Tycker du att det är svårt att hitta rätt kompetens när du ska rekrytera? Då är du är inte ensam. I en undersökning från Tillväxtverket 2017, uppger 28% av små och medelstora företag i Sverige att de upplever svårigheten med att hitta arbetskraft som ett stort hinder för deras tillväxt. Den siffran säger en hel del om den utmaning företag står inför idag. Men kan det vara så att det är svårt att hitta arbetskraft för att vi inte letar på rätt sätt?

På en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad är rekryteringsprocessen ett helt avgörande område. Det är genom den som du som arbetsgivare kan hitta nycklarna för att attrahera och rekrytera den kompetens du behöver och på så sätt kunna bygga en hållbar organisation för framtiden. Här är fem steg för att börja bygga en mångfaldssäkrad rekryteringsprocess.

1. Sätt ihop en rekryteringsgrupp

Olika perspektiv berikar våra beslut, så också i rekryteringsprocessen. Bjud in ett antal kollegor att delta i rekryteringarna. Det kan vara medarbetare, HR eller chefer. Sätt ihop en sådan grupp med målsättningen att de kan komplettera din bild av vilken typ av kompetens som behövs utifrån ett verksamhetsperspektiv. Använd sedan gruppen som ditt stöd och bollplank genom hela processen för att säkerställa en genomtänkt och transparent rekrytering.

2. Ställ relevanta krav

Kravbilden är den röda tråden genom rekryteringsprocessen så det är viktigt att du lägger ned tid på det. Börja gärna med ett blankt papper och fundera noga igenom vilka krav som verkligen krävs för den aktuella tjänsten. Ställ motiverade, relevanta och tydliga krav. Försök också att begränsa antal krav, det lockar fler att söka. Och våga utmana dig själv, på vilka sätt begränsar du dig om du tex alltid kräver flytande och perfekt svenska för alla roller i företaget?

3. Skriv en inkluderande annons

Fundera över vilket språk du använder i annonsen och undvik könsladdade ord som till exempel aggressiv, beslutsam, hängiven och social. Använd heller inte företagsspecifika förkortningar i texten. Se också till att syntolka eventuella bilder och skriva texten så att den är lättillgänglig och tydlig.

4. Intervjua på ett medvetet och strukturerat sätt

Förbered dig inför intervjun genom att bestämma vilka frågor som bäst kommer validera kandidatens kompetens kopplat till kraven för tjänsten. Och undvik personliga frågor. En kandidats familj eller intressen har ju inget att göra med hens kompetens, eller hur? Personliga frågor är en fallgrop för att vår magkänsla kickar in och kan leda till att vi inte väljer de mest kompetenta kandidaterna, utan de vi ’klickade’ bäst med.

Se även: 10 kända toppchefers favoritfrågor de ställer under anställningsintervjun

5. En välkomnande introduktion

Ett väldigt bra första steg för en nyanställd är ett gott välkomnande. Var redo på medarbetarens första dag på nya jobbet med att se till att det finns tid avsatt och att hen introduceras på ett genomtänkt sätt till arbetsuppgifterna, kollegorna och rutiner. Det kommer ge ett väldigt positivt intryck till medarbetaren som de kan bära med sig under sin första tid som anställd.

Om du följer de här stegen, kommer du inte bara öka chanserna att attrahera och rekrytera personer med den kompetens du söker, du kommer också bygga en mer mångfaldsrik organisation. Tar du sedan tillvara på den mångfalden genom ett inkluderande förhållningssätt kommer du få en mer innovativ, lönsammare och smartare organisation på köpet!

Läs mer: 8 steg för en lyckad rekrytering av ny medarbetare

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.