Bakom varje framgångsrikt ledarskap finns ett tydligt självledarskap. Självledarskap som kommer utifrån reflektion om hur du som ledare själv har det och hur du önskar ha det.

För att kunna leda andra behöver du kunna leda dig själv. När du vet dina möjligheter men också dina begränsningar kan du utvecklas och bli den ledare du önskar vara och som andra vill ha. Självreflektion leder inte alltid till att bara se positiva saker med sig själv, å andra sidan gör det dig mänsklig och kanske mer ödmjuk i ditt förhållningssätt till att se dina medarbetare du ska leda. Tillsammans kan ni växa, både sida vid sida och ihop.

Självledarskap börjar i ”självskap”

Jag kallar det för ”självskap” – det där som ska bli en bas för alla olika ”–skap” vi befinner oss i. Ledarskap, vänskap, partnerskap, föräldraskap osv. ”Självskapet” där du tydliggör dina egna gränser och gör en typ av analys i dina kärnvärden. Kärnvärden som också kan omsättas till känslotillstånd. Vilka kärnvärden är viktiga för dig (ex. empati - empatisk, engagemang - engagerad, glädje – glad osv) och hur kan du arbeta med dem i både ditt självledarskap och i det utåtriktade ledarskapet.

Förståelsen för gränser är viktig både för dig själv och för att förstå andras. Alla kan träna sig på att både fundera på vad ens egna gränser är och bli lyhörd för de signaler vi får på insidan. Signaler som talar om beslut vi tar, möten vi har, saker vi säger eller får ta emot – känns ”tumme upp” eller ”tumme ner”. Får du och dina medarbetare koll på det så blir det också lättare att sätta tydliga ramar/gränser för vad som ska gälla i teamet och om det passar var enskild person.

Vissa gränser går att justera och vara flexibel med, andra behöver vara fasta – då blir det upp till företaget att anställa rätt personer som passar in i den gräns-/ramsättningen. Rätt person på rätt plats. En anledning till att företag på djupet ska arbeta med sina kärnvärden och aktivt arbeta med tydlig ramsättning.

Ett coachande ledarskap

En coachande ledare vågar och hjälper andra att växa, utvecklas och klättra högre på sin egen stege.  Det är dem vi minns. De där ledarna som hjälpt oss att se potential vi själva inte trodde vi hade, de som gett oss utrymme och förtroende att testa nästa pinne på stegen, och de som kommit med goda råd och tips när det inte riktigt blev som vi hade tänkt oss. Och uppmanat oss att våga testa igen.

Att uppmuntra dina medarbetare till reflektion för att undersöka sina egna gränser, behov, utmaningar etcetera kan skapa starkare band mellan er. Där djupare diskussioner kan få ta plats och därmed också bidra till ett tajtare team. Du som ledare ska leda ditt team och samtidigt ha förmågan att vara lyhörd för vad de tänker och känner, för att i ett tidigt skede kunna lösa funderingar som kan bidra till oro, rädslor och kanske missnöje. Var tydlig i vad som gäller för ditt team, aktiviteter ni gör eller ska göra osv. Ju tydligare desto mindre utrymme för utsvävningar och därmed också större fokus på målet. Få dina medarbetare att känna sig delaktiga från dag ett. Kom ihåg att diskussioner du för i en ledningsgrupp kan pågå under lång tid och hinna integreras i dig. För övriga teamet blir det en nyhet när det förmedlas ut i organisationen. Det innebär att du behöver backa bandet och låta dem få utrymme för frågor, funderingar, idéer m.m. Så att de också får en chans att integreras med förändringen på ett sätt som gynnar alla på vägen framåt.

Ledarskap anpassat till nuläge

Den nyare utvecklade delen av vår hjärna, frontal loberna (sitter bakom pannbenet), är en otroligt viktig del av vår funktion som tänkande, planerande, inkännande och fungerande människor. Det kostar mycket energi att använda den delen av hjärnan och den tycker inte om långvarig stress och för många bollar i luften samtidigt. Alltså har vi med dagens samhälle med kontorslandskap, möteshysteri, otydlig kommunikation och en ständig uppkoppling på mail, sociala medier, chattar, övriga livet osv en liten utmaning. Eller stor.

Vilket betyder att du som ledare ställs inför fler utmaningar än de som eventuellt sker direkt mellan dig och dina medarbetare eller medarbetarna emellan. Du behöver titta på fler faktorer, se helheten för att skapa ett dynamiskt team, där tydlighet leder till flexibilitet, reflektioner till kreativitet och utveckling och öppenhet till förtroende och positiv arbetsmiljö. Det ska vara kul att spendera sina timmar på jobbet!

Se även: 5 tips hur du får med alla i ett förändringsarbete

Närvarande ledarskap

Så var nytänkande, utmanade (i positiv bemärkelse), kommunicera tydligt, lyssna och be om reflektion hos de du leder. Om du lyssnar och ber dem reflektera kommer du få reda på mer om vad som fungerar och inte fungerar i deras liv. Deras liv ja. Inte bara arbetslivet utan också privatlivet. För vi är systemiska. Allt vi gör påverkar oss, följer med oss, oavsett vilka roller vi tar oss an under dagen. Det är människor, inga robotar du leder, så se hela människan du har framför dig.

Ett bra ledarskap kan också ses som en väl genomtänkt strategi. Eftersom information du får både från dina medarbetare och dig själv ger dig bra underlag till reflektion om du behöver justera, ta bort eller lägga till något för att du tillsammans med dina medarbetare ska kunna fortsätta framåt på ett hållbart sätt.

Så hur har du det med ditt självledarskap och vilken ledare vill du vara?

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.