Per Öberg från Mittland Trade & Commerce som drivit företag i Sverige, England och Indien, inklusive en egen fabrik i Indien. Han sammanfattar här sina erfarenheter och listar vanliga misstag och tips på hur du kan undvika dem.

Det finns ett antal misstag som nybörjare gör. Det kan först låta bakvänt att börja med dem. Men om du förstår de vanligaste misstagen så kommer du lyckas mycket bättre. Riskvärdet för varje misstag som vi visar är en summa av riskens storlek och riskens sannolikhet där riskvärde 20 är maximal risk. Så låt oss ta några misstag du INTE skall göra, en och en och utifrån detta ge dig en massa användbara tankar inför din start av företag eller projekt.

(Med ordet ”produkt” i denna artikel förstås även ordet ”tjänst”). Eftersom Per har stor erfarenhet av klädtillverkning handlar flera exempel om just detta.

Misstagen är indelade i följande kategorier:

Affärsidé och affärsplan

1. Förstår inte USP - behovet av att vara unik, Riskvärde 19: För att lyckas i affärer måste man vara unik –i något väsentligt avseende. USP = Unique Selling Point (= Unikt försäljningsargument) Man kan vara bättre, billigare, ha bäst service, unika produkter, ensam på orten eller någon eller några andra sådana aspekter. Många drar igång företaget för att man tycker att man har en bra idé. Men när man planerar måste man se till att man är UNIK på ett sådant sätt att det kommer tilltala kunderna och så att man får tillräckligt med kunder. Att t.ex. kopiera en idé som ett stort företag redan driver kommer troligen innebära att man förlorar i konkurrensen för de har mycket mer ekonomiska och organisatoriska muskler. Men om du ur någon viktig aspekt är bättre än dina konkurrenter kan du komma att lyckas. Att öppna en kafeteria på en gata där det redan finns tre kafeterior är ingen bra idé om du inte är riktigt unik (kanske godare bullar och öppen 7-24 kan vara en USP).

2. Ingen affärsplan, Riskvärde 19: En affärsplan innehåller en beskrivning av ditt projekt. Din affärsidé och dess USP. HUR du skall genomföra ditt projekt. Vilka som skall delta eller bidra både dig själv, ev. partners, ev. som du lägger ut uppdrag på, som du skall tillverka hos, osv. Tidsplan. Beskrivning av konkurrenter och risker. Hur du skall hantera riskerna. Budget. En affärsplan låter dig utveckla din idé och testa den teoretiskt utan att förlora riktiga pengar – mycket bättre än att förlora en massa pengar på riktiga försök och misslyckanden.

3. Dålig affärsplan, Riskvärde 17: Att ha en dålig affärsplan är ibland sämre än att inte ha någon affärsplan alls. Varför? Jo för att om du tror på din affärsplan och den är felaktig kommer du köra ett projekt som med stor sannolikhet misslyckas för att den bygger på en plan som innehåller felaktigheter eller som inte är komplett. Så ta råd av erfarna när du gör din affärsplan.

4. Företagets affärsidé handlar om företagaren och inte kunderna, Riskvärde 17: Det är lätt att skapa ett projekt utifrån sig själv men glömma bort kunderna. Du måste alltid ställa frågan: VARFÖR skall kunderna köpa av mig? För att få rätt svar måste du ta med kunden och kundens behov och tankar när du gör din plan.

5. Inser för sent vad företagande är, Riskvärde 17: Företagande handlar om att planera, utföra och utvärdera. Företagande ger en viss frihet men kan också innebära arbete 60 timmar i veckan. Företagande kan ge bra vinster, men gör man fel kan det istället bli förluster. Företagande är att verka i verkligheten – inte i drömmarnas värld. ”Halva tiden går åt att komma till läge noll” - betyder att byråkrati, sökande, hanterande av problem mm är en halvtidssyssla. Många lever i sina drömmar och startar ett företag som inte har med verkligheten att göra. Upptäckten av vad företagande verkligen är kan bli hårdhänt för drömmaren.

6. Saknar mål, Riskvärde 17: Att bara starta ett företag utan att sätta upp mål ökar risken att man skall misslyckas dramatiskt. Du behöver mål. Tidsmässiga mål när vad skall vara klart eller uppnått. Ekonomiska mål. Kvalitetsmål. Produktutvecklingsmål.

