Att se till att man har ett försäkringsskydd mot stöld och inbrott är en självklarhet för småföretagare inom byggbranschen. Däremot behöver många bli bättre på att ha ett gott skydd även för sin entreprenadverksamhet.

Grunden i de flesta företagsförsäkringar för småföretagare består i huvudsak av fem delar; skydd av egendom, avbrottsskydd, ansvarsskydd, krisskydd och rättsskydd.

Anpassa försäkringsskyddet efter behoven

För att uppnå en skräddarsydd försäkringslösning är det viktigt att komplettera den grundläggande företagsförsäkringen med tilläggsförsäkringar som täcker de specifika behoven för verksamheten. För hantverkare är det viktigt att komplettera med skydd för exempelvis entreprenad och montage, olycksfall samt transportsskydd.

– Skada på hjälpmedel, främst stöldskador, och skada på själva entreprenaden är vanligt förekommande i byggbranschen. Ifs Entreprenad- och Montageförsäkring är en allriskförsäkring som omfattar skada på arbeten, hjälpmedel, befintlig egendom, byggherrens arbeten och hjälpmedel och även de garantiåtagande som följer av byggbranschens avtal, säger Christina Almtun, ansvarig för företagsförsäkringar på If.

Det är också viktigt att komma ihåg att minst en gång om året, lämpligen när försäkringen ska förnyas, se över försäkringsbeloppen. Har nya maskiner och verktyg köpts in under året? Hyr du utrustning som du enligt hyresavtalet med uthyraren är ersättningsskyldig för vid skada bör detta också försäkras.

Det är viktigt att du som hantverkare inte glömmer bort att skydda din entreprenadverksamhet.

– Vår erfarenhet visar att det är väldigt lätt att glömma bort att försäkra hyrd egendom, fortsätter Christina Almtun.  

Viktiga tilläggsförsäkringar för hantverkare

 • Entreprenadförsäkring - skyddar ditt nedlagda arbete, material och hjälpmedel samt skyddar dig från ansvar om du själv råkar skada något till exempel en elledning eller rör.
 • Transportförsäkring - om du förvarar dina verktyg och utrustning i bilen.
 • Olycksfallsförsäkring - skyddar dig och dina anställda under arbetstid och fritid. Den täcker kostnader för läkarvård, resor och sjukhusvård.

Checklista på uppgifter du behöver ha redo för att försäkringsbolaget ska kunna kartlägga ditt behov:

 1. Värde på verktyg och bil
 2. Årlig omsättning
 3. Antal sysselsatta
 4. Organisationsnummer
 5. Geografiskt läge
 6. Beskrivning av verksamheten
 7. Uppgifter på om nya maskiner eller ny utrustning har köpts in
 8. Dina entreprenadavtal

Läs mer hur du skyddar dig och företaget mot oväntade händelser.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.