Hur stor en förtjänst är vid import och export av produkter beror på hur den svenska kronans kurs är gentemot andra länders valuta. För många svenska företag som handlar på den internationella marknaden är valutakursernas svängningar en stor källa till oro. Det är inte så konstigt. En kursförändring kan vända en vinst till en förlust i ett ögonblick, och stora svängningar kan ge katastrofala följder för ett företag.

Vi, som dessutom har en liten valuta som åker berg- och dalbana på marknaden ibland, är extra utsatta för den här risken. Men det finns bot på problemet.

Valutakonto

Valutasäkring handlar om att säkra de valutaströmmar som sker till och från företaget. Det kan göras på flera sätt. En vanlig metod är att skaffa ett valutakonto, ett konto som har ett saldo i den aktuella valutan. Med ett sådant konto växlas inte valutan direkt, utan det är företagaren som bestämmer när och om valutan ska växlas in till det egna landets valuta eller om pengarna ska stå kvar eller användas till att betala räkningar i utlandet med.

Terminsaffär

Vid en terminsaffär kommer företagare och bank överens om vilken valutakurs som ska gälla vid en växling som ska ske längre fram i tiden. Kursen sätts utifrån den aktuella kursen och ett tillägg eller ett avdrag som bygger på den räntedifferens som finns mellan de två valutorna. Med en terminsaffär blir företaget oberoende av den framtida valutakursutvecklingen och är säker på vilken kurs som gäller. Att skapa en terminsaffär med en bank är avgiftsfritt.

Valutaoptioner

En valutaoption är nästan densamma som en terminsaffär, med den skillnaden att företagaren har rätt att växla in utifrån en viss kurs. Han måste således inte växla något alls, om valutautvecklingen gör att det blir en förlust. Den kan således ses som en försäkring mot valutakursförändringar åt, ur företagarens synpunkt, fel håll.

Skuldsättning

Ännu ett alternativ är att skuldsätta företaget i den andra marknadens valuta. Det är dock ett ganska ovanligt sätt, om än effektivt.

Få försäkrar

Trots att det finns stora möjligheter att säkra valutan vid import och export är det förvånansvärt få företag som faktiskt gör det. Hela 75 % av landets import- och exportföretag står helt utan valutasäkring. De som inte valutasäkrar sin handel internationellt spekulerar faktiskt med företagets intäkter och kostnader. Det kan vara lukrativt, men också ge oväntade bakslag. Bara under 2009 förändrades den svenska kronans kurs hela 20 % jämfört med andra valutor på marknaden.

Säkra dina inkomster

Det enda som behövs är lite engagemang och kontakt med en bankrådgivare som kan hjälpa till att hitta det bästa sättet att säkra ditt företags valuta.

Tips för dig som funderar på valutasäkring:

  • Vilka inkomster och kostnader ska säkras och när?
  • Vilken typ av valutasäkring passar bäst? 
  • Skapa en finanspolicy

Vad betyder finanspolicy?

Syftet med en finanspolicy är att skapa enhetliga riktlinjer, samt en tydlig administration och ansvarsfördelning för finanshanteringen i företaget. Detta för att minska riskerna men även för att ha en plan om något inträffar.
Var medveten om den risk du tar om du inte valutasäkrar!

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
Micke L
2010-10-16 12:31
efter att ha läst den här artiklen sökte jag efter en valutaomvandlare och fann kursomvandlaren.se som jag har förälskat mig i, kanske fler som behöver den, tänkte jag...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.