Arbetsbeskrivning: Fullständig tillgänglighet tjugofyra timmar om dygnet. Stresstålig – att tacka nej till inkommande uppdrag är ej förekommande. Du förväntas att ta fullt ansvar och tjänstgöra som personalchef emellanåt. Om något går fel förväntas Du att lösa eventuella problem. Du har ansvar för att alla eventuella lagar och regler följs – om Du mot förmodan inte gör detta står Du ansvaret mot den myndighet som Du/Företaget har felat emot. Du förväntas också ta fullt ansvar för att Företaget har rätt försäkringar, ansvarsförsäkringar och andra. Också mot Skatteverket förväntas Du att ta fullt ansvar vid eventuell skatterevision eller andra åtaganden såsom att lämna in en rätt preliminärdeklaration och fullgöra andra deklarationskyldigheter såsom moms, egenavgifter och arbetsgivaravgifter.

I fråga om personalansvar gäller lagenligt att Du tillser att lön, semster och eventuell sjuklön betalas av den intäkt som inkommer i företaget. Observera att vad gäller tjänstepension gäller likafullt att Du tillser att inbetalningar till detta sker. Vid sjukdom hos personal ankommer det Dig att skaffa ersättare för sjukfrånvarande anställd och betala för denne. Detsamma gäller om Du själv skulle bli sjuk.

Om Du själv blir sjuk kan vi dessvärre inte stå för Din eventuelle sjuklön. Du har idag 14 dagars karens innan ersättning för sjukdom kan erhållas från Försäkringskassan. Inte heller semester kan garanteras då Du förväntas vara tillgänglig nästan jämt. Vad gäller eventuell A-kassa om uppdrag ej skulle inkomma till Företaget får Du ersättning räknat på de intäkter som Du har erhållit de senaste tre åren. Vi kan inte stå för någon garanti vad gäller detta. Du är själv skyldig att tillse att Du har en Sjukpenninggrundande Inkomst (SGI). Till sist den lön som vi erbjuder Dig är helt beroende på den intäkt Du lyckas att dra in till företaget efter att alla kostnader, såsom kontor, datautrustning, telefoni, maskiner, personal, avgifter, marknadsföring, transport, post, vidareutbildning, försäkringar, skatter och eventuella räntor för banklån är betalda.

Tycker Du att det låter intressant? Varmt välkommen med Din ansökan med CV till en ”osäker framtid som Småföretagare i Sverige”!

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.