Svenska företagare uttrycker oro över statliga Almis växande inflytande på marknaden, vilket anses skapa en orättvis konkurrens för privata aktörer. Almi, ett företag med uppdrag att främja tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv, erbjuder rådgivning och finansiering men dess bidrag till ekonomin har bland annat ifrågasatts av Riksrevisionen. Det rapporterar tidningen Epoch Times.

"Hur konkurrerar man med gratis?"

I Värmland har Anette Rhudin, förtroendevald revisor och affärsutvecklare, lyft fram hur Almi tar plats från privata företag genom kostnadsfri rådgivning och statliga projektpengar. "Hur konkurrerar man med gratis?" frågar hon, och betonar behovet av att staten som ägare tydliggör Almis mål för att minska problemen.

Eva Solheim, verksam inom finansieringsrådgivning i Arvika, instämmer och poängterar att Almi bör vara försiktigare när skattepengar används. Solheim, som upplevt liknande utmaningar med norska Innovasjon Norge, ser dock konkurrensen som en drivkraft för att förbättra sina egna tjänster.

Almi en direkt konkurrent

Almi AB, med 16 regionala dotterbolag och riskkapitalverksamheten Almi Invest AB, påstår sig arbeta för att komplettera marknaden, inte konkurrera med den. Joakim Liljeberg, pressekreterare för Almi, understryker att deras insatser är riktade mot små företag i tidiga skeden och att verksamheten kontinuerligt anpassas för att inte tränga ut privata aktörer.

Trots detta är kritiken mot Almi fortsatt stark. Riksrevisionen har tidigare pekat på svårigheter att mäta Almis effekt på ekonomin och bristande precision i dess samhällsuppdrag. Flera företagare, som valt att förbli anonyma, har beskrivit Almi som en direkt konkurrent som påverkat deras verksamhet negativt.

Almi belastar - företag bidrar

Anette Rhudin förespråkar en omvärdering av Almis roll och finansiering, med hänvisning till sin egen verksamhet, Navigator, som ett effektivt privat alternativ som inte belastar statskassan. Hon understryker vikten av att svensk produktivitet och näringsliv mår bra, särskilt med tanke på Sveriges låga produktivitetsökning i Europa.

Denna debatt kring Almis roll och dess påverkan på svensk ekonomi väntas fortsätta, med företagare som kräver klarare riktlinjer och en översyn av statens stöd till privata och offentliga aktörer inom näringslivet.

Fakta: Statliga bolag med samhällsuppdrag

Vissa statliga bolag har så kallat samhällsuppdrag. Dessa bolag syftar inte till ekonomisk avkastning utan till att nå andra mål som riksdagen beslutat om. Därför kan det finnas en potentiell målkonflikt då samhällsuppdragen tar resurser i anspråk, vilket påverkar hur ambitiösa de ekonomiska målen kan vara.

Styrningen av bolag med samhällsuppdrag kräver därför särskilda processer och kompetens i förvaltningen när det gäller att förtydliga uppdragen, hur uppdragen ska finansieras och hantera potentiella målkonflikter.

Exempel på sådana bolag är Almi, Kungliga Operan, Swedavia, Samhall och Systembolaget.

Almi är moderbolaget i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av respektive region och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest AB ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet.

Källa: Epoch Times

Relaterad läsning: Alla dessa bidrag till företagen - låt oss vara istället

Se även: När dina skattepengar slår ut företag


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
2024-04-09 14:13
Skogsstyrelsen?
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.