momskontot

100
har på momsredovisningskontot ett belopp som ska återbetalas från skm 1335 kr, men nu har de tagit nån slags kostnadsränta så utbetalt belopp blir 1331 kr.

hur ska jag nu bokföra utbetalningen?det kommer ju vara 4 kronor kvar på momsredovisnningskontot 2650.jag har ett konto 8314 skattefri ränteintäkt från skattekontot. som jag använde då jag råkade trycka att hela överskottet en gång skulle utbetalas, då jag konterade så här1930 debet 5300

2650 kredit 5180

8314 kredit 120
488
I det här fallet borde du kunna bokföra: [br] [br]2650 kredit 1.335:- [br]1930 debet 1.331:- [br]8314 debet 4:- [br] [br]om du inte hade bokfört den där kostnadsräntan redan tidigare?
100
En tipsade mig så här [br] [br]Att jag skulle skapa detta konto [br] [br]8423 Räntekostnader för skatter och avgifter [br] [br]är det fel? :)
488
Eftersom räntan på skattekontot ändå inte är vare sig avdragsgill eller skattepliktig brukar jag ofta lägga både intäktsränta och kostnadsränta på samma konto (gäller just skattekontot, inte andra räntor). Men det blir ju ännu ordentligare att ha ett konto (8423) för kostnadsränta på skattekontot och ett annat konto (8314) för intäktsränta på skattekontot.
100
Hej Karin och tack för svaret. [br]Låt oss nu säga att jag ska betala in en kvarskatt respektive få tillbaka på skatten. [br] [br]det har väl inget med den egna firman att göra. [br]men om jag nu vill kontera det hela så här [br] [br]betalning kvarskatt, hittar på en summa 20000. [br] [br]1930 kredit 20000 [br]2013 debet 20000-eget uttag [br]räntekostnaden som är inbakat i de 20000, med 500 kr. [br]ska jag specificera det ytterliggare då?? [br] [br]likaså om jag får tillbaka på skatten [br] [br]1930 debet 20000 [br]2018 kredit 20000- egen insättning [br]skattefri ränteintäkt på vi säger 300 kr, som är inbakat i 20000????
488
Finns ingen anledning att spec:a den räntan, den finns inbakad i hela beloppet på 2013 och den förändrar inte ditt SKATTEMÄSSIGA resultat.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.