Den nya budgeten har fått kritik för att sakna förslag som på riktigt underlättar för landets småföretagare. Vi kan bara hålla med. Några brödsmulor blev det tillsammans med några försämringar.

Jobbskatteavdraget förstärks för personer som har fyllt 65 år

Skatten sänks för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och som fortsätter att arbeta. Detta innebär att ungefär 400 000 personer får sänkt skatt på sina arbetsinkomster. Skattesänkningen föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Nuvarande reseavdrag behålls och förbättras något

Reseavdraget behålls i sin nuvarande form där schablonbelopp får dras av för kostnader för arbetsresor med egen bil. Beloppen som gäller från 1 januari 2023 är 25 kronor per mil (idag 18,50 kronor per mil). Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs till 12 kronor per mil (idag 6,50 respektive 9,50 beroende på drivmedel). För resor med förmånsbil som drivs med elektricitet görs dock inte några ändringar i förhållande till dagens regler.

Höjd skattereduktionen för installation av solceller

Skattereduktionen för installation av solceller höjs från 15 procent till 20 procent för installationer som betalas efter den 31 december 2022.

Tillfälligt slopad förmånsbeskattning av gratis elbilsladdning på jobbet

Tillfällig skattefrihet införs för den som får ladda sin egen bil eller förmånsbil gratis på arbetsplatsen. Förslaget innebär att förmånsbeskattningen slopas till och med sista juni 2026.

Slopad klimatbonus

Klimatbonusen som betalats ut till den som köper en ny bil med låg klimatpåverkan slopades den 8 november 2022.

FoU-avdraget förstärks

Taket för nedsättningen i det så kallade FoU-avdraget höjs från 600 000 kronor till 1,5 miljoner kronor per månad från 1 juli 2023. Det innebär att företag med anställda som arbetar med forskning eller utveckling betalar lägre arbetsgivaravgifter och en lägre allmän löneavgift för dessa anställda.

Kemikalieskatten ändras

Ett antal förändringar görs i lagstiftningen om kemikalieskatten för att göra regelverket enklare och tydligare. Bland annat förenklas reglerna för avdrag så att det inte längre spelar någon roll om ett ämne är additivt eller reaktivt tillsatt och reglerna för begagnade varor förtydligas. Ändringarna föreslås träda i kraft i två steg, 31 december 2022 och 1 juli 2023.

Moms på reparationer höjs

Mervärdesskatten på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne höjs från 6 procent till 12 procent. Syftet sägs vara att öka enhetligheten i mervärdesskattesystemet.

Skattenedsättningen för datorhallar slopas

Nedsättningen av energiskatten på elförbrukning i datorhallar slopas från den 1 juli 2023. För datorhallar som omfattas av nedsättningen är skatten i dag 0,6 öre/kWh jämfört med den ordinarie skattesatsen som för närvarande är 36,0 öre/kWh. Skattenedsättningen infördes 2017.

Sänkt skatt på bensin och diesel

Energiskatten på bensin, diesel och så kallad lågbeskattad olja sänks tillfälligt med 80 öre per liter. Priset vid pump sänks med 1 krona per liter inklusive mervärdesskatt.

Alltså inte i närheten av vad som utlovades innan valet.

Skattenedsättning på jordbruksdiesel förlängs

Den tillfälliga utvidgningen av skattenedsättningen på så kallad jordbruksdiesel förlängs i ytterligare sex månader. Enligt nuvarande regler ska utvidgningen av nedsättningen upphöra vid halvårsskiftet 2023. Skatten på jordbruksdiesel är noll kronor under andra halvåret efter förlängningen. Syftet är att kompensera jord- och skogsbruket för ökade kostnader. Omkring 26 000 företag beräknas omfattas av skattesänkningen.

Regeringen kommer även att föreslå att reduktionsplikten sänks till EU:s lägstanivå men detta kommer först ske den 1 januari 2024.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.