Rekordår med investeringar i 192 bolag

Almi har olika verksamheter, varav Almi Invest är det bolag som arbetar med riskkapital för att skapa möjligheter för företag. Man har drygt 50 medarbetare runt om i landet i åtta regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag för satsningar inom GreenTech. För närvarande finns drygt 370 företag i portföljen hos Almi Invest, dessa befinner sig i varierande faser.

Mats Håkansson är Investment Manager på Almi Invests Mid Sweden Fund och vi når honom på kontoret i Sundsvall där han sitter med nya, spännande investeringar.  Behovet av riskkapital har varit fortsatt stort under pandemin och såväl Almi Invest som Almi-koncernen som helhet har, med svenska staten som ägare, haft vissa utökade befogenheter för att stötta näringslivet under pandemin.

Missa inte: Almi använder skattepengar och konkurrerar med privata bolag

- År 2021 har varit ett rekordår för Almi Invest, säger Mats, vi har investerat mer än någonsin, vi har gått in med 437 miljoner kronor och privat riskkapital har samtidigt gått in med 2,3 miljarder kronor i dessa 192 bolag.

Almi Invest har sedan starten totalt investerat i cirka 600-700 startups och är en professionell investerare. Man är en av drivkrafterna bakom den svenska startup-fabriken, framför allt inom teknologi. Sverige leder den europeiska innovationslistan, men har också placerat sig på andra plats i världen i Global Innovation Index, FN:s World Intellectual Property Organization (WIPO). Här undersöks 132 länders innovationer och resultatet bygger på 80 indikatorer där man tittar på patent, varumärkesansökningar, app-utveckling, export, vetenskap med mera. Rapporten som utkom 2021 fokuserade på innovation i vågsvallet av covid-19. Sveriges höga placering pekar på förmågan att bibehålla styrkan i innovationssystem och utvecklingstakt under en pandemi.

Investerar i kommersiell potential

Hur ser ditt bolag ut? Ser du ett tydligt behov och en marknad som är expansiv? Och har du drivet? Då kan ditt bolag vara en kandidat.

- Man ska se Almi Invest som en affärspartner med möjlighetskapital, säger Mats, det handlar om att presentera sin innovation eller produkt som bedöms utifrån flera kriterier - lika rigoröst som vilken professionell investerare som helst skulle utvärdera potentialen. 

En bedömning genomförs enligt en fastställd modell i flera steg som innefattar både marknad, konkurrens, tajming, affärsmodell, teamet bakom idén, avkastningspotential med mera. Framförallt behöver det finnas en tydlig kommersiell potential, om behovet av produkten inte kan identifieras blir det mycket svårt, eller omöjligt, att få med sig Almi Invest som investerare. 

Mats fortsätter:

- Det måste finnas ett kundbehov, vi tittar på lönsamhetspotential, vi söker konkurrensfördelar som inte kan kopieras och naturligtvis är mer avancerad teknologi mycket intressant. Om det finns en prototyp eller verifiering och branschkunskap är det lättare. Behovet måste kunna bekräftas på något sätt. Om grundarteamet har egen kunskap och erfarenhet från branschen så är det naturligtvis ett klart plus.

Almi Invest investerar inte ensam. Man är ett komplement till affärsänglar och riskkapital, och tillsammans gör man strategiska satsningar på lovande svenska, både nystartade – och de som är i ett tidigare skede – samt etablerade företag. Storleken på företaget spelar en viss roll, eftersom Almi Invest har vissa beloppsbegränsningar, men framför allt handlar det om möjligheten och avkastningspotentialen i investeringen.

Människan bakom – ”superdriv” tack!

Entreprenörens personlighet är en viktig faktor i bedömningen. Kan den här personen driva detta till framgång, finns ”driv”, kompetens och förmåga? Teamet är viktigt. Motsvarar teamets kompetens den målsättning som företaget har med sin marknadsintroduktion av exempelvis en ny produkt. Investeringen sker lika mycket i entreprenören som i de materiella omständigheterna eller marknadspotentialen.

