Nu fungerar det tyvärr inte alltid så i praktiken eftersom många människor rent generellt sätt har svårt för att acceptera olikheter istället för att värdera dem som värdefulla.

Först – vad är ett team? Det finns många namn på detta kära barn: grupp, team, lag för att nämna några.

- Någon har sagt till mig att en grupp är ett begrepp för fler än två personer och att en grupp blir ett team först när alla i gruppen tar ansvar för uppgiften samt utvecklingen av gruppen och dess medlemmar. Jag håller med, säger Elaine Breske Hirscher, Regionchef Stockholm, Vectura.

I ett väl fungerande team finns enligt henne tillit, förtroende, olika kompetenser och erfarenheter samt olika typer av gruppbeteenden. Känslan av att alla behövs och att medlemmarnas olikheter används konstruktivt är påtagligt. Ett team är en grupp människor som relaterar till varandra genom samordning av och samverkan kring olika uppgifter.

- För att lyckas relatera till sig själv och andra behöver man känna sig själv. En stor portion självinsikt är bra att ha med sig in i relationen till andra. Vi har alla styrkor och svagheter men det är viktigt att komma ihåg att vi alla är lika värdefulla och kanske är det så – för att citera Christer B Jansson, Belbin Sverige: ”Att olika barn leka bäst”, tillägger Elaine.

Belbin betonar att hans teori inte uttalar sig om individers egenskaper annat än när det rör arbete i grupp eller team med andra. Många känner säkert igen fenomenet att få en viss roll i ett team. Det kan handla om att vara drivande, kritisk, idéspruta, entusiastisk, detaljfokuserad, protokollförare, social, expert eller någon annan roll.

- Vilken roll en person får i ett team beror dels på hur stark personen är i den rollen, dels på de andra i teamet – vilka roller de helst tar och hur starka är de i dessa roller. Det som är sympatiskt med Belbins modell är att den lär oss att inte bara acceptera olikhet utan att värdesätta olikhet.

Belbins forskning visar tydligt att alla nio rollerna behövs för att ett team ska bli framgångsrik fortsätter Elaine Breske Hirscher. Det innebär enligt henne att bli medveten om att beteenden hos andra som man har svårt att stå ut med är beteenden som faktiskt tillför något till teamet. Alla roller behövs för att teamet ska bli effektivt. Det innebär inte att alla team måste ha nio personer. Belbin pratar om egenskaper eller beteenden i rollen som tillför styrka till gruppen samt beteenden eller egenskaper som är tillåtna svagheter.

- Tillåtna svagheter är sidor av en teamrolls styrka som ofta irriterar andra. En kreativ person tillför med sin kreativitet men kan irritera med att hela tiden komma med nya idéer eller genom att idéerna ibland inte är så verklighetsförankrade. Nackdelarna får vi dock stå ut med om vi vill ha kreativiteten, det är tillåtna svagheter. Ibland kan dock svagheterna bli för starka så att rollen inte längre tillför till teamet utan hindrar den. Då måste vi som ledare agera, menar Elaine.

De flesta av oss har flera teamroller som man kan hantera väl, andra roller passar inte alls. Belbin menar att vi kan hantera två till fyra roller medan övriga roller ligger för långt från vår person för att vi ska känna oss bekväma i dem och när vi trots detta försöker spela den roll som inte passar oss finns risk för konflikter.

- Risk för konflikter finns även när vi blir för många med samma roll i ett team. Hur undviker vi då dessa konflikter? Ett tips är att inte bara acceptera våra olikheter utan att också värdesätta dem. Låt oss vara oss själva, avslutar Elaine Breske Hirscher.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

1 kommentarer
strapon
2012-07-21 18:52
För mig är ett bra team som en lång kedja med
inga spruckna eller trasiga länkar.Dock måste man hela tiden göra underhållsarbeten, så att hela kedjan håller en jämn och hög kvalitè.
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.