Detta är andra tipset av sex som retorikcoachen Jenny Jernberg Ralphsson kommer dela med sig av under hösten. Första tipset om rösten kan du läsa här.

Kan du ibland uppleva att du får en känsla för en person utan att veta varför? Eller upplever du själv att du inte blir lyssnad på?

Vi påverkas medvetet eller omedvetet av en persons röst. Speciellt om kommunikationen sker över telefon eller via andra kanaler där du inte ser personen du talar med. En skarp röst kan medföra att du låter irriterad även fast du inte är det. Om rösten inte är förankrad, kan det medföra att du inte låter trovärdig.

Däremot är en röst som är förankrad något som ger ett trovärdigt och lugnt intryck. En djup andning påverkar både dig som talare och den som lyssnar. Inverkan på dig själv är att du blir lugnare och lyssnaren får intrycket att du är trygg och lugn.

När jag var ca 20 år hade jag problemet att min röst inte bar. Det innebar att när jag blev arg eller skulle säga ifrån så försvann min röst eller den blev väldigt ljus. Det medförde att jag inte blev tagen på allvar och det skapade en stor frustration hos mig.
Jag bestämde mig för att arbeta med min röst genom att gå till en logonom, alltså en person som arbetar med talrösten. Det resulterade i en mörkare talröst, djupare andning och en röst som höll även om jag blev arg. Idag får jag ofta kommentarer för min röst, att den är behaglig att lyssna till.

Ett annat problem som jag ofta lägger märke till, är att människor går upp i ton i slutet av meningen. Resultatet av det blir att det låter som en fråga istället för ett påstående. Där kan du ha ett av svaren på varför du inte blir lyssnad på i vissa situationer. För att det du säger indirekt låter som en fråga. Börja med att öva dig på att säga meningar utan att gå upp i ton i slutet av meningen.

När du får till det kommer du att märka skillnad, jag lovar dig!

Om du vill arbeta mer djupgående med rösten, rekommenderar jag dig att du går till en utbildad logonom.

Tips #3 – Din pitch

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.