Uppsägning av anställd mallAntingen kan din arbetstagare bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. Har din arbetstagare begått riktigt allvarliga handlingar kan denne bli avskedad. Ett avskedande drabbar hårdare eftersom det innebär att arbetstagaren inte får uppsägningslön.

På saklig grund

En uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad. För att få klarhet i detta uttrycks praktiska betydelse är det nödvändigt att granska rättspraxis, dvs. domarna från Arbetsdomstolen. Det finns ett mycket stort antal fall från Arbetsdomstolen, som handlar om uppsägning av personliga skäl. Likaså finns ett mycket stort antal rättsfall gällande uppsägning på grund av arbetsbrist. Arbetsbrist är ett klurigt begrepp som har många olika områden inom rättspraxis. Ska du säga upp din arbetstagare och hänvisa till arbetsbrist bör du rådgöra med en jurist.

Uppsägning pga arbetsbrist

Du kan dock använda vår mall och ange arbetsbrist som anledning till uppsägningen och beskriva vilka omständigheter som utgör denna arbetsbrist. Men du måste vara medveten om att Arbetsdomstolen har nekat många situationer gällande uppsägning på grund av arbetsbrist och istället fällt domslut om att det var uppsägning på grund av personliga skäl.

Likaså kanske du inte är medveten om att du kan säga upp din arbetstagare med angivande av arbetsbrist som grund när du ska göra förändringar på ditt företag, och vilka förändringar som godkänns i förhållande till begreppet "arbetsbrist" är en fråga man får analysera i belysning av praxis. Beställer du skräddarsydd mall så går vi igenom detta.

Beställ och ladda ner mall direkt

Spara tid och köp vår mall framtagen av specialiserad jurist med lång erfarenhet.

  • Högsta kvalitet.
  • Enkel att fylla i.
  • Säkert köp med kort, faktura eller swish.
  • Leverans direkt.
  • Nöjd-kund-garanti = pengarna tillbaka om du inte är nöjd.

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" Advokat Kristofer Hansson på Advokatbyrån Adekvat.

Har du en fråga? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till [email protected]

Uppsägning av personliga skäl

Gällande uppsägning på grund av personliga skäl består dock begreppet av tre kriterier som samtliga måste vara uppfyllda för att en uppsägning skall anses vara sakligt grundad:

1. Misskötsel
2. Medvetenhet
3. Skada

Om ni ska säga upp er anställd måste ni först veta vilka förutsättningar som krävs för att man skall anses ha gjort en giltig uppsägning i juridisk mening. Det finns olika typer av ”misskötsel” och vad som anses som misskötsel i lagens mening och vilken allvarlighetsgrad den ska vara av för att utgöra giltig grund för uppsägning är frågor som är av oerhört stor betydelse att gradera och kategorisera rätt.

Läs därför först John Knutssons mycket enkla och innehållsrika artikel om ämnesområdet, innan ni säger upp er anställd.

I vår uppsägningsmall uttrycks det att uppsägningen gjorts enligt 7 § lag om anställningsskydd. Det finns rader för grunderna till uppsägningen. Sakomständigheterna kan här utvecklas. Längst ner i mallen finns en avdelning för ett positivt utlåtande, dvs. de delar av arbetstagarens anställning som har varit bra om ni även önskar uttrycka något positivt om arbetstagarens vandel på arbetsplatsen i samband med uppsägningen.

Vi har även en mall som arbetstagaren kan använda om denne önskar inlämna en skriftlig uppsägning till företaget på eget initiativ. Den finns här.

En gratis mall för arbetsgivarbetyg har du här.

Beställ och ladda ner mall direkt

Spara tid och köp vår mall framtagen av specialiserad jurist med lång erfarenhet.

  • Högsta kvalitet.
  • Enkel att fylla i.
  • Säkert köp med kort, faktura eller swish.
  • Leverans direkt.
  • Nöjd-kund-garanti = pengarna tillbaka om du inte är nöjd.

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" Advokat Kristofer Hansson på Advokatbyrån Adekvat.

Har du en fråga? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till [email protected]

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.