Skatta för vinst/kickback från USA?

26
Jag har alltså köpt en tjänst ifrån USA och sedan fått tillbaka vinst (kickback) från dessa tjänster från USA, hur ska denna vinst skattas/bokföras i Sverige?
394
1
Om det rör sig om "affiliate" inkomster så har Skatteverket följande svar:[br][br][i]Länka och få betalt[br][br]Det krävs programvara för att hålla reda på varifrån besökare kommer. Den här typen av programvara kallas för affiliateprogram. För att kunna tjäna pengar på trafikstyrning krävs att du anmäler dig hos den som vill ha trafik till sina sidor, eller hos företag som administrerar sådana program. De personer som anmäler sig till ett affiliateprogram för att via sin webbplats länka över sina besökare till andra webbplatser kallas affiliates. En affiliate får oftast betalt av affiliateprogrammet. Affiliateprogrammet i sin tur tar betalt av företaget som vill ha besökare till sin webbplats. De flesta affiliateprogram finns i USA. Ur momsperspektiv saknar det dock betydelse var i världen den som administrerar trafikstyrningen befinner sig. Det som däremot är väsentligt i bedömningen av om det blir moms eller inte på transaktionen är var trafikstyraren respektive det företag som vill ha trafik styrd till sin webbplats befinner sig.[br][br]De inkomster som uppkommer är skattepliktiga. Ersättningen betalas ofta ut till ett bankkonto i Sverige eller i utlandet. Den kan också komma i brevcheckar som du löser in i banken. Länkarna som används för att styra trafiken är ofta banner-länkar dvs. bildlänkar. Dessa är att jämställa med reklam. Reklam på Internet är dock inte belagt med reklamskatt.[br][br]Det är viktigt att du som fått ersättning själv håller reda på vilka belopp som betalats ut för att ha som underlag till din inkomstdeklaration. Det är nämligen vanligt att exempelvis Internetföretag i USA inte skickar ut några kontrolluppgifter. Oavsett om du har tjänat mycket eller lite pengar ska de dock redovisas i inkomstdeklarationen. Den lämnar du i maj året efter det år som du har tjänat pengarna.[br][br]För den som betalar för trafikstyrningen uppkommer en avdragsgill kostnad i rörelsen.    [/i]
Ulf Bjarme
26
Tack för ett utförligt svar, det stämmer att det är ett "affiliate" program.[br][br]Jag skall alltså betala moms på summan och skatta som vanligt om jag vill ta ut lön?[br](Enskild firma)
394
1
Jag antar vidare att det inte finns någon specificerad moms på avräkningen från provisionsföretaget i USA. Tjänsten får nog enligt huvudregeln anses som omsatt i köparens land (utanför EU) och därmed ska ingen moms tas ut.[br][br]Från SKV 560 moms vid utrikeshandel;[br][br][i]Huvudregel vid försäljning[br]till näringsidkare[br]Huvudregeln vid försäljning av tjänster till någon[br]som är näringsidkare är att tjänsterna anses omsatta[br]och ska beskattas i det land där köparen är etablerad.[br]För att bestämma omsättningsland enligt denna[br]huvudregel måste du avgöra[br]• om näringsidkaren agerar i egenskap av näringsidkare[br]• var näringsidkaren har sitt säte eller fasta etableringsställe[br]till vilket tjänsten tillhandahålls.[br]Villkoret att köparen ska agera i sin egenskap av näringsidkare[br]innebär att köpet ska göras för verksamheten.[br]Om så inte är fallet, t.ex. om tjänsten är avsedd[br]enbart för privat användning, anses tillhandahållandet[br]ha skett till någon som inte är näringsidkare.[br]Om köparen agerar i egenskap av näringsidkare[br]måste du bedöma i vilket land denne har sitt säte eller[br]fasta etableringsställe till vilket tjänsten tillhandhålls.[br]Om detta finns utomlands, är tjänsten omsatt utomlands[br]och någon svensk moms ska således inte tas ut.[br]Om köparen saknar säte eller fast etableringsställe är[br]tjänsten omsatt där näringsidkaren är bosatt eller stadigvarande[br]vistas. En näringsidkare kan ha fl era fasta[br]etableringar i olika länder. Om så är fallet så måste du[br]avgöra vilken etablering som har gjort förvärvet.[br]Om tjänsten enligt kriterierna ovan är omsatt utomlands[br]så ska du inte ta ut svensk moms vid försäljningen  [/i]
Ulf Bjarme
26
Så det är bara egenavgifterna på 29,7% som skall dras av till skatten, om jag förstått allt rätt?
394
1
Jag blir inte riktigt klok på vad du menar med att [i]egenavgifterna på 29,7% som skall dras av till skatten[/i]? [br][br]Resultatet för rörelsen efter avskrivningar och avsättningar till periodiseringsfonder och expansionsmedel är den vinst som ligger till underlag för beräkningen av egenavgifterna (ca 22 % på detta belopp)
Ulf Bjarme

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.