ALMI

INFO
Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vi erbju Mer..
Aktivitet
  • Antal foruminlägg: inga
  • Antal artiklar: 21 st
  • Antal forum-tack: 0 st
  • Antal gilla: 0 st
Dina Artiklar
Det finns för närvarande inget innehåll.
Det finns för närvarande inget innehåll.
Det finns för närvarande inget innehåll.
Information
Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag som satsar på tillväxt och expansion. Vi ansvarar också för det statliga inkubatorprogrammet. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag, Almi Invest AB och IFS Rådgivning AB. Vi finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet.

Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden – Rådgivning, Lån, Riskkapital och Inkubation.
Aktivitet
  • Antal foruminlägg: inga
  • Antal artiklar: 21 st
  • Antal forum-tack: 0 st
  • Antal gilla: 0 st
Det finns för närvarande inget innehåll.