Varför brändes tusentals häxor på bål påhejat av folket under medeltiden?

Hur kunde tyskarna behandla judarna som de gjorde i nazityskland?

Vad fick människor att ange vänner och familj till Stasi i DDR när de visste att de riskerade fängelse och tortyr?

Varför ansågs ovaccinerade under coronapandemin av många som andra gradens medborgare?

Flera böcker skrivits den senaste tiden rörande masspsykologi och masspsykos. En av dessa är The Psychology of Totalitarianism (2022) av Mattias Desmet som är professor i klinisk psykologi. Han intervjuades nyligen av Tucker Carlson och jag blev helt tagen. Tucker uttrycker själv flera gånger under intervjun att det är en av de mest fängslande samtal han haft. Här kommer en sammanfattning. Hela intervjun finns längst ner i denna artikel.

Vad innebär massformation och masspsykos?

Ett citat från Mattias Desmets bok förklarar:

"Massformation är en sorts grupphypnos som förstör individers etiska självmedvetenhet och berövar dem deras förmåga att tänka kritiskt. Denna process är lömsk i sin natur; befolkningen faller offer för det intet ont anande. För att uttrycka det med Yuval Noah Hararis ord: De flesta människor skulle inte ens märka förändringen mot en totalitär regim. Vi förknippar totalitarism främst med arbets-, koncentrations- och förintelseläger, men de är bara det sista skedet i en lång process."

Detta kan alltså inträffa när en del av befolkningen genom propaganda och hjärntvätt drivs till panik. Individerna skräms upp och hotet de upplever kan vara verkligt men är inte sällan starkt överdrivet eller helt påhittat. De drabbade individerna får tunnelseende och har svårt att släppa det som upplevs som ett hot. Gruppsykos som fenomen är identiskt med hypnos, förklarar Mattias i intervjun.

Vilka är mottagliga för hjärntvätt och masspsykos och varför?

En del verkar mer mottagliga för masspsykos än andra men det handlar inte om intelligens eller brist på utbildning enligt Mattias Desmet. Det verkar till och med så att individer med högre utbildning är mer mottagliga för gruppsykos.

Kanske kan detta förklaras med kvalitén på utbildningen. Skolan kritiseras inte sällan för att få individerna att ge upp sitt kritiska tänkande. Eleven, barnet, ska rätta sig i ledet och inte ifrågasätta för mycket.

Som en parentes bryter skolplikten i Sverige dessutom mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och vi är ett av få länder som har den tvingande lagstiftningen. Många andra länder som till exempel Finland har i stället läroplikt vilket gör det möjligt att hemskola sina barn.

Mattias fortsätter: Massformation har funnits så länge människan har funnits. Han nämner korstågen, häxjakten, franska revolutionen, sovjet, nazityskland. Dock verkar massformationen ha ökat i omfattning med tiden, vilket var tydligt under 1900-talet.

En annan tydlig röd tråd som påverkar och har ändrats de senaste 100 åren är besattheten av det rationella tänkandet. Med andra ord avsaknaden av det andliga. När vi tappar tron på något som är större än oss själva där livets mysterium alltid kan förklaras med den för stunden rådande vetenskapen, så tappar vi samtidigt kopplingen till naturen, omvärlden och människorna omkring oss.

Tre utmärkande beteenden hos människor under masspsykos

1. De är helt blinda för vad som händer omkring, till och med om deras kamp motverkar vad gruppen kämpar för.

2. De är villiga att göra vilka uppoffringar som helst för gruppen. Deras egenintresse försvinner helt och om det går långt, kan de till och med ange, skada och döda sina egna barn.

3. De blir radikalt intoleranta mot röster som strider mot deras trosuppfattning. I den slutliga fasen av massformationen kommer de attackera alla som inte följer massan och de ser detta som sin etiska plikt att göra så.

Vad händer hos individen?

Enligt Mattias Desmet finns det några saker som ökar risken och gör människor mer mottagliga. Detta sker vid social isolering där individen saknar nära vänner eller familj att prata med. Ensamhet helt enkelt.

