I ett program kom en kvinna med en spegel. Den var rektangulär med en guldram och med lite utsmyckningar längst upp. För de flesta berättar spegeln ingenting, förutom det jag redan nämnt, men för speciallisterna med kunskap berättar den massor. Ålder, om och när den är renoverad och ibland kan de till och med namnge tillverkaren. Har du kunskapen så ”berättar” tingen otroligt mycket för dig. Men bara om du har kunskapen!

För mig är det samma sak med mitt inre och yttre ledarskap. Har jag kunskap om hur och varför jag reagerar som jag gör, och varför min omgivning reagerar som den gör, blir min bild av det som sker betydligt klarare. Detta leder i sin tur till att jag har ett bättre underlag för de beslut jag behöver ta. Slutligen blir det också lättare att kommunicera de besluten.

Nu pratar jag inte om någon medveten kunskap. Jag syftar på kunskapen om det osynliga universum som bor längst inom dig, ditt undermedvetna. I detta universum huserar dina känslor, din kreativitet, din överlevnadskod m.m. I detta universum bor även en enorm kunskap som berättar massvis för dig, och då även OM dig OCH din omvärld. Men precis som antikspeciallisterna så behöver du kunskap för att kunna tyda det som sägs.

Under alla mina år som föreläsare har jag haft förmånen att träffa väldigt många människor i olika organisationer och företag. Då mitt huvudämne är samarbete, hade min uppgift varit stört omöjlig utan ovan nämnda kunskap. Orden står bara för tre till sju procent av vår kommunikation så jag ”ser” även vad en person berättar för mig. Då jag vet att känslor oftast täcker varandra har jag lärt mig höra vad personen EGENTLIGEN säger. Sedan har det oftast räckt med en liten dos kunskap för att förståelsen skall spira igen och klimatet går från vinter till värmande vår.

Människor som mår bra tar bra beslut, har hög acceptans, är produktiva, tål press, vågar ta utmaningar och sist men inte minst sprider de ett skönt klimat omkring sig. Att det klimatet är ytterst lönsamt har vi börjat få korn på nu, men att klimatets syre heter kunskap, är för många fortfarande en vit fläck på kartan.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.