7. Tror att egna idén är enkel därför att man saknar kunskap, Riskvärde 17: MÅNGA gånger har vi stött på detta fenomen. Någon vill t.ex. börja ett företag som skall sälja egendesignade kläder men saknar totalt insikt i hur komplicerat produktionen är – helt enkelt för att nyföretagaren saknar all kunskap om att starta ett sådant företag och hur invecklat det är med klädtillverkning. Innan man bestämmer sig för en idé skall man ta reda på så mycket man kan. Är man inte redan expert på området så får man lära sig. Men om kunskapsgapet är för stort får man antingen skaffa en partner som kan detta eller låta bli just detta projekt.

8. Har inte rätt affärsidé, Riskvärde 16: Affärsidén kan av många orsaker vara sådan att den kommer att misslyckas. Kanske för att den är orealistisk. Kanske den är bra men du är inte rätt person att genomföra den. Kanske din grundidé är rätt men din affärsplan har brister. Ta hjälp av kunniga som utvärderar din affärsidé och din affärsplan.

9. För smal affärsidé, Riskvärde 14: För smal affärsidé är inte ett ovanligt fel. Man har en idé som visserligen kan vara bra på sitt sätt men som inte räcker till för att man skall tjäna tillräckligt med pengar för att det skall löna sig. Kanske kunderna är för få. Ett liknande problem är att ha en affärsidé som kan knyckas av andra – som kanske sedan kan sälja billigare än dig.

10. Oskyddad affärsidé, Riskvärde 14: Vissa affärsidéer kan inte skyddas. Att starta ett café t.ex. Men andra idéer behöver skyddas för att andra inte skall knycka dem. Kan handla om Namnskydd, Mönsterskydd, Patent, Copyright skydd ©

11. Avtalsbrist, Riskvärde 14: För att skydda sig behöver man ibland avtal. Utan avtal kan man bli överkörd, lurad, osv. Du kan behöva: Avtal med samarbetspartner, Leverantörsavtal (eller OK villkor), Kundavtal. Finns många fler.

12. Ej genomtänkt, Riskvärde 14: För spretig affärsidé. Många gånger har nyföretagaren för MÅNGA idéer på samma gång. Där kanske varje enskild idé är ett tillräckligt stort projekt. Nyföretagaren kommer då inte att hinna med utan misslyckas med sitt projekt. ”Den som gapar över mycket mister ofta hela stycket”. En annan variant är att man inte ändrar affärsidén när det behövs. Det är vanligt att man under resans gång när man utvecklar och planlägger sitt projekt får indikationer på att man har fel affärsidé och bör ändra på den. Om man då inte ändrar på planen kan det gå riktigt illa.

Planering & initiering av projektet/företaget

13. Ingen plan om det går galet, Riskvärde 18: Affärer kan alltid gå galet. Det kan vara ditt eget fel. Men dessutom finns det andra saker som kan hända som t.ex. att din leverantör levererar din julhandelsleverans i januari. Därför behöver du en plan för vad du gör om det går galet.

14. Inte förstått företags- och skattelagarna och reglerna, Riskvärde 18: Du gör en plan, startar ditt projekt och tjänar en slant. Men skatten blir en chock. Du köper varor från en kontakt på internet från någon i Kina. Men åker på miljonskadestånd för att du inte förstod att lagen förbjöd dig att importera just dessa varor. Så lär dig lagar och skatteregler innan du startar.

15. Erfarenhet - en dyr sak, Riskvärde 17: Istället för att ta hjälp av kunniga och folk med erfarenhet väljer du att testa själv. Resultat: Du förlorar pengar – en massa pengar. Det lönar sig att använda sig av andras erfarenhet och kunskap inte att du själv skaffar dig sig kunskap genom att göra dyrköpta misstag. Bättre betala några tusenlappar för att få rätt kunskap än att spara dom pengarna och förlora massor.

16. Tror att kunderna är fler än dom är, Riskvärde 17: Många misslyckas för att man trott att man kunnat få fler kunder än man kunde nå. Alla som teoretiskt kan bli kunder kommer inte bli det. Konkurrenterna kan vara duktigare än du tror. Även om det vore bra för kunden att köpa just din produkt finns det många orsaker till att kunden ändå låter bli. Exempelvis kan en konkurrent kontrollera distributionen.

