Bengt´s artiklar fortsättning del 3: (Del 1 Kunskapssamhället ersätts med insikt, Del 2 Hur styrd är du egentligen?)

De flesta kunde väl inte undgå att höra och se Hans Rosling någon gång de senaste åren, och då vet ni nog att nästan alla världens fattiga människor har fått det ekonomiskt bättre. Det tycker vi är jättekul. Lite mer tyst om, har det dock varit...men ni har kanske också hört att de senaste 20 åren har mer än 30% av all världens medelklass försvunnit och halkat ner till låginkomsttagare, vilket är oroande eftersom det är just medelklassen som skall betala hela systemet. Hur det ligger till i Sverige som sedan lång tid ansetts ha störst del av befolkningen utgörande medelklass har man inte hört mycket om, men statistiskt sett med rena krigs och oroshärdar fråntagna, så finns det idag faktiskt få platser på jorden där man ekonomiskt har det så dåligt som i Sverige... Och då räknar vi såhär:

På bara ca 60 år har man i Sverige gått från ett samhälle där ca 80% av befolkningen obelånat äger sin egen bostad och där lika stor del av befolkningen har ca 1 årslön i besparingar, till dagens samhälle där endast ca 9% av befolkningen obelånat äger sin bostad och där ca 80% av befolkningen har “mindre än 1 månadslön” i besparingar. Och där den privata belåningsgraden totalt för hela befolkningen får anses vara oroande gigantisk.

Dagens värde så beräknas svenska folket under de senaste 60 åren ha blivit uppskörtade och avlurade osannolika 36 000 miljarder kronor i privat ägande. Jomenvisst att den offentliga sektorn inte bara har betett sig som en ohämmad cancer-svulst upp-ätande och omvandlande väldigt mycket friskt med möjligheter till något uppslukat fekalt, improduktivt och sjukt, utan även haft ett eget vidlyftigt ekonomiskt sinne klart jämförbart med en as-berusad svensk reseledare på tivoli i Köpenhamn...allt de nu har kvar på fickan, får i det närmaste ses som ur aspekten att de tömmer allas fickor, och väskor i bussen på väg hem... men allt detta är bara en del av förklaringen... då lejonparten faktiskt gått till de som äger Sveriges Riksbank... Om du inte tidigare visste att den var privatägd...så säg hallå till: familjen Rothschild & Co och till deras vänner..och med vänner så menar jag de familjer och företag i Sverige som lånar av familjen Rothschild direkt sedan länge.

De äger förresten i klar majoritet tillsammans med 9 andra judiska familjer, alla riksbanker i världen och får anses ha uppfunnit och implementerat det ekonomiska system de flesta länders regimer idag lever och lyder under.

Än värre ser ekonomiska utvecklingen ut för Sverige om du lägger till att generellt i de flesta länder så lever ca 10% av befolkningen i utanförskap varandes överfattiga ( överfattig är man om man har mindre än 2 dollar om dagen att leva på) i Sverige har vi nu dubbelt upp, hela 20% av befolkningen (ca 2 miljoner)som lever överfattiga samt att 800 000 av dem svälter (räknat att de äter mat mindre än 1 ggr per dag) men Sverige döljer dem framgångsrikt utblandat och skambelagt håller dem där.

Man kan faktiskt på goda grunder säga att ur ett specifikt synsätt så är det bättre att vara fattig i afrika för där är det ofta stam relaterat och då kör helt sonika den härskande befolkningsdelen plötsligt ut den 10%- iga folkgrupp de tycker är obekväma ...som låt säga uppgår till 600 000 personer, till en gudsförgäten och omöjlig plats att leva på med hotet om: går ni härifrån så skjuter vi er. 600 000 kan man t.o.m upptäcka även på Google map... Och vips så kommer ett helt infanteri av internationella hjälporganisationer till undsättning för de 600 000, och basunerar ut det över världen.

Jag säger bara det...försök samla, organisera och belysa de fattiga i Sverige på samma sätt i ett nedlagt kalkbrott på gotland eller i en fattigmarsch från Malmö till Stockholm... så lär ni bryskt upptäcka hur fullt medvetet om situationen och totalt kompakt motståndet är mot det, från de styrandes sida.

Tro det , att vi egentligen inte alls kan säga oss ha ett invandrings-“problem” som så många pådyvlar, utan måste sägas i dess rätta grund vara en invandrings-“konsekvens” av ett pågående utflyttningsproblem i Sverige, då ca 70 000 gam-svenskar flyr landet årligen.

För man måste ha i tanke att för de styrande så är det inte sååå länge sedan som halva sveriges befolkning utvandrade och vad det ekonomiskt kostade de som ägde allt på den tiden och inte minst vad det under en lång tid innebar i en påtvingad maktdelning till folket på samhällets alla plan för att bromsa och vända utvecklingen på den tiden ...en frihet och maktdelning som med facit i hand ju tagit 80 år för dem att hämta tillbaka.

I Sverige förutsattes det ända in på 1920 talet att om man gick i konkurs skulle man ta sitt liv och detta var i ett samhälle med 10% skatt. Nu lever vi i ett över-reglerat samhälle med 94% skatt där individen själv har ytterst lite möjligheter att kunna påverka. Utformningen på de skuldsaneringslagar vi har, beskrivs av den samlade MR rörelsen (och t.o.m FN som i sina rapporter brukar vara väldigt lågmält diplomatiska) , som varandes något extremt omänskligt sjukligt o perverst. Sverige genomförde nyligen ändringar i detta system men kan bara säga utifrån internationell MR synvinkel så är det ff, FY SKÄMS SVERIGE som gäller.

