För att få vinst i en verksamhet gäller det att sälja sina produkter eller tjänster både i det korta och det långa loppet. Säljledningen är ansvarig för att säljarna får bra förutsättningar att göra ett gott arbete, att kundrelationerna är goda och för att säljteamet har en långsiktig säljstrategi att luta sig mot. Det gör att säljledningen sitter i en nyckelposition på företaget.

Säljavdelningen är ofta en av de viktigaste funktionerna på ett företag. Det är också ett av de svåraste områdena att hantera och lyckas väl i. Även om det finns goda säljare anställda måste hela säljavdelningar synkroniseras med företagskulturen. Det är inte ”bara” att sälja som gäller.

Säljledningen har en nyckelposition i företaget.
Lyckas säljledningen med uppställda mål och förväntningar, lyckas också företaget som helhet. Det gäller att coacha säljarna aktivt och på så sätt öka effektiviteten både på lång och kort sikt. Det går med kortsiktighet att få bra försäljningssiffror ett tag, men målet är att få återkommande kunder, varför företagskulturen spelar en avgörande roll.

Utveckla säljstrategin

Säljledningen har i uppgift att utveckla en säljstrategi med kvantitativa mål som går att integrera med den dagliga verksamheten på säljavdelningen. Målgrupper och marknadsförändringar behöver analyseras och bearbetas. Företagets förutsättningar ska ses i relation till säljmålen. Ett tätt samarbete med marknadsavdelningen på företaget är en viktig förutsättning för ett lyckat säljteam.

Säljare en utsatt position

Säljare har i sig en utsatt position och förmågan att sälja bygger mycket på förtroende för företaget, motivationen och självkänslan hos försäljaren. Det går att med hårt arbete och effektiv organisation, och inte minst med en bra säljledning, att få säljarna att utvecklas, bli inspirerade och att därmed sälja bättre. Och det utan att blanda in alltför hårda säljkrav. Om det bara finns resultat som nästan är omöjliga att nå kroknar gärna personalen och säljarna byter arbetsplats. De är dessutom ofta dynamiska och viljestarka personer. Det kostar att lära upp nya säljare och det ger inte ett trovärdigt intryck hos någon kund om det byts säljare hela tiden.

Motivationen

Det finns mycket som kan ge motivationen en knäck för en försäljare, hur duktig han eller hon än är. Dalande säljsiffror sätter teamet på prov. Kraften hos missnöjda kunder är stor. Det kan även smitta av sig hos förmågan att göra ett bra arbete som säljare. Negativa situationer är prövande för hela avdelningen, och då sätts verkligen säljledningen på prov.

Säljavdelningen som ett team

En bra säljare gör ingen sommar. Säljavdelningen ses som ett team och de lyckas tillsammans. Därav följer att säljledningen är coachningsledarna, som uppmuntrar, stöttar, understödjer och inte minst håller personalen väl underrättade om varor och tjänster som står till buds. För att förstå de parametrar som styr en driven säljare är det bra om ledningen för säljteamet själva har säljarbakgrund. Det ger en värdefull kompetens.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.