bokslut avskrivning

54
har inventarier på konto 1220          236000
ack avskr inv                1229          92000

jag ska skriva av maximalt enligt 30% regeln
avskrivning har har hittentills endast skett enligt 10% per år

hur räknar jag ut det?
blir det så här  236000#30%=70800
720
30-regeln ger dig rätt att skriva av 30% av det bokförda värdet, eller egentligen att du får skriva av så mycket att det bokförda värdet i UB blir 70% av det bokförda värdet i IB + inköpen - vinster vid försäljning av inventarier.[br]I 9 fall av 10 är det samma belopp som vi talar om så det räcker att säga att man skriver av 30% av et bokförda värdet.[br][br]För din del blir det då 144000*0,3 = 43200.[br][br]Men är du säker på att 30-regeln är den som ger högst avskrivning, har du testat mot 20-regeln. Det låter som du redan gjort avskrivningar några år och om du då bara skrivit av med 10% så borde det finna möjligheter i 20-regeln istället.
54
                            [br]Jag får ändå inte till bokslutet. gör jag verkligen rätt på avskrivningen?[br][br]ska göra största möjliga avskrivning med hjälp av räkenskapsenlig avskrivning, huvudregeln (30%-regeln) har inte köpt eller sålt inventarier under året.[br]ska uppskatta den verkliga värdeminskningen till 10% av inventariens ursprungliga anskaffningsvärde 166000.[br][br]    saldobalans                                      omföring                                      saldo[br]                                                    deb            kre[br]1220  deb  166000                                                                                  [br]1229                    kre    16600                      44820                              -61420    [br][br]jag tog 166000-16600= 149400#30% =44820[br]har jag gjort nåt fel?  [br][br][br][br][br][br][br][br][br]
720
1220 ska du inte röra vid själva avskrivningen, där har du bokfört inventarierna vid inköpet.[br][br]Om du nu vill göra avskrivningar enligt 30-regeln så bokför du[br][br]1229      Kredit  43200[br]7832      Debet  43200[br][br]Klart![br][br]Beloppet får du fram genom att räkna [br][br]Bokfört värde IB    (1220) 236.000- (1229) 92000 = 144.000[br]Lägsta värde i UB 70% därav = 100.800[br][br]Möjlig avskrivning  43200 kronor[br][br]Hur många år har du haft dessa inventarier? Det kan mycket väl vara så att 20-regeln ger högre avskrivning om detta är tredje året du gör avskrivningar.[br]                         

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.