I dagens situation med ränteökningar, inflation och en krona som ligger på rekordlåga nivåer så är stress och ångest mer aktuellt än någonsin.

Hur hanterar vi det?

Och vad är egentligen stress?

Stress definieras som ett tillstånd av oro och mental spänning som orsakas av svåra eller obekväma situationer och utmaningar för individen vilket kräver att vi agerar på situationen och för att kunna hantera stress effektivt, måste vi först förstå varifrån det kommer. På ett grundläggande plan är stress en evolutionär respons från vår kropp för att hantera potentiella hot. "Fly eller fäkta" reaktionen gjorde oss redo att antingen bekämpa eller fly från rovdjur eller andra faror. Men i vår moderna värld har dessa potentiella "hot" förändrats. I stället för att fly från rovdjur står vi nu inför snäva deadlines, höga förväntningar och komplexa relationer men, kan denna ursprungliga stressrespons vara något vi kan använda till vår fördel? Svaret är ja. Med rätt förståelse och med bra tekniker kan stress omvandlas från en källa för ångest till en inre drivkraft som kan ta oss till helt nya nivåer och innan vi dyker djupt in i metoder för att bekämpa stress, behöver vi först förstå dess rötter och lite om hur människokroppen reagerar på stressfaktorer.

Kroppen reagerar på stress genom att släppa ut en cocktail av hormoner och två av dessa är särskilt framträdande. Det första är adrenalin som är ett hormon som ger vår kropp en direkt boost av energi. På kort sikt kan det vara en livräddare, men på lång sikt kan konstant höga nivåer vara skadliga. Det andra är kortisol som vid långvarig exponering kan leda till en myriad av hälsoproblem, från sömnbrist till hjärtproblem. Stress kan även genom sina egenskaper i kroppen manifestera sig på många olika sätt t.ex. via fysiska symptom vilket inkluderar, men är inte begränsade till, hjärtklappning, magproblem och hudirritationer. Mentala symptom som kan variera från minnesproblem till utmaningar med beslutsfattande. Emotionella symptom, inkluderas av överväldigande känslor av  bland annat depression och ångest.

3 sätt att agera mot stress

1. Perspektiv: Det första steget i att vända stress till en styrka är att ändra hur vi ser på den. Istället för att se stress som en fiende, betrakta den som en indikator på att du bryr dig om något eller är engagerad i något som är viktigt. Identifiera känslorna du får när du blir stressad och uppjagad och känn efter hur det känns i kroppen. Se dig själv i spegeln och låtsas som att du är en nära vän till personen i spegeln som känner alla dessa känslor. Vad skulle du ge för råd till individen du ser för de flesta är oftast duktiga på att ge råd till alla andra utom sig själv.

2. Acceptans: Genom att acceptera att stress är en del av livet, och inte nödvändigtvis något att undvika, kan vi börja använda det som en källa till energi. Alla de känslor man känner och ett huvud där tankarna rusar hej vilt kan du acceptera och ta emot. Acceptera att ditt tillstånd nu är som det är p.g.a. kroppen reagerar fysiskt går att kanalisera till en styrka för att börja jogga, styrketräna eller aktivera dig fysiskt istället för att kapsla in känslorna för är det något vi presterande människor är duktiga på så är det att lägga locket på för man vill inte visa sig svag inför andra och sig självt.

3. Kroppslig medvetenhet: Genom att bli medveten om hur stress påverkar vår kropp kan vi använda andningstekniker, meditation och fysisk träning för att omvandla denna energi till en positiv produktivitet. Just fysisk aktivitet är något som bevisligen har en stor effekt på stress och det finns mängder av studier som visar på hur nyttigt det är med pulshöjande träning när vi är under mycket press, allt från lugna promenader till intensiv träning, har länge varit känt som ett av de mest effektiva sätten att hantera och minska stress. Varför fungerar träning som en buffert mot stressens negativa effekter? Jo det gör det genom följande exempel:

När vi motionerar producerar vår kropp endorfiner som är naturliga smärtstillande medel och humörhöjare. Dessa kemikalier i hjärnan fungerar som en sorts naturlig opiat som kan hjälpa till att minska smärta och minska negativa effekter av stress. Regelbunden träning kan minska nivåerna av kroppens stresshormoner, som adrenalin och kortisol. Samtidigt stimulerar det produktionen av endorfiner, vilket bidrar till att förbättra humöret och fungerar som ett naturligt skydd mot stress. Fysisk aktivitet kan också hjälpa till att stabilisera din dygnsrytm, vilket kan förbättra sömnkvaliteten. God sömn är viktig för att hantera stress och för att upprätthålla god hälsa över lag. Regelbunden fysisk aktivitet kan förbättra muskelstyrka och öka uthållighet, vilket kan göra att du känner dig starkare och mer självsäker i ditt dagliga liv. Detta kan också fungera som en positiv återkopplingsslinga; ju bättre du känner dig fysiskt, desto mer troligt är det att du vill fortsätta vara aktiv. Aktiviteter som promenader, löpning eller simning kan skapa en meditativ effekt i sinnet, där repetitiva rörelser och fokus på kroppens rörelse kan bidra till att rensa tankarna och minska spänningar. Vissa studier har visat att motion kan förbättra kognitiva funktioner, hjälpa till med beslutsfattande, tänkande och lärande. Denna kognitiva skärpa kan hjälpa individer att bättre hantera stressiga situationer och lösa problem mer effektivt. Gemensamma träningsaktiviteter, som att gå till ett gym, delta i en sport eller en dansklass, kan också ge sociala fördelar. Att umgås med andra kan fungera som en distraktion från dagens stress, skapa en känsla av gemenskap och till och med leda till stödjande relationer som hjälper till att hantera stress.

Det är uppenbart att fysisk aktivitet är ett kraftfullt motgift mot stress oavsett om det är genom lugna promenader i naturen, intensiva träningspass eller sociala sporter, finns det många sätt att inkorporera motion i ditt dagliga liv för att hjälpa till att hantera och reducera stress. Genom att göra fysisk aktivitet till en regelbunden del av din rutin kan du inte bara förbättra din fysiska hälsa utan också öka ditt mentala välbefinnande och din förmåga att hantera livets utmaningar i svåra tider.

Med de kunskaperna inom stress på individnivå så kan vi sedan titta på stress ur ett företagsperspektiv där många av oss som driver företag har stressade medarbetare och först med en aktiv stresshantering inom vårt företag kan vi skapa en trygg arbetsmiljö. Inom den dynamiska och ständigt föränderliga företagsvärlden är organisationens framgång ofta tätt sammankopplad med välbefinnandet hos de anställda och med detta i åtanke måste vi ledare navigera genom en komplex labyrint där vi måste inte bara hantera vår egna stress utan även agera som stöttepelare för våra medarbetares välbefinnande.

Skapa en stressfri arbetsmiljö

Som en god ledare ligger ansvaret på dina axlar att skapa en miljö där dina medarbetare kan trivas och här är några steg du kan följa:

Öppen kommunikation är grunden. Ett arbetsklimat där medarbetare kan tala öppet om sina bekymmer skapar en atmosfär av tillit. Utbildning av personal genom att erbjuda kurser inom stresshantering så ger du dina anställda verktygen de behöver för att bättre hantera sina känslor. I dagens värld, där gränsen mellan arbete och fritid ofta blir suddig kan ett flexibelt schema vara avgörande för att balansera livet. Här talar vi om ett ekosystem där varje anställd känner att deras välbefinnande prioriteras vilket leder per automatik till nästa stycke. 

Fördelarna med en balanserad arbetsmiljö

Det var en gång i en värld präglad av ständiga förändringar, att en optimal arbetsmiljö blev en gyllene fjäder i företagsmössan. Men varför? Vad gör en balanserad arbetsmiljö så avgörande för en individs och en organisations framgång? Ur ett psykologiskt perspektiv kan vi se följande fördelar med en harmonisk arbetsplats.

