För även om King var en stor ledare redan innan sin död så var mordet på den viljestarka pastorn kulmen på ett kändisskap som skulle bli vida spritt och ihågkommet som en milstolpe i raspolitikens historia.

Rasism och segregation

King kom att bli en symbol för medborgarrättigheter med sitt passionerade och lidelsefulla ledarskap. Med sitt engagemang i segregationspolitiken så fick han snabbt många anhängare i ett USA som befann sig i ett slags apartheidliknande tillstånd gentemot sin svarta befolkning. Även om de svarta under början av 60-talet hade nästintill samma levnadsvillkor som de vita så fanns det fortfarande till synes oövervinneliga hinder som stoppade dem ifrån att integreras på ett naturligt sätt i samhället.

Dels så brukade USA rasåtskillnadspolitik vilket diskriminerade svarta i hög utsträckning, men framförallt så var vardagsrasismen ingrodd i många amerikaners ryggradar. Man kan aldrig ändra historien, och USA:s historiska arv med inbördeskrig och slaverihandel gjorde att negativa attityder mot svarta fortfarande var allmänt accepterade.

Målinriktat ledarskap

King insåg snabbt att hat inte var lösningen. Att möta de vita med hat skulle bara skapa mer hat, och om man skall nämna en gemensam faktor för de ledare som analyserats i den här artikelserien så är det deras förmåga att se objektivt på sina mål, att kunna se bortom personliga vendettor och hämndbegär. Att vara strikt målinriktad och alltid ha det önskade slutgiltiga resultatet i bakhuvudet är således en mycket viktig ledaregenskap.

Nelson Mandela tillbringade halva sitt liv i fängelse och var ändå inte hämndlysten när han lämnade Robben Island, och Mahatma Gandhi idkade ickevålds-principen under hela sitt liv trots att den brittiska kolonialmakten tog varje tillfälle i akt att förtrycka den indiska frihetskämpen. En ledare ser det bakomliggande målet, hur svåråtkomligt och avlägset det än må vara.    

Att tala är att påverka

En av Martin Luther Kings allra största egenskaper som ledare var hans övertalningsförmåga. Kings tal är mytomspunna och en viktig orsak till att så många anhängare insåg att de svarta hade varit förtryckta länge nog. Med sina eldsprutande tal så lade han grunden för ett USA där diskriminering skulle komma att föraktas, även om han själv aldrig fick uppleva det ögonblicket. Den fjärde april 1968, klockan 18.01, lutade sig Martin Luther King ut över balkongräcket utanför sitt hotellrum.

Skottet som ven genom luften träffade inte bara King, det träffade hela USA:s befolkning och var startskottet på en revolution, ett frihetskrig som resulterade i att undantagstillstånd utlystes i mer än 40 amerikanska städer. Mördaren James Earl Ray dömdes till 99 års fängelse, men än idag så spekuleras det i om mordet var en konspiration som FBI, CIA eller maffian låg bakom.

Martin Luther King – en martyr

Martin Luther King dog för sin sak och blev en martyr. Genom en balanserande politik så lyckades han väcka intresse hos både svarta och vita, en taktik som visade sig var nyckeln till ett mer jämlikt land; kan man påverka den allmänna opinionen så kan man nå vardagsrasismen, och når man vardagsrasismen så kan man också förändra grundläggande attityder.

En ledare måste inte bara stå stark för sin sak, han måste också vara smart och taktisk för att kunna nå sina uppsatta mål. Han måste kunna lyfta blicken ifrån sidan och se längre fram i boken. Det är bara då han kan påverka bokens slut och förändra historien.

Fler ledarstilar och kända profiler

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.