- Enligt min erfarenhet finns det fler bra affärsidéer än det finns entreprenörer som kan driva dem framåt, säger Mats, driftiga entreprenörer är en bristvara och en stor tillgång för näringslivet. Jag har stor respekt för den yrkeskategorin.

Almi Invest aktiv partner

Almi Invest har en stor portfölj med investeringar i företag, och man lever på att vara en aktiv ägare och så småningom sälja innehavet. Vissa investeringar i bolag går med bra vinst och andra går med förlust. Det primära är att investeringsverksamheten i landet ska gå runt. 

Vad menas med ”aktiv” ägare?

- Vi är mer eller mindre aktiva i alla våra investeringar, berättar Mats, det kan variera mellan regionerna hur vi arbetar men vi vill för det mesta ha en styrelseplats och kan, om det behövs, också vara aktiva i att rigga styrelsen, hjälpa till med ägardirektiv och andra avtal. Detta ger grundaren av företaget möjlighet att satsa på den operativa delen och vi kan vara med och stödja det strategiska styrelsearbetet. Som erfarna investerare kan vi också kontinuerligt tillföra kompetens för kommande investeringar - något som kanske inte grundarna själva har så stor erfarenhet av.

Ett företag som accelererar snabbt på marknaden behöver oftast mer kapital vid flera tillfällen, och med Almi Invest och andra ägare som kan tillföra kapital på insidan kan denna följdinvestering ske smidigare. Almi Invest och investerande partners följdinvesterar ofta då man ser att detta är strategiskt klokt. Detta är en av de mest kritiska faserna för dagens startups. Dynamiken då man behöver kapitalpåfyllnad löpande kan vara problematisk och göra att företagets tillväxttakt bromsas.

- Vi har investerat intensivt under pandemin för att stödja talangfulla företag som haft det tuffare, säger Mats, men detta har också inneburit att vi måste bedöma om tappet beror på pandemin eller på en försvagning av företagets verksamhet som skulle ha funnits där även utan en pandemi.

Vad gör man om företagets verksamhet inte fungerar?

- Då får intressenterna försöka samlas kring en ny riktning. Den viljan brukar finnas, men i värsta fall måste man som investerare försöka dra sig ur efter analys av situationen förstås, svarar Mats.

Är du intresserad av miljöteknik?

Almi Invest har också en nationell portfölj, Green Tech, som investerar för att minimera CO2-utsläppen. Den berikades det gångna året med investeringar på 127 miljoner kronor i 17 nya företag. 

De dominerande branscherna för närvarande för Almi invest som helhet är industri, teknologibranscher och life science, men man investerar i de flesta branscher som har god tillväxtmöjlighet. 

Gå på lina – och håll investerarna varma

Vilket råd skulle du vilja ge till startups som börjar sin resa?

- Det är framför allt två balansakter som man behöver hantera som företagare, säger Mats, den första är balansen mellan strategiskt och operativt arbete. Det är ofta så att man måste försaka operativt och för stunden viktigt arbete för att ta hand om den strategiska delen - så att man överhuvudtaget kommer framåt i de större frågorna. Den andra balansakten är att matcha den ambitionsnivå som man har ställt med sitt företag med det team man har eller ska bygga upp. Vilja och förmåga måste vara i linje med ambitionsnivån.

Almi Invest välkomnar och investerar i team som är kompletta, så tillvida att de kan föra bolaget framåt enligt planen. 

Mats säger avslutningsvis:

- Dessutom vill jag ge tipset att inleda relationer med investerare tidigt eftersom det kan ta lång tid att skapa förtroende och relationer för att man ska vilja investera i företaget. Detta är nyckeln för tillgång till kapital. Etablera relationer, var transparent med var ni står och håll dem varma för kommande kapitalbehov.

Se även: Att ta in kapital, hur, när och varför?


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.