. Det skapar ömsesidig respekt för varandra och mera konstruktiva diskussioner.
  • Skapa tydliga dagordningar med punkter som är relevanta och som deltaganden har mottagit bakgrundsfakta om INNAN mötet.
  • Se till att det som beslutas om på möten kan implementeras i företagets verksamhet – håll därför en öppen dialog med VD:n för att inte ödsla tid på sådant som inte är genomförbart.
  • Dokumentera alltid det som sägs och beslutas om på styrelsemötena. Det kan göra det lättare för uppföljning av arbetet och ger dessutom underlag för vidare utveckling. Det kan dessutom leda till en lite mer seriös stämning när folk ”tvingas” reflektera över vad de säger.

Börjar man som nyföretagare med att boka in mellan 4-6 styrelsemöten om året, så kommer man garanterat att märka skillnad i utvecklingen av företaget, jämfört med om man endast sköter detta för sig själv eller tillsammans med revisorn en gång om året.

Antalet möten kan givetvis variera väldigt mycket beroende på vilken bransch man verkar inom och vilket situation företaget befinner sig i. I ett nystartat företag bör det vara ganska frekvent med styrelsemöten då det oftast är resultatgivande.

I många företag kan det vara svårt att få tag i kvalificerade styrelseledamöter. Detta problem kan man åtgärda genom att t ex kontakta Styrelseakademien med dess 14 föreningar som hjälper företag att såväl hitta lämpliga styrelseledamöter som att utbilda i hur styrelsearbetet ska gå till.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.