Under året som gått har vi mött olika krav och kundperspektiv. Några företag var relativt snabba med att testa AI för att få ned kostnaderna för översättning och lokalisering.

ChatGPT är ett fantastiskt verktyg och kan producera bra översättningar, för vissa behov. När det kommer till kvalitetssäkring, konsekvens, företagsspecifika anpassningar, kontext och komplexa översättningar till språk som beställaren själv inte behärskar kan det bli svårare att hitta effektivitet i arbetet.

Kvalitetsproblem och tidskrävande

Många av de företag som var snabba att testa AI för översättningar ser vi nu återvända till oss. Problemet är inte översättningarna i sig utan det är är just effektiviteten och återanvändandet av redan översatt material samt konsekvensen i språkbruket. Utan investeringar i språkteknik så som översättningsminnen och termdatabaser är det tidskrävande att arbeta internt med kvalitetssäkring och konsekvens.

För många företag har varumärket ett värde i sig. Tonalitet och företagsspecifika termer är vad som gör kommunikationen runt ett varumärke unikt. Utan en etablerad process, rätt språkkompetenser och modern språkteknik som stöd, blir det snabbt tidskrävande och med bristande resultat.

Andra företag såg andra möjligheter med AI och ny teknik, istället för att ta hem arbetet och lägga kvalitetsansvaret in-house så ställde de nya krav på oss som språkpartner.


Utvecklas med ny teknik tillsammans

AI och ny teknik i all ära och självklart ska det användas för att effektivisera arbetet och för att möjliggöra kostnadseffektiva arbetsprocesser.
Som leverantör av språktjänster har vi funderat både en och två gånger på hur vi också i framtiden ska kunna leva upp till vårt kvalitetslöfte samtidigt som vi integrerar AI och ny teknik i våra arbetsprocesser. Vi behöver förstå och utvecklas med nya kundkrav i åtanke.


Lokalisering för att attrahera fler

Vikten av att förändras och anpassa oss utefter nya förutsättningar är det nya normala. Under en ganska lång tid framöver tror jag att språkexpertens värde kommer att öka, inte minska som många befarar.

I den traditionella översättningsprocessen är det människan som gör hela jobbet. Det är den mänskliga specialisten som sätter sig in i företagstonalitet, kontext och målgrupp, översätter och anpassar utefter lokal marknad samt korrekturläser och efterredigerar vid behov.

Resultatet blir oftast av hög kvalitet men till vilket pris?

Genom att integrera teknik i de delar av processen som är tidskrävande och kanske till och med tråkiga skulle man i stället kunna nyttja specialisten för de delar som skapar faktiskt affärsvärde. Strategi, kreativitet och nyanser som bara en människa kan skapa.

Genom att nyttja en eller flera språkexperter i det kreativa arbetet inför en global kampanj, skulle man direkt få ovärderlig input och kunskap om de lokala marknaderna, vilket ökar träffsäkerheten där kampanjen ska attrahera kunder.

Värdeskapande språktjänster

Ett samarbete med språkexperter innebär ofta mycket mer än översättning. Självklart är det basen i allt vi gör och de allra flesta som arbetar i språkbranschen är professionella översättare. Som översättare och lingvist har man investerat fem år i universitetsstudier. Att vara översättare är alltså en profession med hög yrkesstolthet och arbetet har fungerat ungefär på samma sätt i årtionden. Spaningen är att de översättare och språkexperter som omfamnar ny teknik kommer att skapa ännu mer värde för företag och kunder framöver.

Många företag har anammat tjänster som ChatGPT och integrerat det som en naturlig del av arbetet.

För att spara tid och pengar på översättnings- och lokaliseringsarbetet kommer det dock också framåt, att vara mest kostnadseffektivt att samarbeta med en språkpartner som tar ansvar för teknik, kvalitet och deadlines.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.