En känsla av meningslöshet påverkar med, till exempel att ha ett jobb som känns meningslöst. Dessa saker kan leda till ångest, missnöje, frustration eller aggression samtidigt som individen inte säkert vet eller förstår varför denne känner så.

Detta är allvarligt då det är svårt att lösa något man inte förstår varför det sker och varför man känner så. Mer frustration byggs upp och personen blir mottaglig för vilken lösning som helst som presenteras.

En lösning som t ex nedstängning av samhället på grund av ett virus, eller att ge sig på en viss grupp människor, bränna häxor på bål, kan då minska stressen som personen upplever.

Dessa personer har helt plötsligt ett syfte, en mening med livet och de känner att de kan påverka sin situation. När detta sker känner de sig heller inte ensamma längre, de upplever sig sammankopplade med andra i samma situation.

De känner solidaritet och de som inte följer med i detta anses vara egoister.

Hur uppstår totalitära samhällen?

Enligt Mattias så kan detta ske när den stora massan hamnar i en masspsykos där uppmärksamheten på allt annat omkring upphör. Det är då den totalitära regimen tar över.

En totalitär stat består alltid av en pakt mellan den stora massan och deras ledare.

Det ska inte förväxlas med en diktator som består av en liten grupp som med rädsla och kontroll härskar över befolkningen.

Hur och varför används propaganda i vårt samhälle idag?

Oron bland eliten, enligt Mattias, är att om de inte ständigt manipulerar folket med nya narrativ och hjärntvätt så kommer folket styra dem och inte tvärtom. Därför behövs propaganda och hjärntvätt. Utvecklingen av detta såg vi tydligt under första världskriget och det blev ännu mer tydligt under andra världskriget.

Idag översköljs vi av mer propaganda och hjärntvätt än någonsin, vi matas dagligen med det.

Exempel på narrativ som drivs idag är klimatet, hotet från terrorism och Covid nämner Mattias. Eliten tror själva sällan på dessa narrativ utan de är endast verktyg för manipulation för att uppnå idealsamhället.

Vad driver eliten att påverka folket på detta sätt?

Många tror det handlar om makt och pengar, men det är inte hela förklaringen. Det handlar främst om ideologi. Den totalitära ledaren tror verkligen på det de gör.

Hur nära är vi i väst det totalitära samhället?

Eliten som nu styr vill driva igenom en teknokratisk transhumanistisk ideologi, menar Mattias.

Med andra ord anser eliten bestående av teknokrater och byråkrater att eftersom de sitter på den vetenskapliga kunskapen, sanningen, så bör de styra världen och inte politiker. Befolkningen vet inte heller vad som är bäst för de själva och behöver därför kontrolleras och manipuleras i rätt riktning.

Så allt bygger på logik och vetenskap. Men allt går inte att förklara med vetenskap, för människan vet inte allt, påpekar Mattias.

När vi nu vet säkert att antagningar om Coronapandemin var fel, ändrar det människors åsikt om detta, frågar Tucker?

Jag skulle inte tro det, svarar Mattias. Kanske en liten del. Men de flesta kommer att fortsätta tro på narrativet. Det är så massformation fungerar.

Eftersom covid gjorde att många kände och fortfarande känner sig ensamma finns det en stor risk att det kommer att komma fler masspsykoser framöver. Detta då ensamhet är en av de starkaste orsakerna att drabbas av denna typ av psykos.

Hur förhindrar vi utvecklingen?

Svaret är enkelt och tydligt: Tystna aldrig.

Sluta aldrig ifrågasätt. Säg ifrån när du anser att något är fel. När människor ifrågasätter så väcker det inte individerna men det distraherar de som drabbats av masspsykosen, menar Mattias Desmet. Tystnar alla riskerar massan att försöka utplåna de som inte följer narrativet. 

Därför är det så viktigt att stå upp för det du tror på.

