Det coachande ledarskapet är en informell ledarstil och ses av många som en framgångsmetod för ett väl fungerande team. Fokus ligger på medarbetarens grundläggande vilja till lärande och utveckling. Resultatet blir självgående och välmotiverade medarbetare.

Grunden i det coachande ledarskapet är att se medarbetaren som den person som bäst ser sina egna möjligheter och som känner sig själv bäst. Genom att coacha medarbetaren och stötta denne kan ett självförverkligande komma till stånd och mål uppfyllas. Det ger mervärden för företaget, chefen och medarbetaren.

Historik

Begreppet och tankesättet är taget från idrottens värld, där tränarens och lagledarens roll är att leda laget mot segrar. Så kan även en arbetsplats tolkas. Det gäller att tillsammans verka för att uppnå resultat och utvecklas. Med en skicklig ledare går det att uppnå resultat som annars inte hade varit möjliga. Grundaren till begreppet är den forna racerförarstjärnan John Whitmore. Han ställer sig fyra frågor till sina medarbetare för att de ska tänka till ordentligt:

  • Mål – vad (exakt) vill du (mer)?
  • Verklighetsuppfattning – (Precis) hur ser det (egentligen) ut nu?
  • Valmöjligheter – Vad kan du göra?
  • Handling – (specifikt) vad kommer du (verkligen) att göra?

Inga färdiga lösningar

I ett coachande ledarskap är det de anställda själva får fokusera på sina egna problem och finna lösningar på dem, inte bara få någon lösning levererad från ovan. Istället är den coachande ledarens roll att visa på vilka möjligheter som finns och de konsekvenser som kan komma av olika alternativ. Coachen hjälper till att se problemen från olika synvinklar och på olika sätt.

Frigör potential

Ett coachande ledarskap innebär att ledaren inte kommer med alla svaren, utan uppmuntrar till ett fritt tänkande. Målet är att få personalen att utvecklas. Rätt använt kan det coachande ledarskapet leda till oanade lösningar. Det frigör personalens resurser och potential.

Läs även 5 gör-det-själv tips för ditt coachande ledarskap

Genom att bolla tillbaka problemen till personalen, som själva får arbeta med att finna lösningar frigörs dyrbar tid för den coachande chefen. Den frigjorda tiden kan användas till strategiskt arbete och långsiktiga planer, gärna i samråd med personalen.

Mer lojal och engagerad personal

Medarbetare behöver bli sedda och uppskattade för vad de gör och vilka de är. Beröm och feedback på utförda arbeten är av stor vikt. Målet är att öka självinsikten och självkänslan hos den anställde som individ för att den i sin tur ska fungera bättre i gruppen. Ett lyckat coachande ledarskap leder till en ett större självförtroende och en känsla av inflytande hos personalen, vilket i sin tur leder till mer lojala medarbetare.

Lästips för dig som vill veta mer om coachande ledarskap

  • ”Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas” av Morten Emil Berg som ges ut av Studentlitteratur.
  • ”Coachande ledarskap”, pocketutgåva utgiven av tidningen Chef
  • ”Från chef till coach” av Gunnar Selin
  • ”Coaching för bättre resultat” av John Whitmore
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.