Människors psykiska hälsa en nyckelfaktor för framgång. En arbetsmiljö präglad av balans kan minska stress, ångest och andra negativa känslomässiga tillstånd. Människor som känner sig trygga, uppskattade och engagerade på jobbet har visat sig vara mer kreativa, effektiva och motiverade. En öppen och balanserad arbetsmiljö optimerar produktivitet. När arbetsbelastningen är jämnt fördelad och resurserna är tillräckliga kan anställda fokusera bättre och slutföra uppgifter snabbare, vilket leder till högre arbetsprestation. I dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad är arbetsmiljön en primär faktor för att locka till sig och behålla talang. Företag som erbjuder en balanserad arbetsmiljö har ett övertag när det gäller att rekrytera de bästa och smartaste. Balans skapar en miljö där individer känner sig trygga att ta risker, tänka utanför boxen och komma med innovativa idéer. Ett klimat som uppmuntrar till kreativt tänkande kan vara skillnaden mellan att vara i framkant eller att hamna i skuggan. Ett harmoniskt arbetsklimat uppmuntrar öppen kommunikation och samarbete och med en jämvikt i arbetsuppgifter och ansvar känner sig teammedlemmar mer värderade, vilket leder till bättre arbetsrelationer och högre teammoral. Balans på arbetsplatsen kan leda till ekonomiska vinster. Från minskad personalomsättning till högre produktivitet, de ekonomiska fördelarna med en balanserad arbetsmiljö kan ofta mätas i kraftiga ökningar i företagets lägstanivå. Balanserade arbetsmiljöer bidrar till en minskning av arbetsrelaterade sjukdomar och skador, vilket i sin tur minskar sjukfrånvaron. Detta leder inte bara till besparingar för företaget utan också till en bättre livskvalitet för de anställda. En balanserad arbetsmiljö är inte bara bra för nuet, utan det är också en investering för framtiden. Genom att skapa en hållbar arbetskultur säkerställer organisationer sin framgång och relevans även i framtiden. En balanserad arbetsmiljö är inte heller bara en trevlig fras att kasta omkring; det är en nödvändighet i dagens snabba, globaliserade värld. Genom att investera i en harmonisk arbetsplats sätter företag både sina anställda och sin organisation i en position att blomstra och framgångsrikt navigera i morgondagens utmaningar. I denna ständiga jakt efter balans kan vi finna både arbetsglädje och en djupare meningsfullhet.

Stress ÄR en oundviklig del av livet, men dess negativa effekter kan minimeras, särskilt inom arbetsmiljön. Genom att ta initiativ, lyssna på sina anställda och skapa en inkluderande kultur enligt de tidigare punkterna kan ledare skapa en arbetsplats där medarbetarna inte bara överlever, utan också trivs.

Stress som drivkraft

Vi avslutar genom att titta på hur stress format några av våra mest framgångsrika personer i vår generation som utnyttjat stressen till en inre drivkraft.

Elon Musk: Entreprenören bakom Tesla, SpaceX och Neuralink är känd för sina ambitiösa mål och strama tidsramar. Med flera företag att hantera samtidigt har Musk ofta beskrivit de intensiva perioderna av stress han har gått igenom. Han har dock sagt att han ser stress och utmaningar som nödvändiga steg på vägen mot stora framsteg och för honom är det viktigare att fokusera på det större syftet snarare än den omedelbara känslan av överväldigande.

Oprah Winfrey: Trots att hon har upplevt en mängd personliga och professionella utmaningar genom sitt liv har Oprah använt sin inre styrka och sin förmåga att ansluta med andra som en källa till styrka. Hon har ofta talat om vikten av självmedvetenhet och att omfamna sina känslor inklusive stress, för att växa som person.

Michael Jordan: En av de största basketbollspelarna genom tiderna, Jordan ställdes ofta inför enorm press på och utanför planen och i stället för att låta stressen ta över använde han den som motivation för att träna hårdare och förbättra sitt spel. Han såg varje misslyckande som ett tillfälle att lära och växa.

J.K. Rowling: Innan hon blev världskänd för "Harry Potter"-serien, kämpade Rowling med ekonomiska svårigheter, depression och pressen att försörja sin dotter som ensamstående mamma. Denna period av intensiv stress och utmaning drev henne till att slutföra sin första bok. Hon har sagt att skrivandet blev ett terapeutiskt utlopp för henne och att de svåra tiderna lärde henne mycket om sig själv och om livet.

Winston Churchill: Under Andra världskriget ledde Churchill Storbritannien genom en av dess mörkaste perioder. Han ställdes ofta inför nästan en överväldigande stress och press men använde detta som drivkraft att mobilisera och inspirera sitt land. Han är känd för att ha sagt: "När du går igenom helvetet, fortsätt gå."

Dessa framstående personligheter från olika områden har en gemensam nämnare: De lät inte stress definiera dem. I stället använde de det som en drivkraft, som motivation eller som ett tillfälle att reflektera och lära. Genom att omfamna utmaningarna framför de och ibland genom att söka stöd och perspektiv så lyckades de vända potentiellt destruktiva känslor till positiva handlingar. Detta är inte att säga att man bör söka stress eller ignorera dess potentiella negativa effekter. I stället pekar dessa exempel på vikten av att omfamna och hantera stress på ett konstruktivt sätt, och att hitta styrka även i svåra tider.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.