Vandrar tankarna iväg till annat så att du får läsa om samma stycke flera gånger? Uttalar du orden tyst i huvudet när du läser? Hoppar du tillbaka i texten för att du tror att du har missat något ord? Fastnar du på ord du inte förstår? Får du dåligt samvete om du inte läser hela boken? Tycker du att du läser långsamt?

Läsning är vanligtvis en djupt rotad vana. Vi läser på samma sätt som när vi en gång lärde oss läsa under de första åren i skolan. Om du är beredd att ändra på dina läsvanor kan du öka din läshastighet avsevärt. Många fördubblar den. Vad skulle det innebära för resten av ditt liv om du hann läsa dubbelt så mycket i fortsättningen? Eller om varje minut av läsning sparar en minut jämfört med nu? Mer tid för annat eller lättare att hänga med i det dagliga informationsflödet?

Några bra tips du kan börja med

Inled varje läsning med att bestämma dig för vad syftet är med det du ska läsa? Vilka frågor vill du ha be svarade? Vilken information behöver du? Skriv gärna ner det så att du kan pricka av när du har uppnått målen. Försök att ha målen i bakhuvudet medan du läser. Sluta läsa när målen är uppnådda. Läs inte böcker från pärm till pärm om det inte är för ditt nöje.

Bekanta dig med boken innan du börjar läsa. Läs baksidan. Bläddra igenom innehållsförteckning och sakregister. Hittar du det du söker där? Dyk direkt in i boken och läs på rätt ställe. Om du inte hittar det där kan du bläddra igenom boken snabbt och stanna om du ser något som verkar intressant. Sannolikheten är ganska stor att du kan hitta det du söker på det här sättet.

Läs även: Snabbläsning är friskvård för din hjärna (inkl fler tips och tekniker)

Mitt nästa tips är att använda en "farthållare" när du läser. Farthållaren kan vara ett finger eller en penna. För farthållaren med en jämn takt under raderna medan du läser. Gå inte tillbaka om du tror att du har missat något. Hjärnan och ögonen uppfattar mer än du tror. Dessutom brukar viktiga saker upprepas på flera ställen i böcker. Öka hastigheten på farthållaren och försök slappna av medan du läser. Lita på att ögonen och hjärnan kan hantera den högre hastigheten. Öva på det här 40 minuter i taget.

Om det är ett obekant ämne eller nytt språk du läser kommer du att stöta på nya ord då och då. Se till att ha en ordbok eller ett lexikon i närheten så att du kan sl å upp dem direkt. Lär du dig vad de betyder första gången behöver du inte fastna i läsningen nästa gång du stöter på dem. Det spar mycket tid.

Bli inte orolig om det känns ovant i början. Du håller på att bryta en mycket gammal vana. Det kan ta tid. Ge det den tiden så kommer du att få din belöning. För mig innebar de första åtta timmarnas övning stora framsteg.

Nå, hur skulle ditt liv förbättras om du kunde läsa dubbelt så fort?


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.