En omfattande granskning av vindkraftsindustrin i Sverige har upptäckt allvarliga lönsamhetsproblem. Enligt forskningen, som sträcker sig från 2017 till 2022, lider majoriteten av vindkraftsanläggningarna av ekonomisk instabilitet. Resultaten, som avslöjades av Christian Sandström, biträdande professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, och Christian Steinbeck, en veteran inom ekonomisk analys, visar att branschen har ackumulerat förluster på totalt 13,5 miljarder kronor, rapporterar Epoch Times.

Analysen har identifierat att nästan hälften av alla vindkraftverk tillhör bolag som varit konkursmässiga under perioden. Detta beskrivs av Sandström som en "akut blodtransfusion" som endast fungerar så länge externa medel tillförs.

Trots finansiellt stöd genom elcertifikat, som utgjort 15–25% av intäkterna under åren 2018–2020, fortsätter branschen att uppvisa betydande förluster. 

Tomas Hallberg från branschorganisationen Svensk Vindenergi håller inte med om att situationen är alarmerande och påpekar att eventuella förluster bärs av investerarna, inte skattebetalarna.

Han menar att företag som investerat i vindkraft hoppas på stigande elpriser framöver vilket kan öka lönsamheten.

Det finns dock frågetecken kring denna strategi vilket vi rapporterat om tidigare när Leif Östling och flera andra bedömare totalsågade hela vindkraftsindustrin.

"När det blåser kan alla vindsnurror leverera el, och då går priset ned till bottennivå. När det inte blåser går elpriset upp, men då kan inte vindkraften leverera. Vindkraften är med andra ord en garanterad förlustaffär, som blir mer och mer garanterad ju mer vindkraft vi bygger, och konkursen är en garanterad utgång."

Vissa vindkraftsbolag, särskilt i sydliga regioner som Skåne, Halland och Blekinge, har visat lönsamhet. Förlusterna är särskilt stora i norra delarna av landet där vindkraften är mest omfattande.

Fakta om granskningen

  • Underlaget för granskningen baseras på vindkraftsanläggningarnas egna årsredovisningar, vilka är offentliga handlingar.
  • Kartläggningen baseras på samtliga vindkraftsanläggningar som har driftsatts sedan 2010, och täcker hela utbyggnaden av vindkraft åren 2010-2022. Totalt täcker databasen 167 vindkraftsföretag som gemensamt förfogar över 2 941 vindkraftverk.
  • Den totala förlusten för vindkraftsbolagen var 13,5 miljarder kronor under åren 2017–2022, marginalen efter finansiella poster summerar till 39,4 procent.
  • Vindkraftsbolagens egna aktiekapital uppgår ofta enbart till 50 000 kronor även för större bolag med anläggningstillgångar på mellan 100 miljoner och flera miljarder kronor.
  • Enligt aktiebolagslagen ska en prövning göras gällande om bolaget måste försättas i konkurs när halva aktiekapitalet har förbrukats. När detta sker kan ägaren välja att försätta bolaget i konkurs eller skjuta till mer pengar i form av exempelvis aktieägartillskott.

Källa: Epoch Times


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
2 kommentarer
2024-05-05 23:02
Författarna underlåter att nämna att PPA-avtal är generell elhandel som inte behöver vara vindkraftsspecifik.
2024-05-05 22:58
Författarna glömmer att nämna: • När nypriset halveras, vilket i grunden är mycket positivt, måste värdet av redan gjorda investeringar skrivas ned. • Nedskrivningar påverkar kassaflödet på ett positivt sätt om de senare kan återföras och då återigen bilda avskrivningsunderlag •
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.