Prioritet på grön och digital omställning

Framtidens Industri ska ge förutsättningar för att den svenska industrin ska kunna bli kärnan och drivkraften i den gröna, digitala omställningsprocessen. Detta ska skapa flera jobb och stärka Sveriges konkurrenskraft. 

– Industrin är av stor betydelse för Sverige. Här utvecklas nya exportprodukter samtidigt som nya jobb med bra villkor skapas. Att fortsätta driva på den gröna och digitala omställningen ökar Sveriges konkurrenskraft och beredskap, vi stärker Sverige samtidigt som jobb med bra villkor skapas i hela landet, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson på Regeringens hemsida. 

Föregående strategi, Smart Industri, lyfte industrin, bidrog till förnyelse och framför allt stärka omställningsförmågan i små och medelstora industribolag. Dessa fick möjlighet att förbereda en övergång genom fokus på digitalisering och hållbarhet, personell såväl som i produktionen.

Fyra trender som bas

I den nya strategin identifieras fyra övergripande trender inom global utveckling och som har påverkan på industrin. På dessa grundas Sveriges fortsatta strategiska arbete – nya stora EU-initiativ, en alltmer komplex och sammanlänkad värld, inbromsning av globaliseringen och covid-19 pandemins efterdyningar som skapar nya förutsättningar. Framtidens Industri ska ge en riktning för en konkurrenskraftig svensk industri för att Sverige ska fortsätta som en ledande industrination.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.