Om någon individ blir pålagd ett åläggande i Sverige och med det rättssystem vi nu har, så är hans möjligheter, existens och framtid oftast helt utraderade

(om inte, som framförallt inom skattesektorn, man har en försäkring som driver frågan även i EU domstol...sådana försäkringar är det viktigt att alla tecknar, även om inte för egen del så för rättssäkerhetens skull, då det visat sig att skatteverket förlorar närmare hälften av alla sådana mål som drivs mot dem...

Och här finns det väl även utrymme för att uttrycka sitt gillande över ordval i fällande domar...eller vad sägs om tex: Människorättskränkande skatteindrivning ) Nåväl, det var en parentes och...

Forts... detta är högst omänskligt och samhällsfientligt, vilket bara skapar negativa effekter på alla plan.

I stort för resten av världen, så gäller att det i första hand är kommunen eller byn man bor i, som får åläggandet pålagt sig och som därefter oftast har 3-4 år på sig att stötta , hjälpa, utbilda, ge fördelaktiga lån, göra punktinsatser och med en drös av andra metoder göra allt för att problemet skall lösas. Har kommunen eller byn gjort vad den skall så är det först då som individen får åläggandet på sig...förutom allt besparande av personliga tragedier så är det även småaktigt angiveri och samhällsgemenskap som får sägas vara de saker som positivt starkast påverkas av en anpassning inom detta område.

När du jobbat ihop 100 kr, så utslaget på ett år kommer dina pengar att försvinna i skatt på detta sätt:

33 kr anställningsskatt
22 kr inkomsskatt
4 kr statlig ink skatt
8 kr moms
12 kr energi och punktskatter
6 kr tull/ antilåga priser skatt, övr konsumtionsskatter och straffskatter
9 kr kapital-, fastighets-skatt, lagfarter, bygglov o andra avgiftsliknande skatter.
______
= 94 kr skatt och 6 kr reéll köpkraft är så det ser ut för normfamilj på 1,6 pers i hus m 2 bilar.

Skatten har varit högre tidigare, och ett tag när arvsskatten var som värst låg totala systemskatten i Sverige på 111%...vilket förresten är så Kina gör i Tibet.

Tvångskastrerar alla flickor i urbefolkningen före 20 års ålder och en skatt som utslaget på en livstid övergår 100% av inkomst och förmögenhet, och så vips har man utraderat och fullständigt tagit över ett land inom loppet av bara en generation.
Samtidigt så minskar tillgängliga välfärden i Sverige och även om välfärdens kostnader fortfarande utgör ca 38% av din inkomst ,så blir det hela tiden svårare för individen att få ut någon del av den. Japp du läste rätt...räknar du baklänges på vad staten lägger sina pengar på, så går ca 56% av din inkomst till något som MR-rörelsen klassar som varande: politiskt ekonomiskt förtryck.

Att Sverige är ett samhälle huvudsakligen baserat på utstuderad subtil egoism med ett långsiktigt mål som är helt förkastligt o oönskat av 98% av befolkningen framgår väldigt tydligt när man tittar på hur staten mäter sig själv i jämförelse...Antalet födda överlevande efter 1:a levnadsåret. / BNP per capita. / Inflation. / Tillväxt...osv

Ni ser själv, mätningarna utgår från deras uppdragsgivares snäva intresse-synvinkel på samhället, klart jämförbar med hur en slaktsvinsuppfödare jobbade med sitt företag på 1970-talet innan djurhälsan ens var påtänkt.

Inom MR-rörelsen mäter vi huvudsakligen ett land genom att mäta fram genomsnittet på dess enskilda individer.

På godkända statistiska grunder mätes varje individ och klassas i en tiogradig skala inom 5 områden.

Fysisk Hälsa / Psykisk Hälsa / Social Hälsa / Ekonomisk Hälsa / Oberoende

Inom “oberoende” mätes hur mycket i sin omgivning en individ kan påverka.

Därutöver mätes samhället och landet i sin helhet inom en rad miljöområden.

Kontentan av dagens artikel är att i Sverige är det verkligen hög tid att befolkningen slutar ha naiv tilltro och lojalitet till myndigheter, utan liksom man gör i andra länder börjar se, värdera och behandla dom för precis vad de är...sätt ner foten helt enkelt, gaska upp er och vidta de åtgärder som du kan för att bekämpa och balansera till rätt nivå...först då kommer de att börja visa hänsyn ...inse och förstå att de behöver er betydligt mer än vad ni behöver dem.

Som morot och vacker avslutning på denna artikel kan jag berätta att det finns en statsmakt inom EU som för bara något år sedan resignerade inför sina egna medborgares kamp mot regimen och gick offentligt ut med att det är viktigt att alla medborgare känner de ges utrymme och tolerans göra vad de anser är rätt i sitt eget land, därför tog man bort alla kostsamma myndighets-förföljande och många gånger människorättskränkande åtgärder mot de som var noll-taxerare och istället införde en lägsta nivå för noll-taxerare i form av en avgift på 250 kr i månaden för fri sjukvård och 100 kr i månaden som allmän gräns- väg- och bro-avgift. Och tro nu inte detta upplägg är unikt, liknande folkgrupps-avtal med statmakter finns i många andra länder också...

För de myndighetspersoner som läser detta kan jag som morot och vacker avslutning direkt till er säga att i de länder där man har en sådan välvillig inställning till den egna befolkningen, där betalar folk på eget initiativ in mer skatt än de enligt beslut behöver. /BENGT

Denna text är skribentens personliga åsikter och inte redaktionens.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.