I den här delen tittar vi lite närmare på var du befinner dig idag: Hur ser din affärsidé ut? Vilka är dina konkurrenter? Vad finns det för hot och möjligheter i omvärlden?

Din affärsidé

Innan du börjar titta närmare på din marknad och omvärld bör du ha en uppfattning om ditt företags inriktning, en preliminär affärsidé. (Efter att du har gått igenom marknadsavsnittet bör du fundera ett varv till på affärsidén. Kanske är det något som bör justeras för att du ska ha bättre förutsättningar att skapa ett lönsamt företag?). Genom att tänka igenom och formulera din affärsidé kan du lättare beskriva för dina kunder vad ditt företag gör. Det blir också enklare för dig att veta vad du inte ska göra när du planerar din verksamhet. Det kan vara nog så viktigt som att bestämma vad man ska göra.

Vad erbjuder du kunden?

Det du ska sälja, eller erbjuda till marknaden, kan vara en tjänst, t.ex. ett hantverk, en deltagarplats i en utbildning, en biljett till en resa eller en logiplats. Det kan också vara tid i en tvättautomat, utnyttjad tid av dig och din grävmaskin osv. Du kanske kommer att sälja en produkt i form av en vara du tillverkat eller köpt in eller ett sortiment av varor. Vad du än säljer, även om det egentligen är en tjänst, så kan vi kalla det för produkt, eller produkter om du har ett sortiment.

Nu kommer vi till en kärnfråga, är produkten anpassad till kundens behov, till nytta för kunden? Försök se din produkt med kundens ögon. Dessutom är det inte enbart produkten utan hela ditt erbjudande och kundens kontakt med ditt företag som kommer att vara avgörande för framgångarna

Vad är då en affärsidé? Man kan säga att det är en kortfattad beskrivning av vad du ska tjäna pengar på. Vi utgår från följande frågor:

Exempel: Marco hade sin speciella estetiska känsla. Han skulle verkligen utnyttja denna förmåga till att skapa fina miljöer i butiken. Hans uppfattning var att kundens upplevelse i butiken, intrycken av miljöerna, personalens serviceanda, distribution till hemmet och mycket annat var viktiga delar i kundnyttan.

Erbjudandet om att vara designstöd för kunden skulle säkert tillgodose ett kundbehov. Marco var säker i sin roll som inredningscoach. Han hade tränat i de företag där han tidigare arbetat och med att hjälpa vänner och bekanta med inredning.
 
Faktiskt kände han sig lite stolt efter alla positiva omdömen han fått. Han hade även gjort en del inredningsförslag till olika företag.

Marco och Emma skulle sälja möbler och andra inredningsprodukter, men affärsidén skulle knappast bli framgångsrik om de inte tänkte igenom och betonade vad som var nyttan för kunderna.

Vem är din kund/målgrupp?

”Alla får köpa av mig, det finns ingen anledning att peka ut någon särskild kategori.” Det kan låta förnuftigt med en sådan tanke, men faktiskt är det inte så enkelt. Att driva ett företag kräver fokusering. Begränsad personlig energi, begränsad tillgång till kapital och tid kräver koncentration på det som ska ge lönsamhet och pengar.

Produkten i sig och hela erbjudandet ska stämma med värderingar och behov hos den kundkategori som du vill nå. Budskapet i annonser, trycksaker etc. måste formuleras så att det väcker intresse hos just denna målgrupp. Din uppfattning om vilken målgrupp du vänder dig till styr de undersökningar du ska göra i ditt förberedelsearbete.

Inredningssatsningen som Emma och Marco gör vänder sig till en kundkategori som är särskilt intresserad av inredning, som följer med i designtrender och det som är aktuellt. I huvudsak är det personer som är ganska rörliga i sitt boende fortfarande, men också de som gör den stora bosättningen i samband med familjebildning. Målgruppen har köpkraft lite utöver det genomsnittliga. De vänder sig även till företag som har behov av representativa möbler och inredning.

