Oavsett om vi driver enmansföretag med ansvar för oss själva eller större företag med ansvar för personal är vi ledare för våra företag, och som ledare gäller det att tänka strategiskt. Professor Paul J. H. Schoemaker har identifierat sex beteenden som karakteriserar strategiska ledare – de som lyckas.

Det ligger i vår natur att ta tag i det som ligger direkt framför oss, det som känns angeläget och konkret. Genom att göra det utsätter vi vårt företag för risk, skriver professor Schoemaker i en
artikel på inc.com. Han menar att vi riskerar att missa oväntade möjligheter och signaler om att den väg vi styrt in på leder rakt ut för ett stup när vi bara fokuserar på att undvika små fallgropar.

Tillsammans med sina kollegor har Schoemaker lokaliserat sex utmärkande beteenden hos anpassningsbara, strategiska ledareden ledartyp som lyckas i dagens osäkra företagsklimat:

De är förutseende

De strategiska ledarna ser bortom de uppgifter som ligger precis framför dem; de söker aktivt efter information som tyder på att branschens spelregler kommer att ändras och ser vad som händer bortom branschens gränser, bland annat genom att bygga breda, externa nätverk.

De tänker kritiskt

Det kan vara berikande för en ledare att hålla dig uppdaterad om de senaste ledarskapstrenderna, men att köpa dem rakt av gör att företaget förlorar övertaget. De kritiska ledarna ifrågasätter allt genom att omformulera problem och finna deras grundorsaker samt utmana och ifrågasätta både egna och andras aktuella föreställningar.

De gör egna tolkningar

När tvetydigheter uppstår i ett företag är frestelsen stor att nå snabb lösning, vilken ofta tenderar att bli omdömeslös. De strategiska ledarna väljer istället att samla in information från många källor för att försöka se mönster och skapa sig egna bilder av verkligheten. Ledarna uppmuntrar ofta andra att göra samma sak och testar flera hypoteser samtidigt.

De tar beslut

De strategiska ledarna undviker ”analytisk förlamning” och utvecklar och driver processer tills de är tillräckligt bra, inte perfekta. De fokuserar på det som är avgörande i frågan, balanserar olika
faktorer och vågar ta ställning även med ofullständig information och meningsskiljaktigheter.

De enar

Total enighet i en organisation är sällsynt. En strategisk ledare har därför till uppgift att ena dem som är viktiga för organisationen genom att engagera dem, skapa förtroende hos dem och främja öppna dialoger – inte minst där meningsskiljaktigheter finns. Ledaren gör detta genom att ställa de svåra frågorna trots att det är obekvämt, förstå vilka intressen som driver andra människor och att bedöma vilka risker som finns för att kunna erbjuda det stöd som kan behövas.

De tar lärdom

Strategiska ledare ser vikten av organisatoriskt lärande och uppmuntrar därför medarbetarna att berätta om hur de upplever sina egna insatser för att öka lärdomen i organisationen. De firar
givetvis både framgångar och misslyckanden som ger insikter till företaget. De ändrar också snabbt spår om de inser att företaget drivs åt fel håll.

Ta efter detta strategiska tänk för att bli en strategisk ledare.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.