17. Inte kollat in konkurrenterna, Riskvärde 17: Att inte kolla in konkurrenterna är en dödssynd när man skall göra affärer. Kanske konkurrenten redan har din produkt som du tror är unik. Kanske konkurrenten har en bättre produkt. Kanske konkurrenten har vissa övertag eller rent av kan spela fulspel.

18. Försöka tillfredsställa alla - ha något för alla, Riskvärde 16: Många nystartare gör jättefelet att man vill ha något för alla. Skall du sälja kläder och ha något för alla så kostar ditt projekt minst miljarder för att lyckas. Som nystartare skall man börja med en tydlig målgrupp: För kläder t.ex. gravida kvinnor eller kläder för fritidsfiskare. Bara då kan du lyckas. Men fortfarande måste du kolla in att du kan få tillräckligt många kunder.

19. Glömma sin hälsa och kapacitet och kunskapsnivå, Riskvärde 16: Du skall inte starta ett projekt som kan skada din hälsa. Ofta behöver du partners eller anställda eller … för att klara av ditt projekt med hälsan i behåll. Du måste ha rätt kapacitet. Och din kunskapsnivå måste hålla måttet.

20. Inte sätta rätt pris, Riskvärde 16: Sätter man ett för högt pris kommer kunderna inte att köpa. Eller inte tillräckligt många kunder kommer att köpa. Många nyföretagare vill sälja billigt. Men för lågt pris gör att man inte tjänar tillräckligt med pengar. Ofta har nyföretagare en idé om att sälja billigt men väljer en produkt och ett upplägg som inte fungerar ihop. För att sälja billigt måste man normalt arbeta med STORA upplagor vilket kostar mycket – mer än nyföretagare normalt har råd med. Men det finns också produkter som skall säljas på att de är dyra.

21. Inte ha rätt produkt, Riskvärde 16: Ett vanligt fel. Att ha en produkt eller tjänst som inte är rätt. För enkel, för gammalmodig, för komplicerad, för tidig (produkten saknar marknad idag men kommer ha det i framtiden), osv

22. Siktar för lågt, Riskvärde 16: Ett annat vanligt fel. Man tar i för lite. Startar ett projekt som är för litet, eller, ger för lite pengar för att det skall löna sig, eller, tar för lång tid att implementera (inte ovanligt att nyföretagare gör ett projekt som fungerar för första testperioden eller första ordern men även om den delen gått bra så har man gjort ett för litet och underfinansierat projekt så man sedan inte har råd med nästa steg.), osv.

23. Företagaren tror sig veta allt som behöves för företagsstarten, Riskvärde 15: Det här ser jag ofta: Nystartare som tror att de är experter bara för att de bestämt sig för en affärsidé trots att man saknar egentlig kunskap. Dessa personer blir förnärmade när man ger dom tips och råd istället för att ta till sig så de kan lyckas.

24. Förstår inte varifrån man köper in varorna, Riskvärde 15: Varuinköp: Det händer ofta att nyföretagaren har en idé om vad som skall köpas in men inte en aning om varifrån (och hur). Hittar man dom via Internet? Eller? En variant av detta är att företagaren inte förstår att om man skall ha kontakt med en fabrik så måste man ha kontakt med RÄTT fabrik. Vet inte hur många gånger jag sett nyföretagare mejla och skriva att de t.ex. vill ha kontakt med en fabrik som tillverkar kläder. Om du vill ha en Mercedes och annonserar efter en bilhandlare är risken stor att du får kontakt med en Volvohandlare. På samma vis är det oftast fel fabrik för kläder som nyföretagaren hittar för olika fabriker kan olika saker. Dessutom köper större företag ofta in kläder via inköpsagenter och gör inte det inte det tuffa jobbet att hantera en fabrik själva.

25. Gör samma fel fler gånger, Riskvärde 15: Hur många gånger händer det inte att en nyföretagare gör något som inte fungerar? Jo, misstag gör vi alla ibland – inget att skämmas för. Men det blir ett problem när företagaren försöker igen, och igen, … utan att ändra sitt upplägg så att samma fel upprepas igen och igen.

