Många som startar ett nytt företag – så många som åtta av tio enligt Stockholms nyföretagarcentrum - tänker inte på att de måste teckna en företagsförsäkring. Den vanligaste orsaken är att de tror att hemförsäkringen täcker även företagets verksamhet.

Har man ett företag så måste man ha en företagsförsäkring för att få ersättning om något händer. Hemförsäkringen täcker inte exempelvis en dator som används som arbetsverktyg på hemmakontoret. Att skaffa en företagsförsäkring är därför en av de första sakerna du bör tänka på som nyföretagare. Men vad skall ingå i försäkringen? Vi frågade Christina Almtun ansvarig för företagsförsäkring på If.

Fler goda råd: Om att försäkra ditt företag

Glöm inte försäkringen

– Det gäller att hitta en försäkring som skapar ett fullgott skydd för verksamheten och dess tillgångar, men som samtidigt inte är för omfattande för det lilla företaget. Vad som bör ingå skiljer sig så klart beroende på vilken typ av företag det rör sig om men generellt kan man säga att försäkringen bör innehålla skydd för följande:

1.    Egendom – skyddar alla dina saker, maskiner, inventarier och varor. Tänk igenom vilka skadehändelser som du behöver skydd för.

2.    Avbrott – ersättning vid plötsliga avbrott. Om det inträffar en egendomsskada kanske du i värsta fall inte kan fortsätta med verksamheten.

3.    Ansvar – en försäkring som omfattar skador du orsakar någon annan. Den täcker alla delar kring ett skadeståndsmål – från utredning av skadeståndsskyldigheten till betalning av eventuellt skadestånd.   

4.    Rättsskydd – hjälp vid rättstvist. Tvister kan uppstå i alla företag, se till att veta förutsättningarna för tecknade avtal.

5.    Tjänsteresa – ersättning för bland annat stulen dator, förlust av annat resgods, olycksfall och sjukvårdskostnader i samband med tjänsteresan.

6.    Kris – om du eller dina anställda behöver behandlingshjälp efter till exempel olycka, rån eller inbrott.

Den vanligaste skadan för småföretagare är motorskador, men det som kan ställa till det allra mest för företagaren är om man inte har någon ansvarsförsäkring.

– Speciellt när man driver företaget som enskild firma eller i handelsbolag kan avsaknaden av försäkring bli förödande, då har man ju ett personligt ansvar. Skulle man exempelvis råka orsaka en skada och bli skadeståndsskyldig kan man tvingas gå ifrån hus och hem när skadeståndet skall betalas, säger Christina Almtun.

Idag erbjuder de flesta bolag försäkringar som kan skräddarsys efter företagsstorlek och behov.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.