Värdegrund eller företagets värderingar, värdeprinciper, kärt barn med många namn. Company values är det engelska ordet som inte ställer till det med företagsvärde osv. De flesta stora företag har dessa. Det kan vara 3 ord, det kan vara några meningar, de riktas oftast utåt mot kunder och prospekts men kan även riktas inåt organisationen, hur vi ska uppfattas, hur vi ska agera så vi fyller företagets värde.

Dessa sätts oftast av ledningen eller ägare och godkänns troligen av styrelsen men även dessa påverkas av samhället företaget finns i, vad som är aktuellt och passar. En människas värderingar sätts i 6 års ålder av de som uppfostrar oss men också omvärlden och samhället vi har just när du är barn. Om ett företag finner bra värderingar och jobbar med att implementera dem så kan de göra mycket gällande företagskultur, men de behöver jobbas in och även följas upp.

Tanken med värderingar är samma som för oss människor. Något vi följer som får oss att må bra. Företaget blir subjektet här och om vi som anställda följer företagets värderingar så mår företaget bra, det är ju tanken. Att stå för något, att visa upp sina värden, att väcka intresse, att kunna rekrytera via dem och skapa delar av företagets kultur kring dem.

Missa inte: 8 principer för personligt ledarskap

Vet du ditt företags värdeord/värderingar? Har du sett dem? Pratas de om dem? Själv har jag upplevt att när de sätts, ofta av en ny VD, så går dessa ut vitt och brett. Det skapas knappar du ska ha på kavajslaget, det görs små kort du kan ha i fickan, det står kanske på dörrar eller flashar förbi på bildskärmar internt. Men sen tar det slut. Det tappas bort. Ingen pratar om dem. Tills de görs om av en ny VD eller styrelse.

För att finna nyttan i dessa så behöver:

1) Personalen behöver förstå vad som menas med företagets värdeord/grund.

2) De behöver förankras i de anställda.

3) De behöver följas upp regelbundet av cheferna, på gruppmöten, i större sammanhang och diskuteras vidare.

Det räcker inte att lägga ut dem på Intranätet eller att prata om dem någon gång. Det håller inte, de kommer inte fastna utan bara åka förbi i bruset av allt annat som ska göras.

De bör även checkas av när ni rekryterar. Håller kandidaten med om ert företags värderingar? Fråga hur de tolkar dem, vad tror de att de innebär att följa dessa? Hur passar de in på hur kandidaten känner för dessa värderingar?

En person som inte köper/håller med om ett företags värderingar kommer troligen inte trivas på sikt. Precis som ett förhållande, har man för olika värderingar så kommer förhållandet troligen spricka. Så värderingar är viktiga att ta hänsyn till även här.

Så börja jobba med förståelsen och förankringen och se till att följa upp dem så de inte faller i glömska.

Läs vidare: Värderingar som hjälper och stjälper

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.