26. Fel plats, Riskvärde 14: Att starta sitt projekt på fel plats är också ett fel. Eller att ha fel inriktning på hur man säljer är en variant av samma sak. Kanske man börjar på Internet fast man borde ha sålt via mässor. Kanske börjar man i en billig affärslokal där det inte finns många kunder och därför misslyckas. Fast hade man skaffat en butik i A-läge hade man gjort vinst, trots den 4-dubbla hyran.

27. Lämna jobbet (e.l.) för tidigt eller för sent, Riskvärde 14: Att bli heltidare som företagare innan tillräckligt av förberedelsearbetet har gjorts är ofta ett stort misstag som leder till att man saknar inkomster under en onödigt lång tid. Men även motsatsen, att vänta med att bli heltidare som företagare för länge kan ge olika problem. T.ex. att någon annan hinner etablera samma idé innan man själv nått ut ordentligt på marknaden.

28. Startar utlandsföretag i onödan, Riskvärde 14: När man skall starta företag stöter man ofta på reklam för att istället för att starta i Sverige skall starta utländskt företag (inom EU) och ha en filial i Sverige ”för att minska skatten”. Detta är rent ut sagt oftast ren idioti: Man skall först testa om affärsidén fungerar genom att driva ett företag här innan man drar på sig en massa problem i utlandet. En filial måste också betala skatt i Sverige. Och lämna redovisningar här. Ett registrerat företag i utlandet kräver en massa rapporter osv. Och det finns exempel på länder där det kostar mer än 50.000:- att lämna en rapport för sent. Det kostar att ha ett utlandsföretag. Och om man vill avveckla företaget kan det bli ganska dyrt faktiskt. Andra erbjuder företag utanför EU – oftast en väldigt dålig idé om du inte själv flyttar till det landet. Börja med att tjäna pengar i Sverige och se att du har en bra affärsidé innan du krånglar till det och spara skatt på vinster du kanske aldrig kommer få.

29. Väljer inte rätt: Heltid, deltid eller hobby, Riskvärde 14: Ofta matchar inte affärsplanen och tiden man lägger på det hela. En del lägger ner heltid på ett projekt som man inte kan försörja sig på. Andra väljer att arbeta ”vid sidan om” med ett projekt som helt enkelt kräver heltid för att man skall lyckas.

30. Förstår inte att man (oftast) inte kan kopiera en affärsidé, Riskvärde 13: I vissa fall kan man kopiera en affärsidé: Om man exempelvis gör det ”på en annan ort” eller om det handlar om ”franchise” o.l. Men normalt fungerar det inte: När det redan finns ett etablerat företag som gör samma sak är det svårt att konkurrera ut detta företag. Om man inte ändrar på konceptet i någon viktig del. Ibland ryms helt enkelt inte fler företag inom en given affärsidé och det ända som händer om man blir för många att ingen tjänar tillräckligt med pengar.

31. Startar företag av fel orsak, Riskvärde 13: Hur många gånger beslutar sig inte en person för att starta eget utan att det finns annan anledning än att man t.ex. inte har ett jobb. Man skall BARA starta ett företag när man har en mycket bra affärsidé som man är kapabel att genomföra.

32. Säljer aktier/andelar för snabbt, eller motsvarande, Riskvärde 12: Man skall inte sälja aktier i ett företag, eller gå ut med företaget och sälja andelar, innan tiden är mogen för detta. Exempelvis bör man ha hela affärsplanen klar och alla kontakter klara innan man t.ex. ger sig i kast med så kallad Crowd Founding.

33. Ser inte risker med att arbeta hemifrån, Riskvärde 11: Många missar att det finns risker med att arbeta hemifrån. Exempel: Man får inte lugn och ro pga. barn, partner, etc. Man blir mindre, mycket mindre, effektiv. Man starar sitt projekt där man räknar på att man inte har kostnader för lokal, etc. När man sedan växer och behöver flytta verksamheten ut ur hemmet så visar det sig att ekonomin inte går ihop med kostnaden för nya lokalen. Man, av någon orsak, drar på sig ”fiender”. Om de står utanför ett kontor 3 km från hemmet är det en sak, men att ha dem i trädgården hemma mindre lustigt.

34. Väntar tills allt är perfekt, Riskvärde 10: En del kommer aldrig igång med projektet för de vill att ALLT skall vara klart och perfekt. Men så fungerar inte verkligheten. Visst, man skall inte starta för tidigt – men för vissa projekt kan det gå åratal innan man samlat in all info och har alla detaljer klara – trots att den information man hade efter några månader räckte till för att starta på riktigt.

