Vi kan lära oss mycket av Mahatma Gandhis tankar och leverne, och den här artikeln beskriver kort Gandhis insatser som ledare och förgrundsfigur för sina indiska bröder och systrar.

Sanningen över allt annat

Gandhi föddes i en välbärgad köpmannafamilj 1869 men lämnade tidigt Indien för att utbilda sig till advokat i Storbritannien. Mahatma var en väldigt principfast man och såg det som sin främsta uppgift att leva efter dessa principer oavsett vad som hände. Kanske var detta en stor faktor till varför så många lyssnade till hans ord när han propagerade för ett självständigt Indien.

Det främsta målet var sanningen, Satya, som han försökte åstadkomma genom att lära sig av egna misstag och genom att utföra experiment på sig själv. En bra ledare måste alltid vara redo att ta risker och misslyckas. Gör han inte det så kommer inte bara han utan även hans anhängare att stagnera i utvecklingen. En rädd ledare är ingen ledare alls.

Ickevåld – Gandhis främsta kännetecken

Det som Mahatma Gandhi troligtvis är mest känd för är principen om ickevåld. Även om principen har en lång tradition bakom sig i Indien så var det Gandhi som var först med att tillämpa principen i den politiska världen. Med sin obevekliga övertygelse om att våld var något ont och förkastligt i alla väder så uppträdde han som en förebild för sina anhängare.

Gandhi menade att man inte ens skulle tänka en ond tanke mot någon utan att allt man gjorde skulle vara för den andres bästa. Måhända en ganska extrem utopi, men syftet var gott. Kan man eliminera merparten av de onda tankarna mot någon så minskar också risken för att våld skall uppstå. Gandhi föreställde sig en värld där till och med regeringar och arméer tillämpade ickevåld.

Frihetskämpen Mahatma Gandhi

Idag framstår Mahatma Gandhi som ett helgon i Indien, som den person som bröt Indien loss ifrån de kedjor och bojor som Storbritannien hade placerat över folkets smala fotleder och som den som efter många års kamp gjorde landet till en självständig stat, fri att rå om sig själv. Indien hade förr eller senare blivit självständigt ändå, men en sak är klar; utan Gandhi så hade det dröjt längre och sinkat Indiens utveckling.

Den störste av dem alla?

Kanske skulle man gå så långt som att tacka Gandhi för den enorma utveckling som Indien har visat upp på senare år. Om inte Gandhi hade uppfostrat ett helt folk att stå upp för sin frihet så hade man kanske fortfarande varit en slav under de brittiska kolonisatörerna. Om det vore någon ledare som man skulle kunna ha utnämnt till en närmast perfekt ledare så är det Mahatma Gandhi. Åtminstone om man ser på saken ur ett samhällsnyttigt perspektiv. Fråga bara Nelson Mandela, en av Mahatma Gandhis lärjungar.

Fler personer med ledarstilar som sticker ut

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.