Tid är en paradox. Vi har alla precis 24 timmar om dygnet. Det är hur vi väljer att använda dem som är avgörande för vårt välbefinnande. Vår inställning till tid är därför av avgörande betydelse.

Livet består av en oändlig mängd olika saker vi konstant företar oss. Detta gäller inte bara i förhållande till hur vi använder vår tid utan på det hela taget i förhållande till hur vi lever våra liv. Man kan frestas att säga: Att leva är att välja. Våra liv bestäms av de val vi gör. Det kan också uttryckas på ett annat sätt som I denna bön:

“Gud, giv mig sinnesro till att acceptera de ting jag inte kan ändra, mod till att ändra de ting jag kan, och visdom till att se skillnaden.” (Bön)

När det är så viktigt att kunna skilja och välja, uppstår intressanta frågor om vad det är som bestämmer vårt val. Här kommer vi in på frågan om inställningar. Vår inställning till vår egen förmåga satt i relation till det större samhälle vi är en del av och härigenom också vår inställning till tid och hur vi använder den. Är vi offer för omgivningarna och slavar under tiden eller ser vi omgivningarna som något vi kan ha inflytande på och tiden en faktor vi kan lära oss att bemästra?

Din grundinställning är viktig

Människors inställning till att påverka sin omgivning varierar mycket. I den ena änden av spektrat har vi de människor som tror att de kan ändra hela världen. Även om de vet att de inte kan styra allt har de dock en stark tro på att de kan påverka stora delar av sin omgivning och det som sker omkring dem.

I den andra änden av spektrat har vi de människor som tror att de är offer för omständigheterna. De känner inte att de har någon form för kontroll över omgivningarna och det som sker omkring dem. De känner sig omkringknuffade och beklagar sig ofta över det som händer dem.

Ju mer du tror att du kan påverka ju mer kommer du att försöka få inflytande på och ju mer kommer du att vara I stånd att styra. Naturligtvis finns det utifrån kommande händelser som ingen kan förutse eller påverka. Att låta möjligheten för sådana katastrofer styra vår vardag och beteende skulle vara självbedrägeri. De flesta av oss kan faktiskt påverka väsentligt mer än vi tror.

Undvik förargelser

Vi har alla saker bakom oss som vi ångrar. Misstag är en del av livet och ofta den del vi lär oss mest av. Vi ångrar ofta saker vi har gjort eller inte gjort eftersom våra värderingar ändrar sig i takt med att vi blir äldre. Vår situation idag är ett resultat av dåtiden och den kan man som bekant inte göra om.

Du kan påverka dina framtida val och beteende. När du har lärt dig det kommer du att få mer tid till det du finner väsentligt. Det kommer att vara mer tillfredsställande och kvaliteten på det du gör kommer att stiga. ”Din tid är din” och om du försöker att få bättre kontroll över din tidsförbrukning kommer du också att få bättre styr på det du anser är viktigt för dig i ditt liv.

Se över din tid och forma en vinnande inställning.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.