35. Ge upp för tidigt och för lätt, Riskvärde 10: Att vara företagare är att hela tiden stöta på problem som man får hantera. Hela tiden!!! Men en del ger upp för tidigt och för lätt – men då är man ju inte lämplig som företagare.

Att ta hjälp

36. Missar att arbeta med partners eller samarbetspartners, Riskvärde 14: För många nystartare försöker göra allt själv. När det är omöjligt, eller gör att projektet inte kan växa på rätt sätt eller inte blir lönsamt., … De missar att delegera och ta hjälp. För många, men inte alla, projekt gäller att du kan behöva en eller flera: Partners, dvs delägare i ditt företag, eller anställda, eller samarbetspartners - dvs andra företag och organisationer som utför delar av det jobb som måste utföras.

37. Inte nätverka, Riskvärde 11: För att lyckas behöver man ett kontaktnät. Träffa andra företagare. Kunna bolla sina idéer med andra som kan ... Att låsa in sig på kammaren med sitt projekt är bara dumheter.

38. Delegera, ta hjälp, för tidigt, Riskvärde 9: Det här är lite ovanligare. Men att ta in hjälp och att delegera mm för tidigt eller innan man själv är klar över sitt projekt och vad man vill är onödigt, speciellt om det kostar pengar.

Driva företaget

39. Litar på internetkontakter, Riskvärde 18: Man kan hitta massor med affärskontakter via Internet. Men det lurar stora faror i att lita på okända kontakter: En del där ute på nätet är rena bedragare som bara är ute efter att lura pengar av dig. En del vill hjälpa dig men saknar rätt kunskap, rätt nätverk, osv och kan därför inte hjälpa dig. En del vill hjälpa dig men saknar erfarenhet och kommer därför kanske att göra misstag pga orutin – misstag som du får betala. Många kan vara duktiga – men du har inte förstått att de inte passar just ditt projekt – så det blir misslyckat. 

40. Inte lyssna på kunderna, Riskvärde 17: Klassiskt fel. Att inte lyssna på sina kunder utan vara helt fokuserad på sig själv och de egna idéerna.

41. Ingen säljare, Riskvärde 16: För att lyckas med ett företag måste man vara bra på att sälja. Eller ha någon som fungerar som ens säljare. Duktiga säljare kan även sälja mindre lyckade produkter medan en dålig säljare inte är bra på att sälja även toppenprodukter. Om du säger att du inte är bra på att sälja, och dessutom inte tänker anställa en säljare eller anlita ett externt företag som säljer åt dig, så är det bättre att inte starta ditt företag. Det sägs att 20% av alla säljare säljer 80% av alla produkter som säljs. Betyder att 80% av alla säljare bara säljer 20% av alla produkter som säljs. Tänk på det.

42. Inte rätt på Internet, Riskvärde 16: Att inte ha rätt exponering på Internet är sämre än att inte ha en Internet-närvaro över huvud taget. Du får inte chansen att göra första intrycket mer än EN gång. Dessutom en besökare skall behöva trycka max 3 ggr innan hen hittar det som hen vill ha. Så inga amatörfoton. Inga ouppdaterade hemsidor osv. Jag vet hur knepigt det är av egen erfarenhet. Men ingen idé driva företag online om inte hemsidan är bra. Dessutom måste kunderna hitta dig där.

43. Missar att första träffen är viktig, Riskvärde 16: Första träffen med en kund, leverantör, finansiär eller partner eller … är viktig. Kommer man för sent, oförberedd, slarvigt klädd, osv så dödar man sina möjligheter att lyckas.

44. Fienderisken, Riskvärde 16: Fiender kan man få när man gör affärer. Kunder, leverantörer, finansiärer, … om de blir missnöjda kan utvecklas till fiender. Men också konkurrenter kan vara ett hot. De kan förfölja dig via Internet inklusive sprida dålig propaganda MOT dig och ditt företag. I värsta fall kan de skicka agenter efter dig. Så det gäller att driva företaget så att man minimerar riskerna för fiender – från början.

