• Auktoritär ledarstil
  • Demokratisk ledarstil
  • Delegerande ledarstil

Medans goda ledare använder alla tre stilarna, med en av dem normalt dominerande, tenderar dåliga ledare att hålla fast vid en stil.

Auktoritär ledarstil (Autokratisk)

Denna stil används när ledaren berättar för sina anställda vad de ska göra och hur han/hon vill ha det utfört, utan att få råd från sina anhängare. Ett exempel på en lämplig situation att använda denna ledarstil till är när du har all information för att lösa problemet, du har ont om tid och dina medarbetare är väl motiverade.

Vissa människor tenderar att tänka på och använda denna stil som ett verktyg för att få vråla och skrika, använda nedsättande språk, hota och i allmänhet missbruka sin makt. Det är inte den auktoritära ledarstilen, utan snarare en oprofessionell stil som kallas ”att köra över människor”. Det har ingen plats i en ledares roll.

Den auktoritära stilen bör normalt endast användas i sällsynta fall. Om du har tid och vill få mer engagemang och motivation av dina anställda, så ska du använda en stil där du inbjuder till medverkan.

Deltagande ledarstil (Demokratisk)

Denna stil innebär att ledaren inklusive en eller flera medarbetare är delaktiga i beslutsprocessen. (bestämmer vad och hur det ska utföras) Men ledaren upprätthåller likväl det slutliga beslutsfattandet. Den här ledarstilen är inte ett tecken på svaghet, som vissa verkar tro, utan det är ett tecken på styrka som dina medarbetare kommer att respektera.

Detta används normalt när man har en del av informationen och medarbetarna har andra delar eller kunskaper som kan leda till ett bättre resultat. Observera att en ledare inte förväntas veta allt - det är därför du som ledare anställer kunniga medarbetare och uppmuntrar sedan dem till att ta kliv framåt och utvecklas. Den här stilen är av ömsesidig nytta - det ger dem möjligheten att bli en del av laget och gör att du kan fatta bättre beslut.

Delegerande ledarstil

I denna ledarstil ger ledaren medarbetarna möjlighet att själva ta besluten. Men ledaren är fortfarande ansvarig för de beslut som görs. Detta används när anställda har möjlighet att analysera situationen och avgöra vad som behöver göras och hur det skall göras. Du kan inte göra allt! Du måste prioritera och delegera vissa uppgifter.

Detta är inte en ledarstil som används så att du kan skylla på andra när något går snett, utan detta är en stil som ska användas när du har fullt förtroende för människorna omkring dig. Var inte rädd för att använda denna ledarstil men använd den klokt!

Vilken ledarstil används bäst i situationen

En bra ledare använder alla tre stilar och använder den som passar bäst beroende på vilken eller vilka personer som är inblandade. Några exempel:

Lars använder en auktoritär ledarstil på en nyligen anställd som lär sig det nya jobbet. Lars vet vad han pratar om, kan sitt jobb och är en bra coach. Situationen är en ny miljö för den anställde men den anställde är samtidigt motiverad att lära sig nya uppgifter. Här passar en auktoritär ledarstil bra.

Lena använder en demokratisk ledarstil där hon uppmuntrat och aktiverar sitt team av anställda som hon litar på och känner att de kan sina arbetsuppgifter. Lena känner till problemet som ska lösas men har inte all information som behövs för att ta ett välavvägt beslut. De anställda kan sina jobb och vill bli en del av laget. Här passar en demokratisk ledarstil bra.

Henrik använder en delegerande ledarstil med en arbetare som vet mer om jobbet än honom. Henrik kan inte göra allt. Den anställde måste ta ansvar för sitt arbete. Denna situation skulle även göra att Henrik kan vara på andra platser och göra andra saker. Här passar en delegerande ledarstil bra.

Här är ett exempel på Kristina som använder alla tre ledarstilar: Hon talar om för sina medarbetare att en procedur som används inte fungerar korrekt och att en ny måste upprättas (auktoritär ledarstil). Kristina ber om medarbetarnas idéer och underlag för att på så sätt skapa ett nytt förfarande (demokratisk ledarstil). Hon delar sedan ut uppgifter i syfte att genomföra det och få fram en ny procedur (delegerande ledarstil).

Faktorer som påverkar den ledarstil som bör användas kan vara:

  • Hur mycket tid är tillgänglig.
  • Bygger era relationer på respekt och förtroende eller kanske rent av respektlöshet?
  • Vem har informationen - du, dina anställda, eller både och?
  • Hur väl är dina anställda utbildade och hur väl du känner till uppgiften?
  • Interna konflikter.
  • Stress nivåer.
  • Typ av uppgift - är den strukturerad, ostrukturerad, komplicerad eller enkel?

Del 2 - Läs fortsättningen om ledarstilar, paternalism och skillnader på ledarskap ute i världen

1 kommentarer
Joakim
2013-02-13 11:22
Tack för er hemsida, den har verkligen hjälpt mig. Arbetskamraterna anser att jag är en bra ledare, då jag är bestämd men sjyst. Mvh Joakim
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.