Förr så sades det att en missnöjd kund berättar för minst tio andra människor om sin dålig erfarenhet. Jag vill påstå att detta resonemang är förlegat och har nästintill gått in i ett fossilstadie. Detta då denna uppfattning grundar sig i att vi träffas och pratar med varandra, men nu lever vi i en ny tid, med nya förutsättningar till att sprida våra åsikter och upplevelser.

De sociala medierna får ett allt större utrymme i våra liv, där fler och fler människor sköter en stor del av sin omvärldsbevakning via till exempel facebook, twitter, bloggar, etc.

I genomsnitt har varje medlem på facebook 120 vänner (källa facebook), och baserat på mina egna erfarenheter så tenderar människor i dag ännu lättare dela med sig av sina erfarenheter och känslomässiga tillstånd än vad vi gjorde tidigare. Detta beror till stor del på att dessa forum är lättillgängliga och vi kan därför agera mer i affekt än tidigare.

Förr kunde vi hamna i en situation som störde oss, men i väntan på att få dela med oss av  vår erfarenhet kunde de värsta känslorna hinna lägga sig. I dag å andra sidan kan vi sekunderna efter vi råkat ut för någonting basunera ut detta till alla våra vänner i de olika medierna som finns.

Till detta ska också lägga att de berättade ordet har en förmåga att försvagas med tiden, medan det som är skrivet på nätet många gånger kan ses som odödligt.

Denna lilla betraktelse är inte på något sätt ett försök till att skrämma livet ur dig som läser detta, och därmed bemöta dina kunder med misstänksamhet och vara stel som en tennsoldat med oro för vad som kommer att kunna läsas om dig på nätet en liten stund senare. 

Personligen är jag av den uppfattningen att människor kommer alltid att ha åsikter om det jag gör eller säger. Jag kommer aldrig att kunna kontrollera min omvärlds reaktioner och deras sätt att värdera mina handlingar. Det jag däremot kan ta ansvar över, är i vilken utsträckning jag agerar utifrån vänlighet, lugn, kärlek, och medmänsklighet, eller om jag gör det jag gör baserat på frustration, stress, ilska, oro eller någon annan typ av dränerande tillstånd.

När vi agera utifrån de förstnämnda tillstånden kommer det fortfarande finnas människor som inte är nöjda med vårt sätt att agera, men risken för att vi blir stämplade för livet är betydligt mindre. Samtidigt så kan du med stor säkerhet också känna dig lugn med att en person som blir missnöjd med ett vänlig bemötande inte kommer att framstå som speciellt trovärdig då dennes plats i de social medierna med stor sannolikhet kommer att likna en verbal avfallskvarn och dessa platser orkar vi människor i förlängningen inte med att besöka.

Vad jag till slut vill få fram med dessa rader, är det budskap som jag bär med mig med samma starka övertygelse som vetskapen om vad jag heter, är att mår du bra, så kan det bara bli bra.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
2 kommentarer
2011-12-22 02:57
Tack för din respons, holabandola... det vore spännande och intressant om du ville utveckla din uppfattning..
holabandola
2011-12-22 02:18
vad var det där för jäkla svammel? helt missvisade rubrik dessutom.
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.