Trots att man vet hur viktigt det är med motiverade medarbetare, visar en undersökning gjord år 2019 av Gallup att endast två av tio medarbetare känner sig engagerade i bolagets målsättning. Bristen av inre motivation hos de anställda resulterar dessutom i ett intäktstapp, som samma undersökning kan påvisa. På ett företag med 150 anställda, där genomsnittslönen är 450 000 kronor per år, så räcker det att fyra av tio medarbetare uppger att de inte är fullt engagerade i företagets mål för att det läckaget ska innebära en kostnad på mer än 13 miljoner kronor per år. 

— Ett problem är att arbetsgivare har svårt att förstå skillnaden mellan inre och yttre motivation. En inre motivation kan till exempel vara att vi drivs av att utvecklas och få ökad kompetens. Men istället för att arbetsgivaren fokuserar på detta, levereras det yttre motivation i form av belöningar, bonusar, kaffemaskin, fruktkorg eller andra morötter som man tänker ska vara motiverande för arbetaren, säger Desirée Rova. 

Desirée Rova och Maria Appelqvist vill hjälpa chefer och ledare att kommunicera på ett sätt som stärker medarbetarnas motivation, genom att hjälpa dem förstå de behov som ligger bakom individens beteende - behov som oftast vilar i det omedvetna. Boken beskriver de sex grundläggande psykologiska behov som har stor påverkan på våra liv - känna samhörighet, vilja bidra, vilja utvecklas, vara signifikant, få variation och känna trygghet. Om vi inte känner till de här sex psykologiska behoven eller inte inser vilken roll de spelar i våra liv, missar vi viktiga dimensioner i våra relationer, både privat och på jobbet. Vi förstår kanske inte varför en kollega reagerar som hen gör, varför arbetsgruppen är så oengagerad, varför vårt ledarskap inte fungerar eller varför vårt sätt att kommunicera inte går hem.

— Vår utgångspunkt är att det är svårt att förstå hur man motiverar andra om man först inte förstår sig själv. Just därför så är utgångspunkten det egna självledarskapet - att du själv lär dig förstå dina egna behov och hur olika de olika behoven i verkliga livet kommunicerar. Det är som uttryck för olika tankeriktningar i hur de förstår och uppfattar vad som är riktigt viktigt.

Det är först när du förstår och accepterar dessa olikheter som du på riktigt kan förstå hur du motiverar medarbetare. Exempel på detta är att person med utveckling som behov trivs säkert allra bäst att få arbeta i lugn och ro i ett eget rum, medans tanken på detta skulle kunna vara förödande för en person med samhörighet. Ingången till motivation är således att förstå vad som får varje behov att ticka igång och känna sig motiverad, förklarar Maria Appelqvist.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.