Förr fanns mer tid i verksamheter för att tänka, ifrågasätta och föreslå nya lösningar. Idag när den tiden minskat måste vi strukturera oss för att få innovation att hända.

Här är några vanliga misstag som chefer gör när det gäller Innovation:

1. Fråga efter idéer utan någon plan för att genomföra dem

När en chef förstår att innovation är viktigt innebär det ofta att de börjar uppmuntra alla att komma med idéer utan att de tänkt igenom vad som skall hända om alla faktiskt gör det.

Man sneglar kanske på Google och de rykten som säger att de får sätta av 15 % av sin tid att jobba med idéer. Men om man inte har dessa mekanismer på plats för hur det ska gå till och menar allvar med det så skapar man istället en hel del frustration och minskat förtroende. Framförallt hos de medarbetare som faktiskt kommer med idéer och som antagligen skulle vara viktiga om man hade möjlighet att ta hand om deras idéer på ett bra sätt. Man förbrukar förtroendekapital.

Istället kan man börja med att titta på mottagligheten för idéer och utveckla kriterier för bedömning av idéer innan man frågar efter dem.

Relaterad läsning: 3 vanliga misstag när man arbetar med Innovation

2. Fråga efter idéer utan att definiera problemen som organisationen behöver lösa

Om en innovation är en genomförd idé som skapar värde, då vill vi oftast att idéerna ska skapa värde för den egna organisationen eller dess kunder. Att då ta emot alla idéer, när som helst, oavsett vad de är, gör innovationsprocessen långsam och svår. Att införa tydliga utmaningar och begränsningar utifrån verksamhetens strategier, skapar ofta en riktad kreativitet om de införs på rätt sätt.

Förmågan att ställa rätt typ av frågor för att få rätt typ av idéer är kunskap man kan tillägna sig.

3. Uppmuntra galna idéer och sedan välja de riskfria

Många vill att medarbetarna skall tänka utanför boxen och hitta ”det nya”. Men när det kommer till bedömning är man alltför snabb att sålla bort det som sticker ut och ta det säkra före det osäkra. Få chefer förstår att när idén utvecklas är det bra att den är lite galen. Inte förrän senare i projektet, när ett misslyckande börjar kostar mycket pengar, bör man bedöma det ekonomiska risktagandet. En lansering av något som kunden inte vill ha är definitivt ett misslyckande men det som i början av processen kan ses som ett misslyckande behöver inte vara det vid lanseringen.

Genom att förstå att alla idéer som förs fram inte är färdiga så kan man börja bedöma och bemöta idéer olika beroende på var i genomförandet de är.

Missa inte: Mindfulness och meditation gör dig mer kreativ

4. Man vill hitta nya lösningar utan att möjliggöra experimenterande

Det är ingen hemlighet att framgång hos produkter och tjänster ofta innebär testande. Vissa saker behöver helt enkelt testas. Att gilla andras experimenterande och prototypande utan att möjliggöra det i den egna organisationen skapar också frustration.

Skapa lab, testmiljöer, utmaningar m.m. för att möjliggöra experimenterande. Få människor kan tänka ut en komplett färdig lösning utifrån eget och kunders perspektiv samtidigt.

5. Inte tillsätta resurser

De organisationer som är mest framgångsrika när det gäller innovationer sätter av mest resurser för innovation. Det kanske inte låter så konstigt men faktum är att många chefer tror att genombrott är en direkt följd av en bra idé som någon bara ”får”. Tvärtom visar det sig att anledningen till att de framgångsrika organisationerna sätter av så mycket resurser är att de vet att en hel del misslyckas. Därför måste de sätta av extra mycket.

Att skapa miljöer där medarbetare har tillfälle och vågar komma med idéer och där man har en möjlighet att utveckla dem kräver resurser. Ibland är medarbetarna så övertygade själva så de utvecklar idéer trots att de egentligen inte har några resurser (skunk works) men att lita på att det sker är vanskligt.

Se även: Så bygger du ditt eget OS-team

6. Alltid prioritera kortsiktiga idéer

krea_dollarDet kräver struktur att kunna satsa på både radikala, omdanande idéer och små förbättringsidéer samtidigt. Om ingen medveten prioritering görs kommer alltid den lilla förbättringsidén vinna eftersom den är lättare att förstå och räkna på. Detta trots att den radikala idén kan vara hela bolagets framtid. Detta beror på att en liten förbättring ofta är enkelt mätbar medan en radikal idé sällan är det. Har man inte satt av resurser att jobba på lång sikt kommer kort sikt alltid att vinna

Genom att ta del av erfarenheter och förstå de ibland icke-intuitiva mekanismer som styr framgångsrik innovation kan man med ganska små medel få stor effekt av sina innovationssatsningar.

Frågan är om du fortfarande tror att innovation är detsamma som tur eller om du är beredd att kavla upp ärmarna och börja göra rätt saker för att få det att hända.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.