Världen snurrar på snabbt. För att företaget ska vara med på marknaden måste du vara beredd att vända på en femöring, vara kreativ och använda alla resurser som organisationen har. Dina medarbetare har idéer om hur ni kan göra saker på annat sätt, har nya lösningar och kanske också oväntade tankar om organisationen. Men hur får du fram det?

Det är inte alltid lätt att vara ledare i en föränderlig tid. Mängden information som du ska ta in är för stor och du måste släppa kontrollen, för det är helt enkelt omöjligt att ha allt i huvudet. Du behöver dina medarbetares hjälp för att driva företaget framåt i en tid när vindarna vänder från den ena sekunden till den andra.

Coachande ledarskap

Du som chef kan använda dig av ett coachande ledarskap för att få tillgång till dina anställdas kunskaper. Coachning är ett modernt ord som är på tapeten, men vad betyder det och hur kan du rent konkret göra?

Coachning är till att börja med ett förhållningssätt. Du utgår från att andra tar ansvar för sina uppgifter och har egna lösningar till problem som kan uppstå. Du behöver inte peka med hela handen, utan kan överlåta till dina anställda att vara kreativa och hitta nya möjligheter. Samtidigt visar du tilltro till deras intellekt och resurser och ger också utrymme för egen problemlösning. Något som de allra flesta uppskattar, när de väl förstått vad som förväntas av dem.

Coachning är också en metod där du arbetar med att lyssna, fråga och ge feedback. En professionell coach använder även en verktygslåda med metoder och övningar, men som chef kan du börja med grunden att lyssna och fråga. Det du måste jobba hårdast med är att inte komma med råd, utan lyssna klart utan några förutfattade meningar.  

Fyra saker du kan börja med omgående

1. Lyssna
Ta dig tid att lyssna utan att komma med råd. Det brukar vara svårt i början, då du kanske ser lösningar på problem och gärna skulle vilja dela med dig av dem. Men att presentera ditt sätt att ta dig an problemet gör att du inte får ta del av den viktiga information som din medarbetare kanske sitter på. Det kan kännas som om det tar väldig tid, men oftast tar det inte så lång stund och se det som väl investerad tid. Du får del av information kring problemet, men också din medarbetares tankar kring det och hur ni kan lösa det. Du behöver inte lösa alla problem själv.

2. Fråga
Omedveten kunskap är svår att presentera. Hjälp till genom att ställa frågor. Använd korta, öppna frågor som det inte går att svara ja eller nej på. Det kan vara: Hur menar du?, Vad betyder det?, Vad tänker du om detta?, Vilken lösningar tror du vi kan använda? Hur vill du gå vidare? Svaren kan ge dig mycket information och det kan komma upp oväntade lösningar.

3. Ge feedback
När du lyssnat klart är det bra om du eller din medarbetare sammanfattar kort vad ni kommit fram till. Visa att det varit viktigt för dig att höra vad personen sa och ge positiv feedback på de idéer som hon delat med sig av.

4. Agera
Om du bara lyssnar och frågar, men sedan inte agerar på informationen kommer dina medarbetare att sluta dela med sig av sina tankar. Det är ju ingen idé om det de har att säga inte tas till vara. Kom överens om hur ni ska gå vidare, vem som gör vad och vilka beslut som behöver tas.

Abdikera inte från ledarskapet

Ett coachande ledarskap innebär inte att du ska sluta vara ledare och chef och bara överlämna ansvaret till dina anställda. Din roll är att visa åt vilket håll ni ska gå, vad företagets agenda är och vad ni ska uppnå. Det är också ditt ansvar att ta beslut. Men som en smart ledare jobbar du tillsammans med dina medarbetare och använder deras kunskap på bästa sätt. Dina medarbetare är en av dina främsta resurser för att göra ditt företag rustat för framtiden.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.