Producera – för dig som skall ha egna produkter

Många företag behöver inte brottas med tillverkning. Men ibland skall man tillverka en eller flera varor. Att tillverka i egen fabrik tar vi INTE upp här. Men många gånger gör man en egen design (t.ex. kläder, smycken, presentartiklar, …) där man lägger ut en beställning. Detta avsnitt handlar om just detta.

45. Missar att olika fabriker kan olika saker, Riskvärde 18: Det här har jag träffat på bokstavligen hundratals gånger så det är oerhört vanligt. Någon skall t.ex. tillverka kläder. Vad nystartare ofta gör då är att de söker efter ”en fabrik som tillverkar kläder”. Och därmed avslöjar de egentligen att de inget har förstått vad gäller tillverkning. För olika fabriker kan OLIKA saker. Alla fabriker som tillverkar t.ex. kläder kan inte tillverka det du vill ha, eller är i vart fall kanske inte bra på att tillverka det du skall ha. Även hur stor upplaga man skall ha passar olika fabriker olika bra. Så misstaget många gör är att söka en ”fabrik” i största allmänhet och inte söker efter den fabrik som passar. Man skall gå till rätt fabrik. Samma princip som att när du skall köpa en Volvo så går du till Volvo-handlaren och inte till bilhandlaren som säljer Suzuki.

46. Förstår inte skillnaden på fabrik och det som görs för hand eller på enkelt sätt, Riskvärde 17: Vissa saker tillverkas manuellt. Smycken av t.ex. guldsmed, kläder av skräddare, osv. Men FABRIKER är något annat. Fabriker tillverkar STORA upplagor. Skall man ha 10 klänningar är det en skräddare som skall sy upp dem – inte en fabrik. Skall man ha 10.000 T-tröjor så är det en fabrik. Fabriker har serietillverkning där t.ex. för T-tröjor en anställd syr ärmarna, en annan syr in etiketterna, … och de bildar produktionslinjer. En produktionslinje för T-tröjor kan producera upp till 600 T-tröjor per dag när man fått fart på produktionen efter en stunds inkörningstid. Då vänder man sig inte till en fabrik för att tillverka 20 T-tröjor.

47. Förstår inte komplexiteten av att tillverka en fysisk produkt, Riskvärde 16: Tillverkning handlar om många olika saker som skall klaras av. Produktionen skall förberedas. Delar, tillbehör, förpackningsmaterial, osv skall beställas och levereras innan produktionen kan komma igång. Ofta krävs att man gör prover innan det är dags att starta den egentliga produktionsdelen. Vissa detaljer kan se enkla ut, exempelvis en plastdetalj som skall med, men kommer kräva en hel del innan de kan produceras. T.ex. kan man för plastdetaljer behöva beställa ett specialtillverkat verktyg som kan tillverka just den plastdelen. Och den som skall ha kläder med tryck på kanske vill ha en bild som täcker HELA framsidan utan att förstå att då måste man ha olika tryckoriginal och olika tryckprocesser för varje storlek av plagget eftersom trycket annars inte passar. Att göra design som ser bra ut är en sak – men att förstå hur komplicerat det blir i tillverkningsprocessen är en annan Och är tillverkningen tillkrånglad stiger kostnaden, och den stiger MYCKET för små upplagor.

48. Förstår inte minimum, Riskvärde 16: Minimum är något många nystartare totalt har missförstått. Ibland tror man att fabriker kan tillverka små mängder av något och att det blir billigt. Men: Små mängder passar för DYRA produkter, och inkluderar även handgjorda produkter. Men billiga produkter måste produceras i stora mängder. Designen har stor betydelse för vilka minimum som blir aktuella. Riktigt dyra klänningar som görs för hand kan man producera en av varje och det går ihop. Samma med dyra smycken, osv. Men ju billigare man vill ha desto större upplagor krävs. Att beställa ett enfärgat tyg till en T-tröja har ett minimum på c:a 100 kg vilket man kan sy c:a 500 T-tröjor av. Sedan finns andra minimum för olika tillbehör, tryck, osv. osv. Men även vid detta minimum blir plaggen inte riktigt billiga. Vill man ha maximalt billiga T-tröjor krävs bokstavligen att man beställer containers av varje modell för att produktion och transport skall komma ner i pris. Och en 20 fots container packar c:a 27 000 T-tröjor.

