Nelson dömdes till livstids fängelse för sabotage och högförräderi. Mandela erkände också sig skyldig till de sabotage som han utfört, eftersom han ansåg att det var enda sättet att göra motstånd mot regimens orrättvisor. Att inte göra motstånd hade enligt Nelson varit detsamma som ovillkorlig kapitulation, två ord som inte fanns i den passionerade frihetskämpens vokabulär. Mandela avslutade rättegången med följande ord:

”Under min livstid har jag hängett mig åt denna kamp för det afrikanska folket. Jag har kämpat emot vit dominans, och jag har kämpat mot svart dominans. Jag har hållit fast vid idealet om ett demokratiskt och fritt samhälle i vilket alla kan leva tillsammans i harmoni och med samma möjligheter. Det är ett ideal som jag hoppas att leva för och uppnå. Men om det skulle krävas så är det ett ideal för vilket jag är beredd att dö.”

Ett större perspektiv

Mandela såg bortom svart eller vitt, bortom individuella åsikter och hat. Han satte in sina drömmar i en större kontext där varken hämndbegär eller Robben Islands kalla stencell kunde rubba Nelsons övertygelse om en fri och jämlik värld. Trots rena rättsövergrepp och en uppväxt i ett samhälle präglat av öppen rasism så hade Nelson Mandela ett större mål, ett mål som bara skulle gå att uppnå genom ihärdighet och fokus. För att kunna nå det målet så var han tvungen att glömma det som varit och istället fokusera på framtiden.

En ledare med principer

Nelson Mandela fick 1985 ett erbjudande om frigivning om han lade ned den väpnade kampen. Nelson avböjde, för han visste att alla år i fängelset skulle ha varit till spillo om han hade valt den falska friheten framför det som han så hårt trodde på. Nelson Mandela visade att det går att ta ifrån en man hans frihet men att man inte kan stjäla hans principer, och detta stärkte ytterligare hans position som en fullkomligt övertygad ledargestalt för motståndet mot apartheid.

Lev som du lär

Nelson Mandelas använde sin övertygelse till att förbättra världen. Genom att uthärda en stor del av sitt liv i fängelse så visade han sina anhängare att apartheid skulle slås ned och att kamp var enda sättet att nå jämlikhet. Han visade också sina motståndare att de kunde göra vad de ville mot honom personligen, det spelade ingen roll. Han trodde inte på jämlikhet för att han valt att göra det, han trodde på frihet för att det är sådan han är och det var också därför hans anhängare kunde kämpa vidare. Med en ledare som har en sådan stark övertygelse så är allt möjligt. Det visade Nelson Mandela när han krossade apartheid.


Fler unika ledare

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.