Momsfråga vid försäljning utomlands.

1616
3
Jag har fått en förfrågan om att sälja en exklusive rätt till en logotyp till ett engelskt LTD bolag. Eftersom jag inte är van vid handel över rikets gränser undrar både jag men även min kund vilken momssats som är korrekt vid försäljning från svenskt AB till Engelskt LTD bolag? Så här skriver min kund men han är ändå osäker på vad som är korrekt och ska på sitt håll försöka kolla upp detta. Självklart tänkte jag passa på att fråga er vad som är korrekt från mitt håll.  😛

Kund:
Jag har ett momsredovisningnummer här i England, men eftersom jag är med i någonting som heter "flat rate" så skall jag ändå betala moms på saker jag köper under ett visst belopp. Normalt här är 17.5 %


Med vänliga hälsningar

Magnus Olsson
Uddatorp AB
Må väl!
1324
2
Om kunder har ett Engelsk moms nummer så bör du kolla upp detta på 2 sätt. [br]1. Att det är ett giltigt nummer. [br]2. Att det är ett nummer som tillhör detta företag. (Det händer nog att det fuskas ibland). [br][br]Om detta är fallet så skall du vad jag förstått inte debitera någon moms utan det får köparen hantera i England. [br][br]Vad som sedan sker i England är att köparen lägger på en fiktiv moms på ex 17,5%. Och har han sedan rätt att dra av momsen så dras momsen av och resultatet blir 0.  Om han inte får dra moms under vissa belopp jag då blir den fiktiva momsen en normal momsskuld till Engelska skatteverket. [br][br]Så är iallafall det sätt som jag tolkar reglerna. Men dom är inte så lätta. [br]Så börja med att kolla VAT numret med skatteverket.[br][br]Hans
1616
3
Kunden är en väl betrodd bekant som dessutom är Microsoft partner.[br][br]Numret är giltigt.
Må väl!
2066
2
Rätten till en logotyp går under intellektuella tjänster (sk paragraf-7 tjänster) och vid försäljning till en [b]näringsidkare[/b] inom EU, det spelar alltså ingen roll om han har momsreg nr eller inte, skall du inte lägga på moms. Köparen blir skyldig att följa sitt eget lands lagar om omvänd skattskyldighet vid köp inom EU. I det här fallet låter det som han redovisar och drar av 17,5% moms, men jag har inte praktisk koll på hur det funkar i england.[br][br]Mer information och källa finns att läsa på sidan 19 i skatteverkets broschyr [url=http://www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd3800014618/56002.pdf]Moms vid utrikeshandel[/url].
Med vänliga hälsningar,
Jonathan
1616
3
Tack Hans och Jonathan, där var det:[br][br]Utdrag ur SKV broschyr "Moms vid utrikeshandel" http://www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd3800014618/56002.pdf[br]sid 6:[br][br][quote]Försäljning till kunder med[br]momsregistreringsnummer[br]Du får sälja varor utan moms under följande förutsättningar:[br]• Köparen är registrerad till moms i ett annat EGland[br]och åberopar sitt momsregistreringsnummer.[br]• Momsregistreringsnumret är giltigt när försäljningen[br]sker.[br]• Varan transporteras från Sverige till ett annat[br][br]EG-land.[br]Du måste kunna visa att köparen var momsregistrerad[br]i det andra EG-landet vid tidpunkten för leveransen[br]och ange köparens momsregistreringsnummer i[br]fakturan. Om köparen inte kan uppge ett giltigt momsregistreringsnummer[br]måste du lägga moms på försäljningen.[br]Om momsregistreringsnumret inte är[br]giltigt när försäljningen sker bör du därför kontakta[br]köparen.[br][br]Du måste också kunna visa att det är köparens momsregistreringsnummer[br]som åberopas. Det kan du t.ex.[br]göra genom att kontrollera att de uppgifter som lämnas[br]i olika handlingar har ett samband med den uppgivna[br]köparen. Det kan t.ex. vara adress, telefonnummer,[br]kontaktperson, leveransadress och vem som är[br]mottagare av leveransen.[br]Om du inte känner köparen och denne själv hämtar[br]varorna bör du kräva att köparen uppvisar ett registreringsbevis[br]eller motsvarande handling med ett[br]momsregistreringsnummer som du kan kontrollera.[br]Du bör också kontrollera att det är köparen själv eller[br]någon som har rätt att företräda denne som hämtar[br]varorna. Spara kopia av pass eller annan identitetshandling.[br]Om det inte är köparen själv eller en fristående[br]fraktförare som hämtar varorna måste du också[br]spara en kopia av den handling som visar att den som[br]tar emot varorna företräder köparen.