49. Kontaktar tillverkare för tidigt, Riskvärde 16: Man kontaktar en fabrik när man vet EXAKT vad man vill ha. Men nystartare kontaktar ofta för tidigt. Man vill t.ex. tillverka silversmycken och kontaktar redan innan man har designen klar. Men att hitta rätt fabrik kan bara ske när man har designen KLAR. Annars är risken stor att man hittar en fabrik som inte är optimal för den design man senare skall göra. Dessutom kan en fabrik INTE berätta vad det kostar om man inte ser designen. En T-tröja kan kosta 15 per styck, eller 1.500:- beroende på designen och upplagan. Och en fabrik har normalt ingen prislista på produkter man inte har tillverkat tidigare (din nya design) eller i de upplagor du planerar. Till detta skall läggas att för t.ex. klädtillverkning finns det hundratals olika tyger som kommer i olika material och olika kvalitéer och egenskaper som kan ha olika tillbehör olika behandling olika … och olika upplagor. Man kan inte ha prislistor på en miljon varianter. Priser ges på ditt underlag som måste vara komplett och detaljerat.

50. Förstår inte tillverkningsprocesser, Riskvärde 14: När man tillverkar sker detta enligt en process, olika för olika slags varor. Om man förstår processen kan man designa och tidsplanerna optimalt. Men annars kan det stå en dyrt. Man måste förstå hur lång tid det tar – stora företag startar processen ofta 2 år innan en vara skall ut på marknaden. Det tar tid. Små designskillnader kan kosta mycket olika. En liten detalj innebär kanske att en helt ny extra process måste tas med i tillverkningen. Att t.ex. trycka T-tröjor där hela framsidan har ett tryck innebär att originalframställan, uppstart av tryck, osv, måste ske en gång för varje färg och varje storlek på plagget – istället för att med ett mindre tryck ha samma på alla storlekar. Eller för att fortsätta med kläder så kan ett randigt tyg innebära att det tar extra tid att klippa och sy så att ränderna passar i varandra över sömmar och att man får mer tygspill – så det tar längre tid och högre materialkostnad. Så tänk först vad som kan ske i produktionen innan du designar. Dessutom måste man förstå att tillverkningen går genom en massa olika faser som att fabriken skall förstå din beställning, planera och tillverka prover, beställa material mm, genomföra produktionen, kanske rengöra, packa, osv. Och transporten tar tid.

Marknadsföra

51. inte lyssnar på varför kunderna inte köper, Riskvärde 17: Ofta saknar nyföretagare förståelse för marknadsföring. Man vet någonstans i bakhuvudet att detta är en del av företagandet men funderar inte närmare på det. För sent skall man inse att marknadsföring är A och O och att inget säljer sig själv. Det stora problemet är ofta att nyföretagaren är koncentrerad på SIN idé om sin ”förträffliga produkt” och missar att ta in vad kunderna säger, speciellt de som inte köper fast produkten kunde vara av nytta för dem. Man måste förstå sina kunder – på allvar, och ta med i planeringen hur man lyssnar på dem och anpassar marknadsföringen till detta. Varför skall de köpa just din produkt av just dig? Vilket problem hos kunden löser just din produkt? Löser din produkt inget problem – varför skall de köpa?

52. Inte marknadsföra ordentligt, Riskvärde 17: Hur många nyföretagare ”glömmer bort” eller undervärderar behovet av marknadsföring? Massor!

53. Ser ett NEJ som en motgång, Riskvärde 16: Hur många oerfarna ser ett NEJ från en kund som en motgång? De erfarna ser annorlunda på detta: De vet att de kanske får ja var 10:de gång och nej eller ”återkom senare” eller … annars. Så de ser ett nej som att komma ett steg närmare ett ja. Duktiga säljare ser dessutom ett nej som ”en intressant öppning”. De kanske säger: ”OK, du skall inte ha denna produkt, OK, men kan du berätta för mig vad du har för krav på en produkt av denna typ. Kunden slappnar av och sedan kan säljaren efter en stund få kunden att ändra sig. För ett första nej har ofta betydelsen: ”Jag är rädd för att köpa något jag inte vill ha.” och att då bekräfta kundens nej men fortsätta prata kan leda till en affär i alla fall – om inte direkt så i alla fall senare. Detta och många andra liknande exempel bekräftar om man kan sälja eller inte.