“The simple step of a courageous individual is not to take part in the lie. "One word of truth outweighs the world.” ― Aleksandr I. Solzhenitsyn.

Jordan Pettersson kommer också ofta in på detta i sin bok om 12 livsregler för att stå emot kaos om vikten av att tala sanning och stå upp för det du tror på. En lögn korrumperar och växer sig större om den inte ifrågasätts.

Det är din skyldighet att säga vad du tycker och tänker om något som uppenbart är fel. Det räddar inte bara världen utan få dig själv att växa och bli starkare, menar Mattias.

Det rationella tänkandet begränsar oss

Vi behöver också överge tron om att allt går att förklara med hjälp av rationellt tänkande. Det finns saker som inte går att förklara med vetenskap, till exempel känslan av syssla med en hobby, ett hantverk, och bli riktigt bra på det. Där sker en oförklarlig koppling mellan individ och objektet.

Mattias nämner också att i stort sett alla kända forskare, även en rad vinnare av Nobelpriset, börjar med att försöka förklara allt rationellt, men att de sen överger den tanken.

”If you reduce the life to rational understanding you kill the essence of life, inevitably.”

Det rationella tänkandet isolerar dig själv från omvärlden. När du släpper tanken om att allt går att förklara, så öppnar sig världen framför dig. Då kan du sluta vara rädd för döden, den sjukdom som hindrar oss allra mest.

Finns det hopp att vi kan stoppa utvecklingen vi ser?

Självklart, svarar Mattias. Det kommer bli en svår tid framöver. De som inte följer narrativet kommer att utfrysas, men om denna lilla grupp gör rätt val och fortsätter att ifrågasätta så kommer de att överleva.

På andra sidan kan en bättre värld växa fram baserat på riktiga etiska principer där vi kan leva ett liv värdigt människan.

Här är hela intervjun:

Masspsykos: Hur en hel befolkning blir mentalt sjuka

Se även denna film som förklarar bra varför, hur och vad du kan göra för att bli en positiv kraft och förhindra en masspsykos.

Han berättar bland annat hur Václav Havel (Tjeckoslovakiens dåvarande president) kämpade mot kommunismen med hjälp av parallella strukturer som handlar om att skapa ett nytt system underifrån, där en ny kultur tillåts blomstra. Detta system växer fram utanför statens kontroll men utför samma uppgifter som till exempel skola och sjukvård.

Vad anser du om detta?

Kommer du på andra exempel där massformation har varit ett tydligt fenomen?

Vad tror du blir nästa masspsykos – ser du redan tendenser till en sådan nu?

Kommentera nedan.

Läs vidare: 13 konspirationsteorier som visade sig vara sanna


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
8 kommentarer
2022-10-18 00:21
Vår tids viktigaste information, bli medveten hur man påverkas och alltid säga sin sanning.
Den viktigaste boken för 2022 https://www.bokus.com/bok/9781645021728/the-psychology-of-totalitarianism/
Se mer...
2022-09-24 20:36
Vilken jäkla smörja. Jag trodde det skulle handla om den enorma högervridningen som skett globalt. Högerpopulistiska, öppet totalitära ledare tar makten med narrativ om folket vs "eliten" (är inte de själva elit i egenskap av ledare?). Och här framställs istället "klimatet, hotet från terrorism och Corona" som de största potentiella narrativ som kan leda till totalitarism. Löjligt. Se mer...
Se svar (1)
2022-09-23 17:38
Tack för denna sammanfattning av Mattias Desmets forskning. Kanske den viktigaste problematik vi har att bekanta oss med.
2022-09-21 11:45
FN:s globala mål och World Economic Forum. De är skickliga med sin propaganda, det får vi ge dem. Jag undrar när folket ska vakna på riktigt.
2022-09-19 23:42
Jag kan bara säga Tack för den delade videon med Mattias Desmet. Alla, jag menar ALLA borde lyssna mycket noga och på hela detta samtalet ända till slutet. Det är mycket som sägs som kräver eftertanke och begrundande.
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.