Del ett i kommunikationsskolan

Förändring är en förutsättning för utveckling och tillväxt, men förändring innebär också att vanor och trygghet rubbas. Det är därför som förändring så ofta möter motstånd bland medarbetare.

Det är genom att kommunicera rätt som man kan lyckas med en förändring. Medarbetare som förstår varför förändringen är nödvändig, vart organisationen är på väg och hur man tar sig dit, känner större trygghet och delaktighet - och ser därmed snabbare möjligheterna i det nya.

Tio tips hur du lyckas kommunicera i förändring!

Att kommunicera i förändring är en stor utmaning för både ledare och kommunikatörer. Pröva de här tipsen och du har större chans att lyckas:

1. Gör en särskild kommunikationsplan för förändringen och låt den bli ett styrdokument under hela processen.

2. Kommunicera snabbt, ge fakta och var ärlig.

3. Skapa enkla och tydliga budskap och träna alla talesmän så att de kan framföra dem övertygande.

4. Kommunicera regelbundet vid bestämda tider - åtminstone en gång i veckan - även om det inte finns något nytt att säga. Kontinuerlig information skapar trygghet och minimerar ryktesfloran.

5. Ge stöd till alla chefer, så att de kan föra dialog om förändringen med medarbetarna. Närmaste chef är den mest trovärdiga kommunikatören.

6. Agera i nära kontakt med massmedierna och förse dem med så mycket information som möjligt.

7. Samverka med facket och använd samma faktabakgrund i all kommunikation.

8. Ord måste följas av handling. Se till att cheferna är goda förebilder, belöna och lyft fram »rätt« beteende.

9. Följ upp, visa på framsteg (även de små) och bekräfta att förändringen är på rätt väg.

10. Lyssna av bland medarbetarna med jämna mellanrum, så att du vet att budskapen uppfattats rätt och vad som ytterligare behöver göras för att nå förändringsmålen.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.