För att spara tid och undvika fallgropar är det smart att reflektera över varför du ska starta, vilken typ av bolag, din USP (det unika med din firma) och en rad andra saker. Ta dig tiden till det för det har du igen många gånger om. Här är några checklistor som du kan kolla igenom och besvara, förslagsvis i block som du använder regelbundet för att få ner dina tankar och idéer.

Skriv ner varför du vill starta eget företag. Några av de vanligaste anledningarna är:

 • Vara sin egen chef
 • Ekonomiskt oberoende
 • Kreativ frihet
 • Att få utnyttja sin fulla potential
 • Att få disponera sin egen tid

Nästa steg är att bestämma sig för vilken typ av eget företag du skall starta. Prova att ställa dig själv följande frågor:

 • Hur tillbringar jag helst min tid?
 • Vilka tekniska kunskaper behärskar jag?
 • Vad brukar andra säga att jag är duktig på?
 • Kommer min familj att stötta mig i detta?
 • Hur mycket tid har jag att lägga på mitt företag?
 • Finns det andra färdigheter eller kunskaper som går att sälja?

Tänk ut vad som skiljer ditt företag ifrån andra. Gör en undersökning och svara på följande frågor:

 • Vilken bransch vill jag verka i?
 • Vilken produkt eller tjänst kommer jag att sälja?
 • Är min idé praktiskt genomförbar?
 • Kommer jag att fylla ett behov på marknaden?
 • Hur ser min konkurrens situation ut?
 • Kan jag göra något bättre än mina konkurrenter?
 • Har jag tid och råd att skapa ett behov för mina tjänster eller produkter?

Sista steget innan du sätter igång med din affärsplan är att fylla i en kontrollista. Svara på följande frågor:

 • Vilka färdigheter, kunskaper och erfarenheter har jag som kommer att hjälpa mig att lyckas som egen företagare?
 • Vilken företagsform kommer jag att arbeta i?
 • Hur kommer jag att följa upp resultaten i mitt företag?
 • Vilka tillstånd och försäkringar kommer min verksamhet att behöva?
 • Vilka investeringar kommer jag att behöva göra i maskiner och utrusning?
 • Vilken lön måste jag ha för att klara mig?
 • Hur skall jag finansiera företaget?
 • Vart skall jag driva mitt företag?
 • Vad ska mitt företag heta?
 • Har jag några andra resurser som kan vara av betydelse?

Svaren på dessa frågor kommer att var en stor hjälp för dig när du formulerar din affärsidé och fyller i din affärsplan. Att vara väl förberedd är en stor del av att vara företagare. När du fyllt i affärsplanen, be dina vänner och din familj att kritiskt granska den. När du känner dig trygg med den är det dags att diskutera den med din bankkontakt eller finansiär.

Läs även: starta företag, men planera ditt liv först

Original från: sba.gov

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.