Vad skall jag ta betalt? Hur skall jag prissätta mina tjänster? När man är ny som företagare eller om man säljer lösningsbaserade tjänster kan prissättning vara en utmaning.

Här följer några grundläggande faktorer som styr din prissättning.

1. Kostnaderna

Man utgår ifrån kostnaderna för att producera produkten eller vad tjänsten kostar att leverera och gör sedan ett påslag. Denna metod kallas för kostnadsbaserad prissättning och kan vara ett bra sätt att börja på om du är helt ny men är generellt sett kanske den sämsta metoden för prissättning. Eftersom vi lever i en marknadsekonomi är det rätta priset det som kunden är beredd att betala. För kunden är det ju ointressant vad produkten/tjänsten kostar att producera eller tillhandahålla. Det viktiga är hur mycket hen anser att den är värd och vad hen är beredd att betala.

2. Konkurrenterna

Du vill säkert inte anpassa din prissättning efter dina konkurrenter, men i realiteten kan få företag bortse från konkurrenterna. Kunderna gör inte det, chansen är stor att de utvärderar andra alternativ. 

Du har som ny företagare eller säljare stor nytta av en konkurrentjämförelse. Det hjälper dig att sätta pris och att hitta bra differentierande faktorer.

Fundera på hur du kan paketera din produkt/tjänst annorlunda eller fylla den med mervärden för att skilja dig från konkurrenterna. På så vis blir det svårare för kunden att jämföra priser, och därmed minskas direkt priskonkurrens.

Missa inte: Priset styr vilka kunder du får

3. Kundvärdet

Även om du gjort noggranna kostnads- och konkurrentanalyser måste du i slutändan sträva efter att sätta ett pris som speglar kundernas vilja att betala. Detta kallas kundbaserad prissättning och innebär att du baserar priset på det värde som kunderna uppfattar hos din produkt eller de mätbara effekter som nås.

Nyckeln till en framgångsrik prissättning blir därför att du kan göra en rimlig bedömning av hur värdet på din produkt uppfattas på marknaden.

Relaterad läsning: Prissättning och produktprofil, prisstrategi och exempel

Några nyckelfrågor kring kundvärde är:

  • Vad kan kunden vinna?
  • Vad kan kunden spara?
  • Vad kan kunden effektivisera?
  • Vilka nya produkter/tjänster/tekniker/metoder får kunden tillgång till?
  • Vilka risker kan kunden undvika?
  • Vad kan kunden slippa göra själv?
  • Vilken ökad status kan kunden uppleva?
  • Vad är värdet av en skräddarsydd lösning?

Om du är ny som företagare eller om du utvecklar en ny produkt/tjänst rekommenderar jag att du utför en enklare marknadsundersökning. Detta för att för svar på vilka värden kunden ser i din produkt/tjänst samt vad denna kan vara beredd att betala. En marknadsundersökning är även ett bra fösta sätt att ta kontakt med nya potentiella kunder. Mer om hur du gör en enkel marknadsundersökning kan du läsa i en kommande artikel.

Läs även: Den rätta tiden att höja priset är nu


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.