- Absolut viktigast i ett nytt projekt är att människorna man jobbar med får lära känna varandra och varandras styrkor, menar Elaine, Regionchef, Division projekt- och Byggledning på Vectura Consulting AB.

- Enkla sätt att bli mer avslappnade omkring varandra är workshops och teambuild-övningar. Att jobba med feedback, både som ledare och inom gruppen, är effektivt för att alla ska kunna få andrum och acceptans.

Att sätta en tydlig ambitionsnivå och för projektet är även viktigt.

- Genom att visa en vision över vilken effekt man vill ha på projektet förstår alla också vilka begränsningar som finns och det blir tydligare hur man ska arbeta, säger Elaine.

Vilka misstag bör man undvika under en projektuppstart?

- Det är viktigt att behålla perspektiv på helheten och inte stirra sig blind på vad man ska göra just nu - då blir det ofta missförstånd och fel resultat.

Kommunikation är enligt Elaine en avgörande faktor för att grupparbetet ska fungera.

- Allteftersom projektet rullar på går det att använda mer "lös" kommunikation, exempelvis Skype. I början är det dock otroligt viktigt att alla verkligen förstår vad som ska göras i projektet, och då är det alltid bäst att träffas fysiskt, avslutar Elaine.

Tips: Att tänka på i nya projekt

  1. Sätt långsiktiga mål såväl som delmål - och fira dessa när de uppnås!
  2. Arbeta aktivt med feedback och ha en tydlig modell för konfliktlösning.
  3. Gör riskanalyser över vilka risker och möjligheter som finns i projektet, och ha
  4. Uppmuntra och heja på varandra inom projektgruppen. Våga ge varandra beröm för väl utfört arbete!
  5. Tydliggör redan tidigt i projektet vilka roller som finns i gruppen, så att alla vet vem som förväntas göra vad, och när.
Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.