En mycket vanlig term och sökfras på internet i dag är ”personlig utveckling”. Denna gång tänkte jag att vi skulle utmana begreppet personlig utveckling en del och därmed kanske få oss att ägna oss åt personlig avveckling istället.

Ordet personlighet kommer av ett utbrytarord från det latinska ordet persona, som betyder mask med ljud. En sorts mask som skådespelare använde sig av under antiken. Har man det som utgångspunkt blir det lite komiskt när man tänker på att personlig utveckling handlar om att utveckla den mask vi bär på, eller t.o.m. förstärka den.

De flesta människor har blivit utrustade med en social mask, ett beteende som till största delen formades under vår barndom. Detta kallas för präglingar och generellt har dessa präglingar handlat om skuld, rädsla och otrygghet.

Vi fick tidigt lära oss hur vi var ”tvungna” att vara för att bli omtyckta, vilket ledde oss in i anpassning, och därmed skedde separationen från vårt genuina jag. Vi förstod att för att vi skulle bli omtyckta och ”vara” någon, måste vi först och främst ta hänsyn till vår omgivning och i andra hand kom vi själva.

Denna typ av separation skapar en frustration och förvirring hos människor, där personlig utveckling ska fungera som ett verktyg för lyckas handskas med den tillvaro vi i dag upplever att vi sitter fast i, och hur vi ska hantera de människor i vår omgivning som dränerar oss på energi, men som vi är rädda för att mista.

När hjärna, hjärta och själ förmedlar samma budskap är vi genuina, då är vi sanna mot såväl vår omgivning som emot oss själva. En stor del av den personliga utveckling som sker i dag riktar sig mot det intellektuella planet. Vi lär oss hur man ska säga, och hur man ska agera, men hur kommer det sig att människor inte mår bra??

Min uppfattning är för att det aldrig förankras på de två övriga planen.

Med detta vill jag inte påstå att det utbud som finns att tillgå i dag är något som ska förkastas, men att det är viktigt att förstå att oavsett om du läser en bok, går på en kurs eller tar hjälp av en coach är det ditt eget ansvar och engagemang det som avgör i vilken utsträckning du kommer utvecklas eller avvecklas.

Personlig avveckling (utveckling) handlar om att få all den visdom du inhämtar eller besitter att falla igenom trossbotten och förankras i både själ och hjärta. När du har kommit dithän behöver du inte längre fundera över om du säger de rätta sakerna, hur din omgivning ska uppfatta dig eller om du duger eller inte. För då vet du… att ”allt” du gör är rätt.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.