[br][br]Du måste också kunna visa att varan transporterats[br]till ett annat EG-land. Men det behöver inte vara till[br]det land där köparen är momsregistrerad. Om varan[br]på ditt uppdrag transporterats av ett transportföretag[br]är det som regel inga svårigheter att konstatera vart[br]varan har transporterats. Om du själv transporterar[br]varan bör du se till att ha någon handling som visar[br]vart du levererat varan.[br][br]En vara som köparen själv hämtar i Sverige anses[br]levererad här. Det gäller även om varan hämtas av ett[br]transportföretag på uppdrag av köparen. Du kan välja[br]att ändå sälja utan moms om du litar på köparen och[br]av denne får en dokumentation som styrker att varan[br]transporteras till ett annat EG-land.[br][br]Enligt Skatteverkets uppfattning gäller undantaget[br]från moms vid försäljning till andra EG-länder endast[br]om du i din bokföring har dokumentation som visar[br]att förutsättningarna ovan är uppfyllda. Om sådan[br]dokumentation saknas har Skatteverket ingen skyldighet[br]att utreda om varorna transporterats till ett[br]annat EG-land.[br][br]För bl.a. varor där det ingår montering på plats[br]gäller särskilda regler. Läs mer under ”Monteringsleveranser”[br]på sidan 10.[br][br]Hur kan jag kontrollera köparens momsregistreringsnummer?[br][br]Du kan först kontrollera antalet tecken m.m. med[br]hjälp av sammanställningen på sidan 7. Det fi nns två[br]sätt att få ett momsregistreringsnummer bekräftat:[br][br]• Gå in på www.skatteverket.se och öppna sidan[br]”Kontrollera köparens VAT-nummer” (Skatter/[br]Moms/Moms vid EG-handel). Skriv in det nummer[br]du vill kontrollera och du får svaret inom[br]några sekunder.[br]• Ring Skatteupplysningen 0771-567 567.[br][br]Eftersom du måste kunna visa att köparen var momsregistrerad[br]i det andra EG-landet vid tidpunkten för[br]leveransen bör du skriva ut och spara svaret som[br]lämnas på webbplatsen. Om du ringer Skatteupplysningen[br]bör du göra anteckningar som du sparar.[br][br]Kvartalsredovisning[br][br]Har du sålt varor momsfritt till köpare som är momsregistrerade[br]i ett annat EG-land, ska du lämna uppgift[br]om värdet av dessa varuleveranser i en periodisk[br]sammanställning, oftast kallad kvartalsredovisning.[br]Läs mer i avsnittet ”Kvartalsredovisning” på sidan 12.[br][br]Du kan bara sälja momsfritt om du har dokumentation[br]som visar att[br][br]• köparen åberopat ett momsregistreringsnummer[br]som var giltigt vid leveransen[br]• varan har levererats till ett annat EG-land[br]• varan har levererats till den uppgivne köparen.[/quote][br][br]sid 19:[br][br][quote]Diverse intellektuella tjänster[br][br]För en stor grupp tjänster är beskattningen beroende[br]av om kunden är näringsidkare eller inte. Tjänsterna[br]kallas ibland intellektuella tjänster eller ”paragraf 7-[br]tjänster” efter den paragraf i mervärdesskattelagens[br]femte kapitel där de är uppräknade. De uppräknade[br]tjänsterna är följande:[br][br]• Överlåtelse eller upplåtelse av ekonomiska[br]rättigheter[br]• Reklam och annonsering[br]• Konsulttjänster m.m.[br]• Datatjänster[br]• Information[br]• Bank- och fi nansieringstjänster[br]• Försäkringar[br]• Uthyrning (tillhandahållande) av arbetskraft[br]• Uthyrning av varor som är lös egendom[br](ej transportmedel eller transporthjälpmedel)[br]• Telekommunikation[br]• Radio- och tevesändningar[br]• Elektroniska tjänster[br]• Transport och överföring av el och gas[br]• Förmedling av ovanstående tjänster[br][br]Försäljningen av intellektuella tjänster är momsfri i[br]Sverige om köparen i det andra EG-landet är näringsidkare.[br]Det saknar betydelse om köparen är momsregistrerad.[br]Du ska ta ut moms om du säljer dessa tjänster inom[br]EG till en privatperson eller någon annan som inte är[br]näringsidkare.[br][br]Ekonomiska rättigheter[br]Med ekonomiska rättigheter menas upphovs-, patent-,[br]licens- och varumärkesrättigheter samt andra liknande[br]rättigheter. Överlåtelse av spelare inom t.ex.[br]fotboll och ishockey anses vara en liknande rättighet.[br]För att räknas till den här gruppen ska rättigheten[br]vara immateriell (sakna fysisk beskaffenhet). Det ska[br]också vara en sådan rättighet som ska tas upp som en[br]immateriell rättighet i företagets redovisning.[/quote][br][br]
Må väl!
70
Som ett tillägg, om någon i framtiden hittar tråden.[br][br]Om det är ett företag eller en privatperson utanför EU (tex Norge), så ska man inte heller debitera moms, det ska de göra i sitt land i samband med tull/importavgifter.
Kent Kumpula
Uppsala Bildteknik AB
www.uppsalabildteknik.com

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.