En chattrobot eller AI companion är en AI-driven textgenerator du kan ställa frågor till och få svar baserat på information från bland annat böcker, hemsidor, vetenskapliga publikationer och nyhetsartiklar. Den kan svara på allt från hur man viker ett dra-på-lakan till meningen med livet. Jag har intervjuat AI-entusiasten Adrian Walecki, som har erfarenhet av avancerade chattrobotar och robotic process automation, för att skriva en lista på hur man kan dra nytta av AI som mikro- eller småföretagare:

1. Research

Många småföretagare är ofta jack of all trades och gör lite av varje. Man är sin egen kundtjänst, säljare, bygger sin egen hemsida och skriver sina inlägg på sociala medier. Då kan man använda sig av en AI companion som en hjälpreda eller assistent. Exempelvis kan du använda den till att göra research inför ett projekt eller som teknisk support.

– Tänk på AI som en kompanjon som kan ge svar som du kanske annars hade behövt använda en konsult till. Säg att du vill lägga till en funktion på din hemsida, då kan den ge dig en steg-för-steg-guide om hur du gör i WordPress eller hjälpa dig göra en detaljerad uppdragsbeskrivning som du kan ge till en IT-konsult. Det kan spara dig mycket pengar i konsultkostnader att göra research i ChatGPT, berättar Adrian.

2. Analys

AI har tillgång till en otrolig mängd data. Genom att analysera bland annat recensioner, användarbetyg och inlägg på sociala medier kan den hjälpa dig att trendspana, göra en målgruppsanalys, marknadsundersökning eller förbättra din kundtjänst genom att analysera vanligt förekommande frågor. Du kan använda ChatGPT för idégenerering som att komma på nya produktidéer och utvärdera dem. Du kan även ta hjälp av den för att analysera konkurrenters strategier eller hitta risker och utmaningar i ditt eget företag. ChatGPT finns både på engelska och svenska.

3. Producera content

Du kan använda en chattrobot till att brainstorma fram idéer till content och den kan skapa hela artiklar, blogginlägg och produktbeskrivningar åt dig. Du kan dra nytta av den i redigeringssammanhang som att målgruppsanpassa en text du skrivit eller hjälpa dig med struktur, meningsuppbyggnad och formuleringar. Har du fastnat i rubriksättningen på din artikel kan du be den om tio förslag på SEO-anpassade rubriker.

När det kommer till sociala medier kan den hjälpa dig med idéer på inlägg, ge förslag på nyckelord som vänder sig till din målgrupp, göra en plan för dina inlägg eller föreslå en strategi för sociala medier baserat på ditt företags mål.

4. Personlig utveckling

En chattrobot kan hjälpa dig att utvecklas inom ditt yrke och som företagare. Den kan ge exempel på best practices, hjälpa dig utveckla dina förmågor inom kommunikation och ledarskap eller organisera dina arbetsuppgifter för ett effektivare arbete. På strategisk nivå kan den vara ett stöd i riskbedömningar, beslutsfattande och ge insikt i olika strategier. Den kan hjälpa dig förbättras som företagare.

5. Automatisering

Mycket digitalt arbete på kontoren sker fortfarande manuellt och många timmar spenderas på uppgifter som skulle kunna automatiseras. Det kan handla om att mata in data från ett program till ett annat, granska blanketter eller göra kassa rapporter (som kassarapporter) och momsuträkningar. Här kan man använda sig av olika automatiseringslösningar för att minska handläggningen och effektivisera sitt arbete. Det finns mycket tid att spara med hjälp av automatiseringsprocesser.

Adrians tips till den som är ny på ChatGPT:

  • En chattrobot är inte Google. Du behöver inte använda den som en traditionell sökmotor där du behöver vara specifik och kortfattad, en AI companion klarar av att behandla flera direktiv samtidigt och du kan få avancerade och nyanserade svar som en sökmotor inte kan ge dig. Den input du ger kommer styra vilken output du får tillbaka. Det betyder alltså att desto mer utförlig och detaljrikt du beskriver din prompt  desto bättre resultat får du tillbaka.
  • AI baserar sina svar på befintlig information och man behöver vara medveten om att svaren kan vara biased eller felaktiga, men en stor fördel med AI-tekniken är att den uppdateras i realtid och kan förbättra sina svar direkt när den får tillgång till ny data, till skillnad från traditionella böcker, artiklar och videor.
  • AI-tekniken är bara i startgropen och det finns redan nya intressanta utmanare som det är värt att hålla ögonen på. Open AI och ChatGPT håller ungefär samma fackelpost som Apple gjorde vid starten av smartphones  men kinesiska modellen ChatGLM har snabbt visat sig vara uppseendeväckande i hur effektivt dess processering hanteras. I jämförelse med ChatGPT som drivs ur serverhallar av datakraft så klarar ChatGLM att köras på (high end) consumer-grade grafikkort.

Adrians framtidsspaning:

Antagligen kommer den största allmänhetens uppmärksamhet väckas först när Microsoft rullat ut co-pilot till Office-paketet. När rapportskrivning och dataanalys blir till knappar inbyggda i Excel  hur många medelklass-Johnnys existensberättiganden är inte då hotat?

Uppdatering: Elon Musk har nyligen lanserat en egen AI-chatbot, Grok, som är inspirerad av en sci-fi bok och har en humoristisk twist.

Läs vidare: 15 heta AI-verktyg som lyfter ditt företag


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.