54. Förstår inte vikten av kundrelation, Riskvärde 15: Många nystartare är som sagt fokuserad på produkten. Och förutom att de inte inser behovet av marknadsföring som sådan så inser de inte heller behovet av kundrelation. Många kunder köper från det företag som de har bra relation med snarare än den som har t.ex. lägst pris. Jag vet att jag själv t.ex. köpte målarfärger för ommålning av ett kök från en liten affär som drevs av före detta målare som gav massor med tips och råd. De var dyrare men man kände sig trygg med vad man köpte. Personlig service, nyhetsbrev, bra service över huvud taget bidrar till detta.

Ekonomi

55. Ingen budget, Riskvärde 18: Ett av de största felen man kan göra, för de flesta affärsidéer, och ett av de allvarligaste. Utan budget har man ingen aning om vad det kan komma att kosta. Man skall inte göra en budget på en höft utan man skall göra en riktig budget enligt konstens alla regler. Och även ta med alla kringkostnader som uppstår för företagandet. Det krävs en vinst- och förlustbudget för att se att det kan finnas lönsamhet. Det krävs en balansbudget för att se att det kommer finnas rimliga tillgångar i företaget. Det krävs en kassaflödesbudget som visar hur mycket pengar man har tillgång till i varje givet läge – du kanske har ett i princip lönsamt projekt men har inte tagit med i beräkningen vad du betalar när och när du får inkomster (senare) vilket t.ex. kan leda till att du har en lönsam deal för en import men att dina bank- och kontanttillgångar är för små för att betala tull och införselmoms när varorna anländer och du inte har råd att ta ut varorna.

56. Dålig budget, Riskvärde 17: Att ha en dålig budget där man inte tar med allt (främst alla utgifter) är också ett stort problem för då vilseleder budgeten. Mycket vanligt att nyföretagare: Inte tar med alla utgiftsposter, underskattar utgifternas storlek och överskattar inkomsternas storlek.

57. Förstår inte grundkostnader, Riskvärde 17: När man driver att företag så finns det en rad kostnader som finns där oavsett man gör vinst eller inte, osv. Det kan vara hyra, telefon, data, resor, kontorsmaterial, bokföring, mm. Ibland också att man skall ha anställda. Men det handlar också om saker som hur stor skatten är. Och det handlar om saker som att när man köper in varor så finns det kringkostnader också. T.ex. om man importerar från Asien så kan på priset (beroende på villkoren mm) tillkomma saker som packning, transport, importtull, andra importavgifter, ev avgifter för hjälp med importen, osv.

58. Saknar ekonomisk strategi och plan, Riskvärde 17: När man driver ett företag behöver man en strategi för varifrån pengarna skall komma för att dra igång. Hur man hanterar att man periodvis har mer pengar i kassan och andra perioder mindre pengar inklusive att pengarna oftast kommer in x antal dagar efter att man själv har haft utgifterna för den intäkten. Dessutom vad gör man om det plötsligt blir oförutsedda utgifter eller låga försäljningssiffror.

59. Blir av med pengarna på testet, Riskvärde 16: Många gånger startar nyföretagare med en liten budget, för liten. Man lägger sedan en försöksbeställning på varor från någon leverantör. Många av omkostnaderna är lika stora oavsett storlek på beställningen. Så, till nyföretagarens stora förvåning, så finns inga pengar kvar i kassan efter att man gjort provbeställningen och sålt den. Även om kunderna var glada så gick projektet i ekonomisk sank. Ofta måste man satsa tillräckligt stort för att ha en vinst kvar efter en omgång inköp och försäljning av densamma så man har råd med nästa beställning.

60. Andra ekonomiska misstag, Riskvärde 13-16:

  • Förstår inte vad en bank är – vad man kan låna till och inte t.ex.
  • Inte ha koll på pengarna
  • Mäter och analyserar inte resultatet
  • Spendera för mycket eller för lite pengar
  • Lånar av familj och vänner – lätt att bli ovänner om projektet går åt pipan och lätt att de vill ta över ditt projekt om de blir oroliga
  • Förstår inte vad en riskkapitalist är – tror att det är folk som lånar ut pengar eller vill bli partners på ”livstid” – bägge exemplen helt fel. 
  • Separerar inte företagets och egna ekonomin från start – blir kaos.

Fler tips och råd om att start företag

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.