Enligt honom är det viktigt att vara öppen vara öppen för idéer oavsett från vem de kommer och vara öppen för att vrida och vända på en idé för att se hur den skulle kunna konkretiseras.

- Ett exempel från CarpetVista är en idé från en av våra logistikmedarbetare som visat sig vara en av de mest framgångsrika marknadssatsningarna vi gjort och som samtidigt löste ett logistikproblem. Vi köper ofta in stora partier av mattor. I dessa partier finns det mattor som inte uppfyller de kvalitetskrav vi ställer. Våra kvalitetskrav är högre ställda än de normalt är i en mattbutik eftersom kunden inte haft möjlighet att se mattan i verkligheten innan de köper. Dessa mattor sorteras ut och tidigare sålde vi dem vidare till outlet-butiker lokalt. Detta var tidskrävande och allteftersom volymerna ökade blev det allt svårare. Medarbetarens idé var att tydligt dokumentera de fel och brister som fanns på varje matta och att sälja mattorna via webbplatsen i en ny kategori för fyndmattor.

Detta öppnade enligt Ludvig för försäljning till en helt ny målgrupp som de tidigare inte nått med fullprismattorna. Medarbetaren som kom med idén har belönats för denna och andra bra idéer på olika områden och har nu en ledande befattning. Han kan för sina kollegor ses som ett exempel på att förbättringsförslag kan förverkligas och bidra till såväl den enskildes som till företagets utveckling fortsätter Ludvig.

- Även idéer för mycket små justeringar i moment som utförs ofta kan ge stora effekter. Att skapa tydliga processer som hela tiden finslipas för alla återkommande arbetsuppgifter tror jag är nyckeln till effektivitet i ett företag. Det kan vara allt ifrån att plocka och packa produkter som skall levereras till hur man ger en kund snabba och korrekta svar på sina frågor.

De har byggt upp en teknisk plattform som stödjer alla sådana processer i företaget. Detta för att undvika slarvfel och att underlätta medarbetarnas vardag i möjligaste mån. Att skapa dessa verktyg är inte en engångsuppgift utan de justeras löpande efter synpunkter och idéer från dem som använder dem dagligen. Just den möjligheten att snabbt få gehör för idéer, stora eller små, om hur man kan förbättra sina arbetsverktyg upplever jag har varit en viktig faktor som skapar engagemang i arbetet. Medarbetaren övergår enligt honom från att vara en kugge i maskineriet till att vara delaktig i att konstruera hur maskinen skall fungera. Och vem vet bättre vad som behöver förbättras än den som dagligen använder verktyget?

- Även en relativt luddig idé kan med hjälp av att bollas med en erfaren tekniker omvandlas till en konkret förändring, till exempel en ny knapp som kan vara införd i systemet redan samma dag. Nyckeln är att rekrytera tekniker som inte nöjer sig med att tekniken fungerar utan gärna tänker steget längre och säkerställer att teknikstödet verkligen fyller sitt syfte genom att göra det dagliga arbetet så smidigt som möjligt.

Det kan tyckas enkelt och okomplicerat att tillämpa den här sortens kultur på ett mindre, entreprenörsdrivet företag, men han är fast övertygad om att den här typen av kultur är lika tillämpbar även på större företag. De flesta större företag består enligt honom av mindre enheter där vägen från medarbetare till beslut inte behöver vara särskilt långt.

- När medarbetare känner att de på allvar kan påverka sin situation och att deras idéer får gehör, oavsett hur okomplicerade de kan verka på ett initialt stadium, ökar deras benägenhet att faktiskt våga presentera sin idé för ledningen nästa gång de kommer på något som kan göra skillnad, både för deras dagliga arbetssituation och på sikt också för hela företagets verksamhet avslutar Ludvig Friberger.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.