Vi har så mycket idéer, det är inte det som är problemet!

Så svarar många höga och viktiga chefer på hur de ska bli mer innovativa och stärka sin konkurrenskraft. De har fel!

Många idéer har inget värde i sig

Idérika möten kan ju låta som ett önskvärt tillstånd men det är ett lite bedrägligt mål.
Alla möten kan med lätthet bli rika på idéer. Vad som är avgörande om man vill skapa utveckling, konkurrenskraft och lönsamhet är att hitta de unika idéerna, de som särskiljer.
Med andra ord de kreativa idéerna.
Det som skiljer en idé från en kreativ idé är att när den väl satts i verket ger just konkurrenskraft.
Den är annorlunda på ett för kunden positivt sätt.

Kreativa idéer

Kreativa idéer definieras som något Nytt, Nyttigt men framför allt Oväntat.
Det som är oväntat är också ologiskt (givet de regler och mönster som är gällande).
För att hitta de ologiska idéerna kan vi såklart inte tänka logiskt, vi måste vara aktivt ologiska och tänka det otänkbara. Därför måste idémöten använda sig av kreativa verktyg och metoder som provocerar hjärnan att göra nya kopplingar, tänka nya tankar och därmed komma på nya och kreativa idéer.

Kreativt OCH logiskt tänkande

Det räcker således inte att bara börja skriva ner idéer på ett papper, i listform eller i en mindmap. Att ”tanka av sig” idéer på det viset kan förvisso ge många idéer men de är alla exempel på vad vi redan vet (vår kunskap) eller har kommit i kontakt med (erfarenhet) dvs det logiska och tänkbara. I den kreativa tankeprocessen är vi (initialt) på jakt efter det otänkbara och först därefter använda det logiska tänkandet för att se hur vi kan genomföra våra nya idéer.

En kreativ person eller grupp är en som kan växla mellan det ologiska (kreativa) tänkandet och det logiska tänkandet. Att vara aktivt ologisk är inte synonymt med att vara kreativ. Kreativitet handlar både om att komma på de Nya och Oväntade idéerna och därefter göra något Nyttigt av dem, med hjälp att logiskt tänkande.

Nya impulser - Nya idéer

De idéerna du kommer på genom att bara skriva ned vad du kommer på är således per definition baserade på logik och är vad vi kallar de logiska idéerna eller idemationer, dvs idéer som ”alla” kommer på givet en viss frågeställning. Att det blir så beror på att den information, erfarenhet och kunskap de flesta av oss har idag, är väldigt likartad. Resan till jobbet och intrycken då är väldigt lika, de tidningar vi läser innehåller i stort sätt samma information, vi ser på samma TV-program, lyssnar på samma radioprogram, träffar personer som delar våra värderingar och har likartad bakgrund.
På arbetsplatserna blir vi belönade och befordrade om vi ”passar in” och beter oss som det förväntas. Den som sticker ut tex genom att komma med konstiga idéer blir betraktad med misstänksamhet. Idéerna negligeras, skrattas åt och motarbetas.

Kreativa verktyg och metoder

För att komma ifrån detta så måste företagen börja använda sig av kreativa arbetsmetoder.
Alla måste känna till skillnaden mellan att vara kreativ och komma på nya idéer och att vara logisk/rationell och sätta idéerna i verket. Det finns idag massor av sådana verktyg och metoder som alla kan lära sig och använda i vardagen.

Det senaste året har det tom kommit idéspel i form av traditionella brädspel där en grupp kan sätta sig ner och spela fram sina idéer. När man spelar spel följer alla samma regler, spelkontexten är trygg och välbekant och spelet driver processen framåt. Med ett högt tempo kommer det att genereras massor av nya idéer att välja ut de mest lämpade från.
Spelen innehåller kreativa verktyg för idégenerering, idéförädling och idéjämförelse där alla samverkar mot ett gemensamt mål.

Thomas Hagbard – idépilot

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.