Reseavdraget/milersättningen höjs

Kostnader för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 kronor per mil till 25 kronor per mil. Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 kronor per mil till 12 kronor per mil. Beloppet för förmånsbilar som helt drivs med el ska fortsatt uppgå till 9,50 kronor per mil.

Läs mer här

Skattesänkning för personer över 65 år som jobbar

Den 1 januari stärks jobbskatteavdraget för personer som fyllt 65. Det innebär följande skatt:

  • 22% på intäkter upp till 100 000 kr.
  • Spannet 100 000 till 300 000 kr får en skattereduktion på 15 000 kronor, plus 7% av arbetsinkomsterna.
  • För arbetsinkomster inom spannet 300 000 till 600 000 blir skattereduktionen 36 000 kr.
  • Över 600 000 får en skattereduktion på 36 000 kr och 3 % av inkomsterna som överstiger 600 000 kr

Läs mer här

Rätt att kvarstå i anställningen till 69 år

Den 1 januari 2023 ändras åldern för rätt att kvarstå i anställning från 68 år till 69 år. 

Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel

Den successiva höjningen av kraven i reduktionsplikten för bensin och diesel pausas för 2023. Syftet med den pausade reduktionsplikten är att undvika alltför höga priser på bensin och diesel under 2023.

Reduktionsplikten innebär att tillverkare behöver blanda in en ökande del biodrivmedel i fossila bränslen så som bensin och diesel för att minska växthuseffekten. Det är en hårt kritiserad metod som nu pausas.

Läs mer här

Skattereduktion för installation av solceller förstärks

Skattereduktionen för installation av solceller höjs från 15 procent till 20 procent för installationer som betalas efter den 31 december 2022.

Läs mer

Hårdare regler för nya nikotinprodukter

Från och med den 1 januari 2023 ska tobaksfria nikotinprodukter vara försedda med hälsovarningar och en innehållsdeklaration med tillhörande straffbestämmelse.

Läs mer här

Tillfälligt sänkt drivmedelsskatt

Energiskatten på bensin och diesel sänks tillfälligt under tre år med 80 öre per liter, en krona inkl moms.

Även den sammanlagda skatten på lågbeskattad olja sänks, och detta med 722 kr per kubikmeter.

Läs mer här


Se även: 11 saker i höstbudgeten som rör dig som småföretagare


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.