Det coachande ledarskapet är en informell ledarstil och ses av många som en framgångsmetod för ett väl fungerande team. Fokus ligger på medarbetarens grundläggande vilja till lärande och utveckling. Resultatet blir självgående och välmotiverade medarbetare.

Grunden i det coachande ledarskapet är att se medarbetaren som den person som bäst ser sina egna möjligheter och som känner sig själv bäst. Genom att coacha medarbetaren och stötta denne kan ett självförverkligande komma till stånd och mål uppfyllas. Det ger mervärden för företaget, chefen och medarbetaren.

Historik

Begreppet och tankesättet är taget från idrottens värld, där tränarens och lagledarens roll är att leda laget mot segrar. Så kan även en arbetsplats tolkas. Det gäller att tillsammans verka för att uppnå resultat och utvecklas. Med en skicklig ledare går det att uppnå resultat som annars inte hade varit möjliga. Grundaren till begreppet är den forna racerförarstjärnan John Whitmore. Han ställer sig fyra frågor till sina medarbetare för att de ska tänka till ordentligt:

  • Mål – vad (exakt) vill du (mer)?
  • Verklighetsuppfattning – (Precis) hur ser det (egentligen) ut nu?
  • Valmöjligheter – Vad kan du göra?
  • Handling – (specifikt) vad kommer du (verkligen) att göra?

Inga färdiga lösningar

I ett coachande ledarskap är det de anställda själva får fokusera på sina egna problem och finna lösningar på dem, inte bara få någon lösning levererad från ovan. Istället är den coachande ledarens roll att visa på vilka möjligheter som finns och de konsekvenser som kan komma av olika alternativ. Coachen hjälper till att se problemen från olika synvinklar och på olika sätt.

Coachande ledarskap frigör potential

Ett coachande ledarskap innebär att ledaren inte kommer med alla svaren, utan uppmuntrar till ett fritt tänkande. Målet är att få personalen att utvecklas. Rätt använt kan det coachande ledarskapet leda till oanade lösningar. Det frigör personalens resurser och potential.

Genom att bolla tillbaka problemen till personalen, som själva får arbeta med att finna lösningar frigörs dyrbar tid för den coachande chefen. Den frigjorda tiden kan användas till strategiskt arbete och långsiktiga planer, gärna i samråd med personalen.

Mer lojal och engagerad personal

Medarbetare behöver bli sedda och uppskattade för vad de gör och vilka de är. Beröm och feedback på utförda arbeten är av stor vikt. Målet är att öka självinsikten och självkänslan hos den anställde som individ för att den i sin tur ska fungera bättre i gruppen. Ett lyckat coachande ledarskap leder till en ett större självförtroende och en känsla av inflytande hos personalen, vilket i sin tur leder till mer lojala medarbetare.

Här kommer några tips från ledarskapsexperten Markus Amanto.

5 gör-det-själv tips för ditt coachande ledarskap

När det gäller olika sätt att förhålla dig som ledare kanske du har hört talas om coachande ledarskap. Jag är övertygad om att om du inte använder åtminstone delar av ett coachande ledarskap i ditt eget ledarskap, så blir du inte särskilt långlivad om ledare.

Du kommer också att ha svårt att nå bra resultat tillsammans med dina medarbetare på sikt.

Hela området med ett ledande byggt på coaching, eller rättare sagt förhållningssättet inom coaching, kan upplevas som svårgripbart. Det finns flera olika kurser och böcker om tar upp ämnet och ger dig möjlighet att fördjupa dig i det.

Det finns dock inget som hindrar att du redan idag börjar använda dig av delar av detta förhållningssätt för att skapa ökad motivation hos dina medarbetare och i din organisation. Här får du därför fem snabba, kortfattade och beprövade tips som du kan börja använda i din roll som ledare redan i morgon.

1. Ställ frågor

Ett coachande ledarskap bygger på ett genuint intresse för sina medarbetare. Har du detta kommer mycket av det andra i ditt chefskap att falla på plats. Fråga om hur dina medarbetare har det, hur du kan stödja dem på bästa sätt, hur de tänker när det ställs inför en viss uppgift och så vidare.

2. Gå ett par mil i dina medarbetares skor

Nu när du ställt frågorna bör du skaffat dig en bättre idé om hur dina medarbetares värld ser ut. Hur den karta de orienterar sig efter i arbetslivet, i ditt team och relationen till dig ser ut. Sträva efter att förstå deras värld och deras karta så långt som möjligt. Ställ fler frågor vid behov och sätt dig in i deras situation.

3. Släpp taget om delar av ansvaret

Visa i dina ord och dina handlingar att du är villig att inte ha allt ansvaret själv. Bjud in dina medarbetare till att ta ansvar. Det kan handla om små saker som att be om deras input i olika frågor till att det får ta ansvar för att genomföra olika delar av ett projekt.

4. Sätt upp milstolpar

Det är ingen slump att äldre vägar kantades av milstolpar i vägkanten. Man kan fortfarande se dem på flera platser. Vi behöver få en avstämning då och då av hur långt vi kommit och att vi är på rätt väg. Behöver vi öka farten, minska farten eller korrigera vår riktning? I ditt coachande ledarskap, sätt upp delmål på vägen med dina medarbetare och sitt ner tillsammans med för att stämma av dessa delmål med jämna mellanrum.

5. Låt dina medarbetare hitta svaren

Om dina medarbetare har kört fast vid en viss milstolpe, undvik att säga "jag vet hur du ska göra" vilket kan vara mycket frestande att göra. Använd återigen istället frågor, såsom "vad har du för olika alternativ för att lösa det här?". Frågor är ett av det coachande ledarskapets kraftfullaste verktyg.

Avslutningsvis en klassisk metafor. Om du ger en svältande by fisk, så har de mat för dagen. Om du lär dem att fiska, har de mat för livet. Om du ger dem verktygen och förutsättningarna för att själva lära sig fiska, så har de mat för livet och en stärkt självkänsla.

Lästips om coachande ledarskap

  • ”Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas” av Morten Emil Berg som ges ut av Studentlitteratur.
  • ”Coachande ledarskap”, pocketutgåva utgiven av tidningen Chef
  • ”Från chef till coach” av Gunnar Selin
  • ”Coaching för bättre resultat” av John Whitmore


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.