Det är inte alltid som kunden är den enda individen som har betydelse för hur du lyckas med försäljningen. Föräldrar och släkt likaväl som barnen har inverkan på vilka leksaker som säljs även om det är barnen som är brukare av produkterna. Säljer du till andra företag finns det kanske inköpsadministratörer, beslutsfattare och användare. Alla påverkar inköpsbesluten och ingår i din målgrupp. Tänk på att affärer alltid sker mellan människor, inte mellan företag.

Hur ska du sälja dina produkter eller tjänster?

Tänker du sälja dina produkter i en butik, via personliga besök eller kanske via webben? Hur ska budskapet i dina aktiviteter mot marknaden utformas så att det når fram till målgruppen? Kanske ska du välja flera kanaler för din försäljning?

Var ska du marknadsföra ditt erbjudande?

Lika väl som du koncentrerar dig på en utvald målgrupp vänder du dig till en vald del av marknaden. Det kan vara ett geografiskt område, en särskild bransch, eller någon annan avgränsning. Även om Internet är globalt så styr utformningen av din webbshop vilken marknad du kommer att nå. Det handlar om språk, attityd och synsätt, valuta och annat.

Du kan mycket väl se framför dig en viss marknad, men välja att bearbeta den stegvis. Oftast är det bra att göra en koncentrerad satsning för att sedan gå vidare.

Varför ska kunden köpa av dig? Vad skiljer dig från konkurrenterna?

Blir ditt företag likadant som konkurrenternas? Kommer kunderna inte att se något unikt med ditt erbjudande? Har du en pizzeria bland femton andra med samma erbjudande?

Ibland pratar man om USP – det vill säga ”Unique Selling Point”. Vad är det som gör dig unik i förhållande till konkurrenterna och gör att kunderna väljer dig och inte någon annan? Vilken är din USP?

När du utforskar omvärlden, dina blivande kunder och konkurrenter, försök då få fram på vilket sätt ditt företag och ditt erbjudande kan bli unikt i något avseende. På vilket sätt kan detta som är speciellt för dig locka kunder till ditt företag? Det kan handla om din speciella kunskap inom ditt yrke, din speciella förmåga att knyta kontakter med folk, dina fina lokaler med parkeringsplats, dina kreativa annonser, ditt goda rykte i tidigare anställning eller något annat.

Hur kan du ta tillvara dina unika fördelar och hur ska du få ut budskapet om dem så att kunderna hittar dig?

Formulera affärsidén

Den affärsidé som Emma och Marco formulerade var denna: Cosi Design AB erbjuder trendiga och klassiska möbler i södra Sverige till designintresserade privatpersoner och representanter för företag. I butiken får kunderna tillgång till både inspiration och unik inredningskompetens.

När Emma och Marco formulerat sin affärsidé kändes det helt rätt att också formulera företagsnamnet. Cosi Design skulle anknyta till design i tiden men också till den känsla för inredningsdesign som Marco och Emma stod för. Cosi betyder ungefär ”så här” på italienska. Marcos far var italienare och Marco hade fått mycket inredningsinspiration från sina besök i Italien.

Ditt erbjudande

Vad är det egentligen du ska erbjuda dina kunder? Lite har vi nosat på det när du skissade på din affärsidé, men fundera nu lite mer konkret på vad det är du kommer att erbjuda.

Emma och Marco diskuterade vad de skulle erbjuda i sin verksamhet. Möbler var ju självklart, men när de hade funderat lite mer kom de fram till att det var några andra saker de skulle erbjuda också. Så här blev listan till slut:

  • Försäljning av exklusiva och personliga möbler.
  • Försäljning av exklusiva och personliga inredningsdetaljer och accessoarer, t.ex. lampor, ljus och servetter.

Dessutom skulle Cosi Design AB erbjuda följande tjänster:

  • Transport och uppackning av möbler.
  • Homestyling.
  • Inredningsuppdrag till både privatpersoner och företag.

Här är en bra guide hur du tar fram en plan för att nå marknaden

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.